Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug

Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug,Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug,Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug: Electronics,Thousands of items added daily,Shop Only Authentic,free shipping and great service today. Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator psihoterapija-belin.si.

Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug

Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug

Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug

Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug: Electronics. Package Content: 1 x 60-LED Lamp Ring; 1 x Power Adapter. 。 Best Working Distance: 50mm-150mm(2"-6"). 。 Number of LED: 60. 。 Brightness of each LED:?MAX 3500 mcd. 。 Power input: 100-240V, 50-60HZ. 。 Light Color: White.。Wire length of the power plug: 50cm/59in.。Intense and focused shadow-free illumination.。Number of LED: 0.。Power input: 00-20V, 50-0HZ.。Input power: 3W.。Max output: .5W.。Effective optical path: 30mm.。Best Working Distance: 50mm-50mm(2"-")。Brightness of each LED:?MAX 3500 mcd.。Color temperature: 5500K.。Inside diameter: 20mm-0mm.。Outside diameter: 9mm.。Wire length between power adapter and lamp ring: 5cm/57in.。 。 。 。

Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug
Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug

UKLLYY 40x60 High Magnification Binoculars Outdoor Telescope. Gigantic Cicada Pomponia Intermedia Spread 6 Insect Taxidermy. REAL CENTIPEDE MILLIPEDE SCOLOPENDRA MORSITANS TAXIDERMY INSECT IN WOODEN BOX, Premium Kickstand Card Holders Wallet Cover for Samsung Galaxy S10 Leather Flip Case Fit for Samsung Galaxy S10. Increasing Fluency W High Frequency, Painted Numbered Bones with Magnetic Connections for Science Classroom Study Display Teaching Medical Model LIQIU Scientific Human Skull Model Life Size, Edupress EP63340 Common Core Task Cards Vocabulary Grade 1. Lembem 2MP 1000X 8 LED USB Powered Digital Microscope Endoscope Zoom Camera Magnifier with Stand T25, 8.94x4.33x1.42inch dailymall Wooden Cork Lined 50 Place Microscope Slide Box. School Edu Children Rosvola 1080P LCD Digital Microscope 100-240V Lab us 5 Inch High Definition Digital Microscope with Remote Control for PCB Repair for Kids, AmScope 40X-2000X Advanced Professional Biological Research Kohler Compound Microscope 10MP USB3.0 Camera, Carson Dellosa Super Power Heroic Students Mini Bulletin Board Set 110314. 500 Times HD USB Microscope Electronic Repair Zoom Computer Display Antique for Jewelry Identification Amplification Magnifying Glass, OMAX Large Stage Industrial Inspection Infinity Microscope+14MP Camera, Hot 2019 Update LCD Monitor Telescope Binoculars Sight Tactical Riflescope Infrared Night Vision with Sunshade. US 2MP Microscope Camera HDMI Trinocular Industrial Camera for Cell Phone Maintenance. Portable with Universal Clip Wbestexercises 66X Microscope High-Definition Magnifying 4K w/.


Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug


Adjustable 60-LED Ring Light Illuminator Lamp For STEREO ZOOM Microscope US plug: Electronics,Thousands of items added daily,Shop Only Authentic,free shipping and great service today.