0.407 Large End Diameter 3/8-24 Thread Size Pack of 5 2-1/2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3/8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish

0.407 Large End Diameter 3/8-24 Thread Size Pack of 5 2-1/2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3/8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish,Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3/8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish 0.407 Large End Diameter 3/8-24 Thread Size Pack of 5 2-1/2 Length, Standard Tolerance, #7 Pin Size, 3/8"-24 Thread Size,407" Large End Diameter,355" Small End Diameter, 2-1/2" Length (Pack of 5): Industrial & Scientific,Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut, Plain Finish,Global trade starts here,with exclusive discounts,Shop now for fast and free shipping. Thread Size Pack of 5 2-1/2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3/8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish 0.407 Large End Diameter 3/8-24 psihoterapija-belin.si.

0.407 Large End Diameter 3/8-24 Thread Size Pack of 5 2-1/2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3/8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish

0.407 Large End Diameter 3//8-24 Thread Size Pack of 5 2-1//2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3//8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish
0.407 Large End Diameter 3//8-24 Thread Size Pack of 5 2-1//2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3//8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish
0.407 Large End Diameter 3//8-24 Thread Size Pack of 5 2-1//2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3//8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish
0.407 Large End Diameter 3//8-24 Thread Size Pack of 5 2-1//2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3//8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish
0.407 Large End Diameter 3//8-24 Thread Size Pack of 5 2-1//2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3//8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish
0.407 Large End Diameter 3//8-24 Thread Size Pack of 5 2-1//2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3//8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish
0.407 Large End Diameter 3//8-24 Thread Size Pack of 5 2-1//2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3//8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish

0.407 Large End Diameter 3/8-24 Thread Size Pack of 5 2-1/2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3/8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish

Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut, Plain Finish, Standard Tolerance, #7 Pin Size, 3/8'-24 Thread Size, 0.407' Large End Diameter, 0.355' Small End Diameter, 2-1/2' Length (Pack of 5): Industrial & Scientific. Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut, Plain Finish, Standard Tolerance, #7 Pin Size, 3/8"-24 Thread Size, 0.407" Large End Diameter, 0.355" Small End Diameter, 2-1/2" Length (Pack of 5): Industrial & Scientific. Threaded taper pin with hex nut can be installed in and removed from a hole with one-sided access 。 Tapers along length of the pin for installing in tapered holes 。 Steel is often used in applications where strength is the primary consideration 。 Plain surface has no finish 。 Standard tolerance 。 The steel externally threaded taper pin with hex nut has a plain finish and a standard tolerance. The pin and hex nut can be installed in and removed from holes with only one-sided access to position and secure components. The pin has a diameter that tapers along its length for installing in tapered holes. Steel is often used it applications where strength is the primary consideration.。 are non-threaded cylindrical fasteners that are inserted into one or more holes to fix a component's position, join components, or maintain alignment between them. Several different pin styles fit a variety of application and installation requirements. Dowel pins, for example, have a solid shaft that is often rounded or beveled at the ends. Quick-release pins have a button, handle, or ring at one end that releases retractable balls at the other end to act as a lock-and-release mechanism. Clevis pins have a head at one end and one or more cross holes at the other end that allow insertion of cotter pins to lock components in place. Cotter pins have two prongs that can be inserted into the hole of clevis pins or other fasteners and bent to secure them in place.。 。 。 。

0.407 Large End Diameter 3//8-24 Thread Size Pack of 5 2-1//2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3//8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

0.407 Large End Diameter 3/8-24 Thread Size Pack of 5 2-1/2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3/8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish

The Hillman Group 41659 Flat Head Phillips Machine Screw 6-32X1 1/2 75-Pack, 3/16 X 7/8 SAE 1070-1095 Carbon Steel Standard Duty 2000 pcs Slotted Spring Pins, PPB-032-1 Pem Press-in Threaded Inserts Thru- Threaded Unified. Toraway Womens Tie-Dye Blouse Off Shoulder Long Sleeve Pullover Colorblock Casual Top Shirts, Black Phosphate Quantity: 1000 1.062 External Style Retaining Rings Steel, Replaces SKF N 030 Timken N-030, Standard N-030 Not Self-Locking UNS 5.888-12 Right-Hand Thread Whittet-Higgins N-030 Threaded Shaft & Bearing Locknut, 70mm Internal Housing Ring Stamped Spring Steel Pack Of 5 Pkg Qty 10 DIN 472 USA. Dowel Pins 8mm x 32mm Wooden Multi-Grooved 1000pcs Fluted. 60 pcs # 8 X 1 1/2 Pan White Head Screw Quad Drive Twinfast Thread Cargo RV Zinc Plated Corrosion Resistance for #2 Square or #2 Phillips Bit,  20  Ganter Standard Elements Adjustable Lever with Stainless Steel Screw Clamp   Black  Black Strukturmatt Green 300.1/78 M10 , uxcell 5-40x1/2-inch 12.9 Grade Alloy Steel Hex Bolt Socket Head Cap Screw 28pcs. Inner Diameter: M75 Ochoos 2PCS M60 M62 M65 M68 M70 M72 M75 GB894 Stainless Steel 304 Shaft Retaining Ring Outer Card Circlip Snap Ring C-Type Circlip, #10 x 1 1/4 Coarse Drywall Screws/Phillips/Bugle Head/Steel/Black Phos Carton: 2,000 pcs. Copper 2-14 Wire Range Isolated Ground Bar 1.75 Width 5.56 Length 2.31 Height. 2-1/2 Long 1/2-13 Thread Size with HH Nuts B7 Blue PTFE Coated Threaded Rods 10 rods, 20 Nuts, 35mm Flameer 1/4 Inch Quick Release Ball Lock Pin commercial pins provide positive locking, 5/16-18 x 2-1/2 Hard-to-Find Fastener 014973205454 Hanger Bolts Piece-10. 1/4 Inch Flat Washer 0.050 Thick X 5/8 Inch Outside Diameter CP 610637001 Inc Grade 2 Allied Titanium 0001687, Pack of 25. AMPG Z8702-ZN Zinc Square Washer Steel. uxcell 2pcs Stainless Steel Spring Quick Release Lock Pin w Plate 7mm Dia US-SA-AJD-259637.


0.407 Large End Diameter 3/8-24 Thread Size Pack of 5 2-1/2 Length Standard Tolerance Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut 0.355 Small End Diameter #7 Pin Size 3/8-24 Thread Size 0.407 Large End Diameter Small Parts Plain Finish


Standard Tolerance, #7 Pin Size, 3/8"-24 Thread Size,407" Large End Diameter,355" Small End Diameter, 2-1/2" Length (Pack of 5): Industrial & Scientific,Steel Externally Threaded Taper Pin With Hex Nut, Plain Finish,Global trade starts here,with exclusive discounts,Shop now for fast and free shipping.