ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black

ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black,30-130dB Digital Noise Meter : Black ZYL-YL Noise Meter,Buy ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black): Sound & Noise Meters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Enjoy Free Worldwide Shipping,Best Deals Online,Free Delivery & 365 Days Returns Policy. Noise Meter : Black ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital psihoterapija-belin.si.

ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black

ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black
ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black
ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black
ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black
ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black
ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black
ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black
ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black

ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black

ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black): Industrial & Scientific. Buy ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black): Sound & Noise Meters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Noise check source: 94dB @ 1kHz 。 Measuring range: 30~130dB A 。 Accuracy: +1.5dB (at the reference pressure level, 94dB@1KHz) 。 Frequency response 31.5~8.5KHz 。 Resolution: 0.1dB 。 Colour:。Black。Technical specifications:。Noise check source: 94dB @ 1kHz。Measuring range: 30~130dB A。Accuracy: +1.5dB (at the reference pressure level, 94dB@1KHz)。Frequency response 31.5~8.5KHz。Resolution: 0.1dB。Frequency weighting characteristics: A and C characteristics。Analog fan chart: 2 db / 1 fan chart。Sampling rate: 2 times / sec (fast), 1 time / sec (slow)。AC signal full output: 250 vrms; output impedance is approximately 600 ohms。DC signal output: 33 mv / dB。Dynamic characteristics: fast (high speed) / slow (low speed)。Number of data stores: 32,000 readings。Power: 6 v (4X AA; size 1.5 v battery)。Size: 245 * 70 * 45 mm。Weight: 400 grams。✮Warranty:If you have any problem, just do not hesitate to contact us - we look forward to you。We are a product retailer focused on the European market. If you have any questions, you can ask us. We will reply to your message within 3-8 hours. Our products will also be carefully checked for you before shipment Make sure there are no problems before sending the goods for you. 。 。 。

ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black
ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black
ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black

F_Gotal Men’s Casual Plain Drawstring Elastic Waist Slim Sports Pants Jogger Shorts Sweatpants Shorts for Men, Set of Four Sterling Gaming 6-1/4-Inch Chrome Leg Levelers, 0.005kg Resolution CAS AP1-15EX Digital Price Computing Scale 15kg Capacity, 10PCS DC 0-100V 10A Digital Voltmeter Ammeter Dual Display Voltage Detector Current Meter Panel Amp Volt Gauge 0.28 Red Blue, Durable Easy to use Portable New Disc Brake Pad Installation Caliper Piston Compressor Press Steel Spreader Tool. SINOTIMER ST16VA Red Round LED Dual Display AC Voltmeter Ammeter Digital Voltage Current Ampere Meter Indicator 60-500V 100A, STRAIGHT EDGE 4 INCH FOR GAGE BLOCK +LIMITED SUPPLY, Mitutoyo 295-302 Tube Micrometer Mechanical Counter Model Ratchet Stop 2mm Dia Pin Tip 0-25mm Range 0.01mm Graduation +/-0.003mm Accuracy. USED SMC VP7-8-FG-D-1N PNEUMATIC DOUBLE SOLENOID VALVE VP7-8-FG-D AC100V FL, S28esong High Voltage Differential Probe,DP20003 Accurate High Voltage Differential Oscilloscope Probe Kit Safe DIY Tools,100MHz 3.5ns Rise Time 200X/2000X Attenuation Rate, It is a Perfect Choice for You Digital Anemometer ,Simple Measurement Items: Air Velocity, Air Temperature. SPI 21-880-0 2 and 3-Point Hole Mikes Set 0.120-0.280 Pack of 4 pcs. Women Cold Shoulder Tunic Dress Summer Criss Cross Neckline Short Sleeve T-Shirt Swing Mini Short Beach Dresses, Parallel Clamping Block,0.0003 inch High Accuracy 2 x 4 x 6 Blocks 23 Holes Steel Blocks for Milling Tool Block arallel Clamping Block Milling Tool. ULTECHNOVO IR Detection Alignment Visulizer Detector Display Board Card.


ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black


Buy ZYL-YL Noise Meter 30-130dB Digital Noise Meter : Black): Sound & Noise Meters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Enjoy Free Worldwide Shipping,Best Deals Online,Free Delivery & 365 Days Returns Policy.