Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter

Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter,Current Clamp Meter Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage,Buy Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0,01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter: Insulation Resistance Meters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Everyday low prices,Quality and Comfort,Free Shipping! Our Online boutique. ETCR9000S High/Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter Flexible high current clamp meter psihoterapija-belin.si.

Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter

Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter
Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter
Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter
Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter
Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter
Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter
Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter

Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter

Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter: Industrial & Scientific. Buy Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter: Insulation Resistance Meters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ETCR9000S Portable Type H/L Voltage Clamp Current Leaker has broken through the traditional structure, with 32cm long insulating rod which is specially well-designed for measuring high voltage current, adopting the latest CT technology and integrated mask digital technology, portable design are fit in the measurement of H/L voltage current, leakage current which needs a safety distance. To choose different model can accurately measure 0.1mA -1000A current or leakage current. 。 Insulation Rod Dimension:32mm 300mm×3 piece。Weight:900g(include insulation rod )。Line Voltage:Below 10kV current test with insulated skin wire; below 1kV bare wire test (operate with insulation rods)。Range:0.01mA~1200A (50/60Hz automatic)。Resolution:0.01mA。Current Accuracy(23℃±3℃, below 70%RH )。AC 0.01mA~299mA ±1%±3dgt。AC 0.30A~9.99A ±1.5%±5dgt。AC 10.0A~199A ±2%±5dgt。AC 200A~399A ±2.5%±5dgt。AC 400A~600A ±3%±5dgt。AC 601A~1200A ±4%±5dgt。Power Supply:6V DC(LR03×4 alkaline dry batteries) ( Not included )。Meter Dimension:76mm×255mm×31mm。Clamp Dimension:48mm。LCD Dimension:47mm×28.5mm。Sampling Rate:2 times/s。PEAK Hold:Automatically maintain the high test value, in usual testing mode, press key HOLD till the lighting of PEAK, that is, start PEAK to maintain this function。Data Memory:99 sets, memory process is shown by MEM , full storage is shown by blinking “FULL”。Data Hold:In usual testing mode, press HOLD key to keep data, “HOLD” symbol display。Data Access:“MR” symbol indication, can access to all storage data。Overflow Display:Over-range overflow function: “OL A” symbol display。Automatic Shutdown:15 minutes after boot up, the meter shuts down automatically to reduce battery consumption。Insulation Strength:AC 100kV/rms (between the 5th insulation rod and high voltage current clamp core)。Accessories:Meter: 1 piece; insulation rod (300mm): 5 pieces; meter box: 1 piece,Battery LR03:4Piece 。 。 。

Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter
Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter
Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter
Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter
Flexible high current clamp meter ETCR9000S High//Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter

Taylor Precision 6072N Pocket Dial Reading Thermometers Temperature Range from 0 Degrees F to 220 Degrees F Stainless Steel, METRONIX RF6-8 METRONIX 452031 RF6-8 4.5-6.3VDC POWER SUPPLY,ES. 4 Dial Dry-Filled WIKA 4255969 Commercial Pressure Gauge 30Hg-0-200 psi Range -3/2/3% Accuracy Copper Alloy Wetted Parts Bottom Mount 4 Dial 30Hg-0-200 psi Range 1/4 Male NPT Connection WIKA Instrument Corporation 1/4 Male NPT Connection, Restaurants Apartments Hotels Non-Contact Infrared Thermometer Yohencin K2 Celsius and Fahrenheit Temperature Measurement Perfect for Offices Train Stations Shops, 2 g F2 Class Cylindrical Calibration Test Weight with Finely Turned Stainless Steel, Schaedler 12In Single A Rule 46-Im, Jeanoko Portable Sound Meter High Accuracy Sound Level Meter LCD Digital for Businesses for Families. EG02-0111 Accusize 10 Pcs Precision Angle Block Set. Color WXQ-XQ Digital Wind Speed Measuring Instrument High Precision Wind Speed Measuring Instrument Wind Measuring Instrument, Single-use high Accuracy Mini USB Temperature Data Logger UT330A UNI-T UT330A/UT330C USB Data Logger Direct Reading of Reports,. NewlyBlouW Women Plus Size Lingerie Fashion Lace Floral Bralette Bra Hollow Out Bustier Crop Top Unpadded Tanks, Welding Taper Gap Gauge Mini Stainless Steel Feeler Gauge Depth Ruler Hole Inspection Tool with mm and Inch System.


Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0.01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter


Buy Flexible high current clamp meter ETCR9000S High/Low Voltage 0,01mA~1200A AC Current Leakage Current Clamp Meter: Insulation Resistance Meters - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Everyday low prices,Quality and Comfort,Free Shipping! Our Online boutique.