Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair

Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair,with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp, Sewing, Jewelry on ✓ FREE SHIPPING on qualified orders,Buy Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light, Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work, Repair, Reading,20% Off Clearance, Shop Now,on all orders free shipping,We offer a Satisfaction Guarantee at its best. Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying psihoterapija-belin.si.

Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair

Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair
Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair
Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair
Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair
Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair
Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair
Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair
Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair

Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair

Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light, Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work, Repair, Reading, Sewing, Jewelry: Health & Personal Care. Buy Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light, Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work, Repair, Reading, Sewing, Jewelry on ✓ FREE SHIPPING on qualified orders. [UP TO 23 MAGNIFICATIONS]: Exclusively designed with 2 lens slots and 1 fixed front round lens(8X), the two back lens slots can be loaded with single one or two lenses at a time from the five(1X, 1.5X, 2X, 2.5X, and 3.5X). 3 lenses combined to get high up to 23 kinds of magnification: 1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x, 5x, 5.5x, 6x, 8x, 9x, 9.5x, 10x, 10.5x, 11.5x, 11x, 12.5x, 12x, 13x, 13.5x, 14x. 。 [MORE PRECISE LIGHTING ANGLE]: Besides the adjustment of the whole lighting frame mentioned above, the lighting unit equipped also has 45° rotation up and down when landed on the whole lighting frame, plus the 3-led lighting part on the lighting unit can be slightly pointed left and right with fingers for a more precise illuminating angle. The lighting unit can be taken down as an independent handheld flashlight for daily or outdoor exploring. 。 [FOLDABLE LENS ALLOWS FREE COMBINATION]: All lenses on the headlamp can be folded when not needed, therefore you can use any single lens or any free combination from the three(1 fixed lens and 2 replaceable lenses on the dual slots). Save you from tangled cables during use, and break the limit to the traditional electric circuit for power supply. Simply install 3 AA batteries (Not Included) and take it anywhere. Its cordless and also lightweight and compact to set the portability in mind. 。 [WEAR COMFORT]: Soft breathable sponge padded headband with two rotary knobs on the left and right, rotate anticlockwise to release the whole lighting frame from the headband so that you can freely regulate the total lighting frame upwards or downwards to the angle that is needed. Tail knob used to adjust headband size for fit over the different head, pull it outwards and rotate left or right to get your head size, then press it to lock. 。 [HOW MUCH IT HELPS]: Magnifier working lamp, with scores of magnifications available helps improve your low vision and provide you clear viewing even while sewing. Made to be headband style, its totally handsfree. Ideal for reading, painting, observing, modeling, repairing, sewing, soldering, jewelry making, and other hobbies/crafts 。 Magnifying Glass with LED Light for Close Work/Sewing/Crafts/Reading/Repair/Jewelry(1X to 14X)。 Features:。Adjustable Head。Adjustable Light Angle(Whole lighting frame can be loosened from the headband and adjusted up and down)。Adjustable Light Unit(Small light unit on the whole lighting frame with 45° up and down), can be taken down as a portable flashlight.。Adjustable Light Panel(Lighting area/lighting panel can be slightly left or right by finger press)。Dual-slot lens plus the fixed front round lens provide a maximum combination of 23 kinds of magnifications(1X-14X).。Cordless use, 3*AAA battery operated, you can take it anywhere。ful reading kit improves your low vision and set your hands free while reading or sewing.。Comfortable to wear, lightweight, and soft sponge lined.。High quality and long lasting。Specification:。Product Material:ABS plastic, acrylic optical lens。Product Size: 29.3*21.5*6cm。Product Magnification: 1X, 1.5X, 2X, 2.5X, and 3.5X(Replaceable), plus 1 fixed auxiliary lens that is 8X (Total 23 kinds of magnifications)。Lens Focal Length:35mm-500mm(see instructions for details)。Lighting Source: 3 LEDS。Battery Type: 3 AA batteries(Not Included)。Note:。Please allow 1-3cm (0.4-1.18") difference due to manual measurement and slight color variation for different display setting。Thank you for your understanding, nice day!。Package Includes:。1* Head Magnifier(built in 1 fixed 8X lens)。5* Replaceable lens( 1X, 1.5X, 2X, 2.5X, and 3.5X)。1* Lens Case。1* Cleaning Cloth。1* Instruction。BATTERY NOT INCLUDED 。 。 。

Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair
Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair
Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair

Handheld with Backlight Digital 4 Channels K Type Thermocouple Thermometer with Metal & Bead Probes -58~1292°F High Temp Meter Tester Multi Measurement Instrument Tool -50~700°C, red Extra-Shockproof Card Holders Kickstand Wallet Case for Samsung Galaxy S9 Plus PU Leather Flip Cover Compatible with Samsung Galaxy S9 Plus. Anti-Bias Load Portable S-Type High Accuracy for Digital Electronics Security Equipment 100kg Load Cell Scale Sensor Weighing Controller Weight Indicator, LCD Intelligent Digital Pressure Transmitter Tester DC 24V 4-20mA Medium Voltage Equipment ALS-330 Pressure Transmitter 0-20kPa. High Precision DDS Frequency Generator us 60MHz Signal Generator Arbitrary Waveform Function Generator Frequency Counter 14 Bits 250MSa/s Dual-Channel Signal Generator, Digital Benchtop LCR Meter ET4510 Desktop LCR Bridge with USB and RS-232 Adjustable Measuring Frequency 10hz~100KHZ Resistance Meter Impedance Analyzers Capacitance Meters,Accurate measurement, Digital Painting Thickness Meter Mini Paint Coating Gauge with LCD Display for Car Automotive, ZXY-NAN Multimeter Multimeter Meter Clamp,MS2203 Professional 3-Phase Digital Power Factor Clamp Electrical Meter AC Voltage Detector Kit with Backlight Correction Multimeter Power Tester. YYONGAO Digital Clamp Meter UA2008A Handheld Dual Open Digital Clamp Multimeter AC/DC Voltage Test Probes with Carrying Box, BASIC KIT Probe Master 4904-4RA Passive Voltage Probe with Readout 10ft 100MHz 10X 600V. Womens Vintage Cloak Sweater Long Sleeve High Low Neck Pullover Trendy Tops Ladies Bag Hip Tunic.


Jewelry Sewing Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light Reading Repair


Sewing, Jewelry on ✓ FREE SHIPPING on qualified orders,Buy Rehomy Head Mount Magnifier with LED Light, Hands-Free Headband Magnifying Glass Illuminated Head Dental Surgical Loupe Headlamp with 5 Lens for Close Work, Repair, Reading,20% Off Clearance, Shop Now,on all orders free shipping,We offer a Satisfaction Guarantee at its best.