Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge

Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge,Measuring Tool Internal Diameter Gauge Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit, Internal Diameter Gauge, Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool: Industrial & Scientific,Sorand Bore Micrometer,Products with Free Delivery,Buy direct from the factory,Free Shipping & Lifetime Warranty. Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge Sorand Bore Micrometer Digital Built-in psihoterapija-belin.si.

Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge

Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge
Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge
Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge
Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge
Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge
Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge
Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge
Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge

Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge

Sorand Bore Micrometer, Internal Diameter Gauge, Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool: Industrial & Scientific. Sorand Bore Micrometer, Internal Diameter Gauge, Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool: Industrial & Scientific. The main micrometer body is made of stainless steel with chrome plated surface, wear-resisting and durable 。 Designed with locking device, precise machinery structure make it more intuitive and convenient to read 。 Built-in ratchet stop device ensures accurate repetitive readings 。 High quality alloy measuring heads can be used for various internal size measurement, fine workmanship and no burr 。 Clear marking line for convenient reading 。 Feature: 。 High quality alloy measuring heads can be used for various internal size measurement, fine workmanship and no burr. Clear marking line for convenient reading. The main micrometer body is made of stainless steel with chrome plated surface, wear-resisting and durable. Designed with locking device, precise machinery structure make it more intuitive and convenient to read. Built-in ratchet stop device ensures accurate repetitive readings. 。 Spezifikations: 。 Type: Inside micrometer 。 Measuring Range: 5mm~30mm。 Material: Stainless steel 。 Precision: 0.01mm 。 Weight: 268g(approx.) 。 。 Zeroing:。Clean the surface of measuring anvil heads with a soft cloth, then rotate measuring device to make two measuring surface contact. If two zero lines of differential sleeve and fixed barrel do not alignment, use the following two methods to adjust.。Method I, if the error is less than 0.02mm (0.001), use ratchet stop to lock screw tightly, then use wrench to pull fixed barrel till two zero lines alignment.。Method II, if the error is greater than 0.02mm (0.001 ),。Step1, use ratchet stop to lock screw tightly, then use wrench to loosen the ratchet stop  and remove differential sleeve.。Step2, re-align zero lines of fixed barrel and differential sleeve, then put ratchet stop back on. If necessary, adjust it again using method I.。Note: There is no need to calibrate micrometer during common use. Micrometer only need calibration when it is severely worn. 。 。 。 Package Includes: 。 1 x Inside Micrometer 。 1 x Wrench 。 1 x Calibration Ring 。 1 x Packing Box。 。 。 。 。

Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge
Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge
Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge

Size 600 Cannon Cannon-Fenske Routine Calibrated Viscometers, Tyannan ETCR3200C Multifunction Double Clamp Ground Resistance Tester Meter AC 0~600V AC 0.00mA~600A, Smartey Woodworking Tools Irregular Arc Gauge Contour Measuring Instrument Profile Copying Ruler Multifunctional Irregular Shaper Scale, 10 pieces Contact Probes HEADLESS FLAT SPEAR, Ajanta Pcr Machine Digital Thermal Cycler aei-229 U, Digital Clamp Meter High Accuracy Large LCD Display Convenient to Read Data Overload Protection Pocket Digital Multimeter for Woman Man Home Factory, Fishing Casting Nets with zipper Crab Trap Crawfish Crayfish Lobster Shrimp Collapsible Cast Net Green Shotbow Folding Fishing Net Trap for Shrimp Carp Crayfish Crab Baits Cast Mesh Trap. A&D Weighing GH-300 Phoenix Series Analytical Balance 320g x 0.1mg with Internal Calibration COLE-PARMER, T-Type Spirit Level Bubble for RV Furniture Machines Camera Equipment Measure A/Y RV T Level Bubble Level Tripods Mini Multipurpose 2 Way Spirit Level. TH2827C Digital LCR Meter with Continuous Frequency 20Hz-500kHz 0-5V Bias Voltage. Y-LKUN Digital Sound Level Meter Noise Level Meter with Software & USB Cable 30~130dB 31.5HZ~8.5KHZ AR844.


Sorand Bore Micrometer Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool Internal Diameter Gauge


Internal Diameter Gauge, Digital Built-in Ratchet Stop Device with Locking Device Kit Measuring Tool: Industrial & Scientific,Sorand Bore Micrometer,Products with Free Delivery,Buy direct from the factory,Free Shipping & Lifetime Warranty.