AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC 18BIT 5 pieces

AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC 18BIT 5 pieces,CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC 18BIT 5 pieces AUDIO, 48KHZ, LQFP-48 (5 pieces): Industrial & Scientific,TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC, AUDIO CODEC, 18BIT,Officially Licensed Shop Online,Leisure Shopping,A store with excellent reputation. INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC 18BIT 5 pieces AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS psihoterapija-belin.si.

AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC 18BIT 5 pieces

AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH//NOPB IC 18BIT 5 pieces
AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH//NOPB IC 18BIT 5 pieces
AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH//NOPB IC 18BIT 5 pieces
AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH//NOPB IC 18BIT 5 pieces
AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH//NOPB IC 18BIT 5 pieces
AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH//NOPB IC 18BIT 5 pieces
AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH//NOPB IC 18BIT 5 pieces

AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC 18BIT 5 pieces

TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC, AUDIO CODEC, 18BIT, 48KHZ, LQFP-48 (5 pieces): Industrial & Scientific. TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC, AUDIO CODEC, 18BIT, 48KHZ, LQFP-48 (5 pieces): Industrial & Scientific.

AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH//NOPB IC 18BIT 5 pieces

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC 18BIT 5 pieces

Pack 7 White 15 ORTRONICS MC5E15 RJ45-RJ45 Cat5e UTP Modular Patch Cord, 5 pieces Fixed Inductors 120uH 10%, Leviton 10083-M 016-10083-00M Incandescent Lampholder Contractor Pack, 350MHz Ethernet Network Patch Cable Snagless/Molded Bubble Boot CAT5e / 7FT / Yellow / RJ45 Grandmax 10 Pack UTP, yan Dual Line Spool for Black & Decker Trimmer DF-080 GH1100 GH2000 6-Pack. FYL 5ft AC Power Cord for Behringer S16 Digital Snake in Out I/O Box Midas Preamps, Microconnect SSTP603. UL & Energy Star Sunco Lighting 2 Pack BR40 LED Bulb 17W=100W E26 Base Dimmable Indoor Flood Light for Cans 5000K Daylight, Hummingbird Tropical Flowers Berries and Leaves 3 in 1 USB Multi Function Charging Cable Data Transmission USB Cable for Mobile Phones and Tablets Compatible with Various Models with Storage Bag. 10 pieces PLL Fractional-N Freq Synthesizer Phase Locked Loops, 100 pieces EMI Connector Gaskets & Grounding Pads 5.5x1.1x0.45mm 0.36RCS 2.0mOhms, 5 pcs 252416mm Heatsink Cooling Fin Aluminum Heat Sink TDA7294/L298 25X24X16mm, 350MHz 1Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable 3 Feet - White GOWOS Cat5e Shielded Ethernet Cable 26AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Snagless/Molded/Booted Connector, Color : Gray Beautiful case Multi Functional Cartoon Earphone USB Cable Winder PC Data Line Collation Management Clip Phone Wire Cord Organizer Protector. FC8T9/D EIKO CIRCULAR FLOURESCENT BULB 22W 8.25 DIAMETER DAYLIGHT, 5.927.0006.009-108 60 Degree Monopole Knee Brace Assembly Trylon SOI.


AUDIO CODEC LQFP-48 48KHZ TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC 18BIT 5 pieces


48KHZ, LQFP-48 (5 pieces): Industrial & Scientific,TEXAS INSTRUMENTS LM4550BVH/NOPB IC, AUDIO CODEC, 18BIT,Officially Licensed Shop Online,Leisure Shopping,A store with excellent reputation.