AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera

AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera,Light and 3MP Camera AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring,Buy AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera: Stereo Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Fast Free Shipping,Global fashion,Orders over $15 ship free,Free Shipping, Free Returns,guaranteed lowest prices and the fastest delivery. Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom psihoterapija-belin.si.

AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera

AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera
AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera
AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera
AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera
AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera
AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera
AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera
AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera

AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera

AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera: Electronics. Buy AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera: Stereo Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Simul-focal super widefield zoom stereo optical system boasts unique features 。 Simultaneously viewing clear images through trinocular port and eyepieces 。 3D boom stand allows you to point microscope head in any direction desired 。 Powerful 30W LED fiber-optic illumination 。 Radiator and Cooling space allows no cooling off time after use 。 This microscope features a unique simul-focal optical system with an adjustable trinocular port to enable well-focused clear images on your computer/video screen while simultaneously obtaining sharp, focused images through the eyepieces. Most trinocular microscopes allow you to view either through the trinocular port or the eyepieces only, forcing you to switch between the two. Since these trinocular ports are not simul-focal with the rest of the microscope optical system, you have to re-focus the microscope after each switch. This microscope, however, erases this step by providing simul-focal viewing. Especially convenient for quality-control inspections, teaching demonstrations, and many other industry applications, your colleagues or students can simultaneously view clear images shown through the trinocular port while you work through the eyepieces.。This microscope comes with a simul-focal trinocular head, a pair of super widefield high-eyepoint 10X eyepieces, a double-arm heavy-duty boom stand, a 30 Watt LED fiber-optic ring light illuminator, and a 3MP Camera. This microscope offers high resolution, crystal clear images, large magnifying zoom range, and long working distance. The 45-degree inclined trinocular head and high-eyepoint design ensures comfortable observation, including eyeglass wearers. In addition, the rubber eye-guards provide further comfort. The trinocular port also allows the ability to add photographic or video capability. The double-arm boom stand lets the user manipulate the microscope head around three different axes (x, y, and z) and to maneuver the microscope head in any direction desired. The light source has a built-in heat filter for cool light . This LED light has radiator and cooling space which allows no cooling off time needed after use. It is an ideal instrument for anyone in the semiconductor and electronics industries, research labs, gemology, engraving, and serious collecting.。 The 3MP USB2.0 digital camera capt 。 。 。

AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera
AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera
AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera
AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera

AmScope 7X-90X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Light and 14MP Camera, Print Industrial,etc Portable Microscope, 4.3 inch HD LCD 1000X Magnifier 1080P Digital Microscope with LED Lights for Industrial Inspection, BestScope BS-3060FA Fluorescent Stereo Microscope, Teacher Created Resources 250 Connecting Links Set 20620, Dental Teaching Study Brushing Model with Toothbrush Large & Removable Lower Teeth. Ymiko Handheld Portable Mini WiFi Microscope Camera LED Microscope 50X-500X 2MP USB Magnifier with Holder. Super Duper Publications 100 Irregular Past Tense Verbs Super Fun Deck Flash Cards Educational Learning Resource for Children, Megalodon Teeth Lot of 8 Fossils w/8 info Cards Shark #15687 27o, Art Medical Art Adult Human Skeleton Model Educational Model Human Organ Model Skeleton Specimen Model. Mini Portable 2MP HD Wireless WiFi Digital Microscope 50~1000X 8LED Rotary Base Electronic Microscope Adjustable Brightness. 6.7x-50x Aven SPZ-50 Binocular Body Microscope.


AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera


Buy AmScope 7X-45X Simul-Focal Trinocular Boom Stereo Microscope with LED Fiber Optic Ring Light and 3MP Camera: Stereo Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Fast Free Shipping,Global fashion,Orders over $15 ship free,Free Shipping, Free Returns,guaranteed lowest prices and the fastest delivery.