14.5° Pressure Angle Martin S1215BS 5/8 Spur Gear 5/8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch

14.5° Pressure Angle Martin S1215BS 5/8 Spur Gear 5/8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch,Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch 14.5° Pressure Angle Martin S1215BS 5/8 Spur Gear 5/8 Bore 1.417 OD, High Carbon Steel, Inch, 12 Pitch, 5/8" Bore, 1,417" OD,750" Face Width, 15 Teeth: Industrial & Scientific,Martin S1215BS 5/8 Spur Gear, 14,5° Pressure Angle,Fast Shipping, Easy Returns,products at discount prices,Promote Sale price,Best value for high quality,the best shopping experience that you deserve! 5/8 Spur Gear 5/8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch 14.5° Pressure Angle Martin S1215BS psihoterapija-belin.si.

14.5° Pressure Angle Martin S1215BS 5/8 Spur Gear 5/8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch

14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch
14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch
14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch
14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch
14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch
14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch
14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch
14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch

14.5° Pressure Angle Martin S1215BS 5/8 Spur Gear 5/8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch

Martin S1215BS 5/8 Spur Gear, 14.5° Pressure Angle, High Carbon Steel, Inch, 12 Pitch, 5/8' Bore, 1.417' OD, 0.750' Face Width, 15 Teeth: Industrial & Scientific. Martin S1215BS 5/8 Spur Gear, 14.5° Pressure Angle, High Carbon Steel, Inch, 12 Pitch, 5/8" Bore, 1.417" OD, 0.750" Face Width, 15 Teeth: Industrial & Scientific. Transmits torque between parallel shafts to provide rotational power to another part of a motorized system 。 Pressure angle of 14.5 degrees for a higher contact ratio between gears, resulting in quieter operation than larger pressure angles 。 Diametral pitch of 12 for applications requiring a balance between transferring torque and controlling changes in speed and direction of rotation with precision 。 High carbon steel for tensile strength and hardness 。 The Martin high carbon steel spur gear with 14.5-degree pressure angle (PA) and a diametral pitch (DP) of 12 transmits torque between parallel shafts to provide rotational power to another part of a motorized system. It has a 14.5-degree pressure angle for a higher contact ratio between gears than larger pressure angles, resulting in quieter operation, and a 12-diametral pitch for applications requiring a balance between transferring torque and controlling changes in speed and direction of rotation with precision. This spur gear, which can mesh only with spur gears that have the same pressure angle and diametral pitch, is made of high carbon steel for tensile strength and hardness. This Martin spur gear is suitable for use in a variety of commercial and industrial applications, such as construction equipment, aeronautics, conveyors, and manufacturing equipment, among others.。Spur gears, the most common gear type, have a circular or cylindrical shape with teeth bordering the outer perimeter and are used for transmitting rotational torque and motion between parallel rotating shafts. A spur gear's pressure angle (PA), diametral pitch (also called DP or pitch), and its material are important factors to consider when purchasing. Gears come in several types for use in different power transmission configurations and for different applications, including bevel and miter gears (for rotating shafts perpendicular to each other), change gears (to increase or decrease torque and speed), helical gears (for high rates of rotational speed), internal gears (where one gear is nested inside the other), rack and pinion gears (for turning rotational motion into linear motion), and worm gears (for perpendicular shafts in tight spaces and quiet operation). Gears are suitable for use in the agriculture, automotive, construction, mining, and packaging industries, and can be found in a variety of machines, including bicycles, automobiles, and elevators, among others.。Martin Sprocket & Gear manufactures power transmission and conveying products. The company was founded in 1951 and is headquartered in Arlington, TX. Martin provides tools that meet American National Standards Institute (ANSI), National Aerospace Standard (NAS), and Deutsches Institut für Normung (DIN) standards.。 。 。 。

14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch
14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch
14.5/° Pressure Angle Martin S1215BS 5//8 Spur Gear 5//8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

14.5° Pressure Angle Martin S1215BS 5/8 Spur Gear 5/8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch

ABEC-3 6903 RS Bicycle Hub Front Rear Hubs Wheel Balls Bearings 17 30 7 1 PC NO-LOGO Bearings 6903-2RS Bearing 17x30x7mm. 4.19 Length through Bore 3-5/8 Bore 6.87 OD 7/8 x 7/16 Keyway 4.19 Length through Bore LOV FX 3.5SM HUB RGD 3-5/8 3-5/8 Bore 6.87 OD Lovejoy 69790441452 HERCUFLEX FX SERIES 41452 FX 3.5SM Steel Rigid Hub 7/8 x 7/16 Keyway. D&D PowerDrive E5SE8620AA Ford Motor Replacement Belt Rubber. Brown Wallet Cover for Samsung Galaxy A70S Leather Flip Case Fit for Samsung Galaxy A70S, Boston 49033 Csc218 Steel Clamping Collar, Cover for Samsung Galaxy S9 Leather Card Holders Cell Phone Cover Extra-Shockproof Business Kickstand with Free Waterproof-Bag Samsung Galaxy S9 Flip Case, SMLTH Quality V Groove Idler Pulley 194326 532194326 OD 3 1/2 Compatible W/Нsqvrn. IPTCI High Temperature Insert Nickel Plated Ho HUCNPT 209 27, Forney 72627 Wire Spring Compression 4-Pack 11/32-Inch-by-1-1/2-Inch-by-.047-Inch, 6mm Thread Dia Drop in Type T Slot Nuts 10Pcs Silver Tone. 3 Groove Cast Iron Browning 3B5V68 Split Taper Sheave B or 5V Belt Uses B Bushing Regal A, 2.047 x 2.677 x 0.315 2.047 x 2.677 x 0.315 Dichtomatik Partner Factory SC Type TCM 52X68X8VSC-BX FKM/Carbon Steel Oil Seal. 0.62 Width 46 Length 0.62 Width 46 Length D&D PowerDrive 1013856 Chrysler Replacement Belt.


14.5° Pressure Angle Martin S1215BS 5/8 Spur Gear 5/8 Bore 1.417 OD Inch High Carbon Steel 15 Teeth 0.750 Face Width 12 Pitch


High Carbon Steel, Inch, 12 Pitch, 5/8" Bore, 1,417" OD,750" Face Width, 15 Teeth: Industrial & Scientific,Martin S1215BS 5/8 Spur Gear, 14,5° Pressure Angle,Fast Shipping, Easy Returns,products at discount prices,Promote Sale price,Best value for high quality,the best shopping experience that you deserve!