Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter

Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter,Weight Meter Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook,Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter: Industrial & Scientific,Commodity shopping platform,Here are your unexpected goods,Free, same day shipping, easy returns. Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter Hanging Crane Scale Digital Sky psihoterapija-belin.si.

Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter

Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter

Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter

Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter: Industrial & Scientific. Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter: Industrial & Scientific. With fine craftsmanship, it is premium and durable enough for long time use 。 Wide LCD screen display with blue background light, easy to read 。 Very easy to carry and convenient to use 。 Three units conversion, there are kg, lb, N 。 Load receptor, shackle and hook are all made of quality stainless steel, which makes the scale very sturdy and durable 。 。 Features:。 Color: Sky Blue。 Shackle and hook material: Stainless steel。 Shell Material: Aluminum alloy 。 Loading: 300kg (Max) 。Shackle and hook diameter: 10mm / 0.39inch。 Basic function: zero setting, peel/recoat, auto power-off, battery voltage detection, overload warning, units conversion 。 Battery: 3 x 1.5V LR6 battery (NOT included)。Total length: Approx. 295mm / 11.61inch。 Crane scale size: Approx. 85 x 46 x 150mm / 3.35 x 1.81 x 5.91inch。 Weight: Approx. 768g。 Features:。 Very easy to carry and convenient to use. Wide LCD screen display with blue background light, easy to read. With fine craftsmanship, it is premium and durable enough for long time use. Three units conversion, there are kg, lb, N. Load receptor, shackle and hook are all made of quality stainless steel, which makes the scale very sturdy and durable. 。 。 Package Included:。 1 x Scale。 1 x Shackle。 2 x Rubber gasket。 1 x Stop pin。 1 x Hook。 1 x User guide。 。 Note:。 1. Please allow small error due to manual measurement. Thanks for your understanding.。 2. Monitors are not calibrated same, item color displayed in photos may be showing slightly different from the real object. Please take the real one as standard.。 。 。 。

Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter
Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter

KANJJ-YU Small tip Current clamp Three Phase Meter Digital Volt-Ampere Meter AC Voltage Current Tester Detector ETCR4300 Precision Measuring Instrument, TOTOT 2 PCS Double-end Alligator Clip Cable Heavy Duty Test Lead Wire Cable Set 15A 1M, Adjustable Measuring Frequency 100hz~100KHZ Resistance Meter Capacitance Meters Multimeter Tester SXM-SXM Benchtop Digital LCR Meter ET4410 Desktop LCR Bridge with USB and RS-232. 2-1/2 Dial Size 0/60 psi 2-1/2 Dial Size 1/4 Male NPT PIC Gauges PIC Gauge PRO-202L-254D Glycerin Filled Industrial Center Back Mount Pressure Gauge with Stainless Steel Case Brass Internals 1/4 Male NPT Plastic Lens, Halloween Women Print Dress NDGDA Ladies Vintage Long Sleeve New Print Dress Round Neck Zipper Hepburn Party Dress 50s Housewife Evening Prom Dress, LED Light and Case Levenhuk Zeno 900 LED Compact Handheld Magnifier with Glass Lens. DH48JA DC 24V 50/60Hz 1-999900 LED Display Digital Counter Relay. Range IP65 0-1/0-25.4 mm with SPC Output Mitutoyo 293-335-30 Digimatic Micrometer. 2057 Series Walter Products 2057 Monocular Microscope Round Moveable Stage Mirror Illumination Coarse Focusing. 0.001 Graduation Interval 0-25-0 Dial Reading Series 655 Dial Indicator 0.050-0.125 Range. Snowfoller Vintage Dress Womens Polka Dot V-neck Irregular Lace Dress Summer Casual Ruffle Beach Long Dress, USB Logic Analyzer Device Multi-Function Signal Generator Virtual Oscilloscope Logic Analyzer for Communication. FDGT Metal Ruler Metric Version Marking T-Rules High-Precision Stainless Steel Woodworking Scribing Marking Lines Gauge Measuring Tool. Thermometer Wall‑Mounted Room Temperature Meter for Interior, Oil 1/4 NPT Lower Side Mount Stainless Steel Case Water Brass 0-200PSI 2-1/2 Utility Pressure Gauge Gas, LIMEI-ZEN Multimeter AT521 Battery milliohm Meter Battery Internal Resistance Tester 10u ohm ~32 ohm Voltage 1mV~30V Digital Display Resistance Tester, Forceps AC/DC Digital Clamp Meter precise Digital Clamp Electrical Tester JF-XUAN tester Digital UA6266, Stainless Steel Gauge 2 in 1 Angle Ruler Electric Finder Magnetic Goniometer with Digital Display 200mm. 1.8 Size Mitutoyo 177-186 Setting Ring 0.59 Width +/-0.00004 Accuracy 1.8 Size 0.59 Width 3.5 Outside Diameter +/-0.00004 Accuracy 3.5 Outside Diameter, WUAI Infant Baby Boys Girls Cartoon Bear Snowsuit Hooded Fleece Romper One Piece Jumpsuits Onesies 0-12M.


Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter


Hanging Crane Scale Digital Sky Blue 300KG Hanging Crane Scale Industrial Hook Weight Meter: Industrial & Scientific,Commodity shopping platform,Here are your unexpected goods,Free, same day shipping, easy returns.