144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece

144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece,Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece 144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X—45x, Articulating Arm Pillar Clamp Stand, 144-LED Ring Light with Intensity Control: Stereo Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope, 10x WF Eyepiece, 7X—45x Magnification Range,Lowest Prices,Saver Prices,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices! Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece 144-LED Ring Light with Intensity psihoterapija-belin.si.

144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece

144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X/—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece
144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X/—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece
144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X/—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece
144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X/—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece
144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X/—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece
144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X/—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece

144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece

Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece, 7X—45x Magnification Range, Articulating Arm Pillar Clamp Stand, 144-LED Ring Light with Intensity Control: Electronics. Buy Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope, 10x WF Eyepiece, 7X—45x Magnification Range, Articulating Arm Pillar Clamp Stand, 144-LED Ring Light with Intensity Control: Stereo Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 45° inclined trinocular head that rotates 360°. The Simul-Focal trinocular port allows you to connect a digital camera or an HD touch screen. It features a 54-76mm interpupillary adjustment, while both ocular tubes are equipped with a (+/-6) diopter adjustable, to compensate for eye-strength difference when needed 。 7x—45x standard magnification range, and also has a field of view of 2 ½” (65mm). The parfocaled optical design ensures that images remain sharp, crisp, and focused, throughout the entire magnification range 。 Industrial clamp stand with an adjustable counter-balanced arm, allows for easy, hand-guided, and up-and-down movement. It is ideal for observation of specimens that require a great deal of movement, or to cover a large sample working area, i.e. a 40” radius. Clamps to a table or desk, and easily adjusts up-and-down on the 24” vertical pillar 。 Articulating arm pillar clamp stand offers a long and flexible working distance. Its rotating, swivelling, and tilting functionalities allow for it to cover wide, horizontal and vertical viewing areas; making it sure to meet your flexibility requirements 。 144-LED ring light with intensity control, guarantees a clear-and-crisp, cool-to-touch white light that lasts up to 60x longer than traditional tungsten bulbs 。 This trinocular zoom stereo microscope is ideal for laboratory and industrial applications. Using its high resolution, great depth, and a large field of view, it is the perfect instrument for viewing any three-dimensional specimen or large objects.。 A hinged, spring-mounted arm promises versatility and provides ample space for the desired positioning over the bench-top, saving valuable work space. Each movement is individually adjusted and precisely positioned. The microscope can briefly be brought into place and returned again without difficulty.。 Packed in a fitted Styrofoam box, and includes a dust cover and an instruction manual.。 Specifications。 Head: Trinocular, 4° inclined, rotates 360°。 Eyepiece: 0x WF / 0mm high eye point。 Zoom Range: 0.7x—4.x, :6.4 zoom ratio。 Magnification Range: 7x—4x。 Working Distance: Up to 8” vertical; Up to 4” optical;  40” arm reach。 Field of View: &frac;”。 Head Movement: X-, Y-, and Z- axes。 Stand: Articulating arm pillar clamp stand。 Light Source: 44-LED ring light with intensity control。 Overall Dimensions: 4” x 8” x 6” / Weight: 38 lbs。 Warranty。 year limited warranty excluding bulbs。 Packing List。 Trinocular zoom stereo microscope head。 Pair of 0x WF eyepieces。 Articulating arm pillar clamp stand。 Focusing arm。 Pair of eye guards。 One dust cover。 User manual。 44-LED ring light with intensity control。 Power adaptor。 。 。 。

144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X/—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece
144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X/—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece
144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X/—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece

Telescope 10X42 Double Tuned High Powered Telescope Multi Function Night Vision Folding Outdoor Travel and Leisure High Magnification Imaging 10X 8X Black Green-8X_Green, FHUILI Anatomical Skull Model with Brain for Medical Teaching Training Aid,Lab Equipment Detachable Brain Anatomical Model Human Brain Anatomy Model with Digital Design, Hengbaixin AC Voltage Detector Non-Contact Tester Pen Volt Meter Sensor Electric Test Pencil Sensitivity Adjustable, Forms and Changes Learning Guide NewPath Learning 14-6925 Energy, Shengerm HD 1000x Magnification WiFi Digital Microscope, Fluorescent Light AmScope 3.5X-90X Simul-Focal Boom Stereo Microscope 14MP USB3 Camera, Spine Model White for Skeleton Anatomy Study Teaching Medical School Flexible Human Human Spine Model Spine Model Study, Didax 2-671 Easy Shapes Number Dice Set. Manuscript Notebook for Kids Tracing and Writing Alphabet Practice 2 Pack, USB Endoscope 8 LED Magnifier Digital Microscope, Class Pack of 12 Student Erasers and Colored Pens, PARCO Scientific PMLIFR-09W White Adjustable 144 LED Ring Light. Sala-Ctr 1000X 8 LED USB2.0&1.1 Digital Electronic Microscope Biology Endoscope Biological Zoom Camera Bracket Hand Held Stand Light DC5V.


144-LED Ring Light with Intensity Control Articulating Arm Pillar Clamp Stand 7X—45x Magnification Range Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope,10x WF Eyepiece


Articulating Arm Pillar Clamp Stand, 144-LED Ring Light with Intensity Control: Stereo Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Vision Scientific VS-8F-IFR07 Simul-Focal Trinocular Zoom Stereo Microscope, 10x WF Eyepiece, 7X—45x Magnification Range,Lowest Prices,Saver Prices,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices!