Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins

Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins,Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld, Seniors Reading, Soldering, Inspection, Coins, Jewelry, Exploring(Black): Health & Personal Care,Magnifying Glass with Light, 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration,buy them safely,Trend fashion products,Get the hottest merchandise and discounts here. Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins Jewelry Inspection Magnifying Glass with psihoterapija-belin.si.

Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins

Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins
Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins
Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins
Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins
Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins
Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins
Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins

Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins

Magnifying Glass with Light, 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration, Seniors Reading, Soldering, Inspection, Coins, Jewelry, Exploring(Black): Health & Personal Care. Magnifying Glass with Light, 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration, Seniors Reading, Soldering, Inspection, Coins, Jewelry, Exploring(Black): Health & Personal Care. ▶High Power Magnification: This magnifying glass provide 30X magnification, allowing users with low vision to read text, no matter the size. 。 ▶LED Magnifying Glass: with 12 pcs high quality, ultra-bright LED lights, the magnifying glass system also provides extra luminance to ensure an overall better reading experience, which is particularly helpful for people with macular degeneration or far-sightedness/feyopia. 。 ▶Easy to Use: Comes completely assembled, just requires 2x AA batteries (not included). Once the batteries are added, the magnifying glass is ready to go, making it perfect for the elderly or those requiring an intuitive magnification system. 。 ▶4-inch Polished Acrylic Lens: Magnifies 30x without optical distortion. Optimal to enhance reading and viewing very fine details in books, newspapers, magazines, photographs, maps, electronics, miniatures, jewelry, pill bottles, medications, hobbies, models, and crafts of all kinds. 。 ▶Perfect Gift For THE ELDERLY: great magnifier for seniors, excellent for small print on coupons, prescription medications, leisurely reading, and also a great choice for those who have low or impaired vision of most types. 。 Why Choose Magnifying Glass。 30X magnification: Powerful to see the small print. 。 12 LED lights: See better, protect eyes, perfect for night reading.。 2 pcs AA battery powered: Easy use.。 Portable: Easy to take with travel.。 。 Specification:。 ● Magnification: 30X。 ● Color: White+Black。 ● Materials: ABS+Double Glass Lens。 ● Weight: 255g。 ● Large Lens Diameter: 80mm(3.15inch)。 ● Light Resource: 12 LED Lights。 ● Batteries: 2 AA Batteries (Not Included)。 。 Note。 Avoid Current is Too High, Please Don't Use Rechargrable Batteries.。 。 After-sale service。 We will provide you with a high quality after-sales, 12 months After-sale service. Please contact us anytime if any question.。 。 。 。

Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins
Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins
Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins
Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins

AAE 5588N New Power Steering Pump, ZHANGQUANQUAN Quan Tester BVRD UT373 Non-Contact High-Precision Laser Tachometer Digital Display Motor Speedometer, Digital Differential Pressure Gauge SW512 Professional High Precision Differential Pressure Manometer, Digital Red LED Voltage Meter DC100V 10A Voltmeter Ammeter Blue+Red LED Amp Dual BoMiVa. RH Temp Datalogger Recorder Humiture Recording Meter with Heat Index and Dew Point Test 80,000 Record Capacity LaMei Yang Temperature Data Logger for Many Fields, GUOCAO AT5210 Multi-channel Battery Tester Internal Resistance Meter With 10 Channels AC Resistance 10 Channels DC Voltage Durable Resistance Meter. 629C Transmitter Dwyer 629C-02-CH-P4-E5-S3-AT, Wash Down 10,000 X 1Lb 60X60 Selleton 5X5 Stainless Steel Floor Scale & Indicator. TYUIOP AC80-300V/100A Digital Energy Meter Din Rail LED Active Power Factor Multi-Functional Power Met Power Meter Plug Type : AC300. MSA 633100 COUPLING AIR S.S..


Jewelry Inspection Magnifying Glass with Light Soldering Seniors Reading Black 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration Exploring Coins


Seniors Reading, Soldering, Inspection, Coins, Jewelry, Exploring(Black): Health & Personal Care,Magnifying Glass with Light, 30X Handheld Large Magnifying Glass 12 LED Illuminated Lighted Magnifier for Macular Degeneration,buy them safely,Trend fashion products,Get the hottest merchandise and discounts here.