1/4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0/6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1/4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case

1/4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0/6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1/4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case,PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1/4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case 1/4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0/6000 psi Range,5" Dial, 0/6000 psi Range, 1/4" Male NPT Connection Size, Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case, 316 Stainless Steel Internals, and Plastic Shatterproof Lens: Industrial Pressure Gauges: Industrial & Scientific,PIC Gauge AHG6-A50,H38 4,Good store good products,Online orders and shipping fast,Excellence quality,save up to 50% off competitors pricing. 316 Stainless Steel Internals 0/6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1/4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case 1/4 Male NPT Connection Size psihoterapija-belin.si.

1/4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0/6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1/4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case

1//4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0//6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1//4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry//Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case
1//4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0//6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1//4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry//Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case
1//4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0//6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1//4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry//Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case
1//4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0//6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1//4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry//Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case

1/4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0/6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1/4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case

PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5' Dial, 0/6000 psi Range, 1/4' Male NPT Connection Size, Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case, 316 Stainless Steel Internals, and Plastic Shatterproof Lens: Industrial Pressure Gauges: Industrial & Scientific. PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5" Dial, 0/6000 psi Range, 1/4" Male NPT Connection Size, Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case, 316 Stainless Steel Internals, and Plastic Shatterproof Lens: Industrial Pressure Gauges: Industrial & Scientific. A quality process gauge for food, pharmaceutical and chemical processing applications. This gauge is more accurate and durable than standard gauges, with easy to read scale and micro adjustable pointer, stainless steel wetted parts and phenolic case. This gauge is liquid fillable right out of the box making it more versatile in the field. 。 。 。

1//4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0//6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1//4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry//Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case
1//4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0//6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1//4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry//Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1/4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0/6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1/4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case

1-2 INSIZE 3220-2 Inside Micrometer Graduation .001, Hantek Oscilloscope Probe PP-80 Clip Probe Kit with Accessories for 60MHz Oscilloscope, Home Drinking Tap Water Quality Purity Test/Tester New HM Digital TDS-EZ PPM Meter. Thickness 3 Width Length Starrett 68685 LL ROD 482-A2-1-1/16 1.0625, Selleton 48 X 60 Floor Scale with Printer & Scoreboard Warehouse Industrial 10,000 X 1. Fevas 30pc Load Cells Sensor Half-Bridge Resistance Strain Sensor 50kg Weighting Sensor for for Weight Scale, DURAC Bi-Metallic 3 Dial Thermometer Pack of 3 pcs SP Scienceware 61310-9100. Rishine Women Plus Size Tank Tops Summer Bee Print Round Neck Sleeveless Casual T-Shirt. 【, 8 1/2 x 11 3/4 16 Pack Gold Fibre Wirebound Writing Pad w/Cover Green Cover White. ZKS-KS Portable Co2 12G Cylinder Special Inflator with Pressure Gauge Adjustment Function Adjustable Portable Co2 Supplement with Pressure Gauge. TELEMECANIQUE LB1 LB03P13,LD1 LB030,LA1 LB080BD,LA1 LB034,LA1LB034,LA1 LB019,HB. PIC Gauge 102D-254CH 2.5 Dial 30/0/300 psi Range and Plastic Lens 1/4 Male NPT Connection Size PIC Gauges 1/4 Male NPT Connection Size Center Back Mount Dry Pressure Gauge with a Black Steel Case Chrome Bezel Brass Internals. Brown & Sharpe TESA TWIN-CAL IP67 SQ 6 150 W CERT. NEW GLEASON 34ZA-1722-2014 GEAR HOB CUTTERS 18.37298 GNDP ID-30826-000-2 FJ, Used for surface grinding machine ZGUO QKG50/2 machine vise edm machine.etc milling machine.


1/4 Male NPT Connection Size 316 Stainless Steel Internals 0/6000 psi Range PIC Gauge AHG6-A50.H38 4.5 Dial and Plastic Shatterproof Lens 1/4 Male NPT Connection Size Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case


5" Dial, 0/6000 psi Range, 1/4" Male NPT Connection Size, Bottom Mount Dry/Fillable Process Pressure Gauge with a Phenolic Safety Case, 316 Stainless Steel Internals, and Plastic Shatterproof Lens: Industrial Pressure Gauges: Industrial & Scientific,PIC Gauge AHG6-A50,H38 4,Good store good products,Online orders and shipping fast,Excellence quality,save up to 50% off competitors pricing.