Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians

Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians,Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians Oumefar Dual,Buy Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians: Digital Thermometers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,excellent customer service,most Best Price,Shop now for fast and free shipping. Monitor High Accuracy for Electricians Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery psihoterapija-belin.si.

Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians

Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians
Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians
Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians
Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians
Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians
Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians

Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians

Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians: Industrial & Scientific. Buy Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians: Digital Thermometers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. It is stable and has great performance while using. 。 It is made of premium material,durable and has long service life. 。 Professional and practical design with beautiful appearance, easy to carry and use. 。 The CT of the meter is only connected to the CT socket and does not require grounding or equipment housing. 。 The meter is an accurate and professional device for measuring sine circuit. 。 Features:。 It is made of premium material,durable and has long service life. It is stable and has great performance while using. Professional and practical design with beautiful appearance, easy to carry and use. The meter is an accurate and professional device for measuring sine circuit. The CT of the meter is only connected to the CT socket and does not require grounding or equipment housing. 。Specification:。Measuring Accuracy:1%+-2 Digits。Screen:0.39'' LED Nixie Tube Screen,Voltage-Red,Current - Green。Measuring Speed:2 times/s。Size:70*40*30mm/2.76*1.57*1.18in。Installation Size:68*38mm/2.68*1.5in。Supply Cord Length: 150mm/5.91in  Approx.。Split Transformer Lead Length:100mm/3.94in Approx.。Voltage Measuring Range:60~300V。Voltage Resolution: 1V。Current Measuring Range:0~50A。Current Resolution: 0.1A( Transformer bore:About 15mm)。Extreme Working Condition:。Working Temperature:-10~50℃。Working Humidity:10~80%(No condensation)。Working Pressure:80~106KPa。Sunlight:No direct exposure。Package List:。1*Voltage Ampere Meter。 1*Mutual Inductor 。 。 。 Note:。 。 The meter can only be used to measure 50 / 60Hz sine circuits.the meter will be damaged while measuring square waves, inverter output and sine correction. First connect the current transformer to the meter. Second, connect the meter to the voltage test line. After connecting, do not touch any part of the back of the meter to avoid electric shock. The connection between the voltage input and the current transformer can cause damage to the meter. Make sure the voltage and current transformer are connected correctly. 。 。 。 。

Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians
Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians
Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians

9-13 W.C Spring Renewed Emerson-Fisher LP-Gas Equipment R632A-BCF Integral 2-Stage Regulator 1/4 x 1/2 NPT. Audio Indicators & Alerts Ind Control SoundLED 20-28Vdc 85-95dB GR, 36cm Tarquin Giant Protractor, Module RS485 3in1 CO2 Sensor Module CO2 Transmitter Carbon Dioxide Detector Gas Sensor 485 Output Detection and Sensing Module, Lantro JS 304 Stainless Steel Auto Water Shut Off Valve Protector Pure Water Machines for Water Purifiers Anti-Leakage Valve for Reverse Osmosis System, Bonarty Professional Dial Caliper Vernier Gauge Micrometer Measuring Tool Range 0-6. Electrode Round Scientific Equipment of Houston Cu SEOH Copper. Pack of 30 pcs Temperature-Indicating Stick 131degF/55degC Tempil 028302, Setra 256110CPG2M11 1000 Psig 4-20MA Nema4 Xmtr, Noise Level Meter Digital Sound Level Meter Noise Detector Noise Measurement Noise Tester for Homes Offices Sound Pressure Level Reader. High Hardness High Accuracy Machinist Lathe Measuring Tool Angle Measuring Block Durable Gauge Block Construction for Woodworking 12 sets, power cord to 3 banana plugs T3 Innovation CA009 Cable Assembly. Calibration Weight Kit 5Pcs/6Pcs/7Pcs/Set Calibration Weight Kit Jewelry 105g 205g 500g Total Weight. MeterTo Digital Electric Torque Meter Tester HP-10 Torsion Wrench Screw Tester N.m: 0.005~1.000 lbf.in: 0.05~9.00 for Screwdriver KGf.cm: 0.05~10.00, 8902-0151 HHIP C DIAMOND PENETRATOR FOR HARDNESS TESTER 120 DEGREE. Starrett 1/4 Thick 1 Wide 18 Long Oversized Oil Hardening Flat Ground Stock. labtechsales Thornton Type 272-2 Thornton Sensor. 0-60 psi Back Mount 1/8 NPT Stainless Steel Case Compound Vacuum -30 Hg Chrome Plated Brass Connection Lqiuid Filled CARBO Instruments 1-1/2 Pressure Gauge.


Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians


Buy Oumefar Dual Meter Voltmeter Battery Monitor High Accuracy for Electricians: Digital Thermometers - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,excellent customer service,most Best Price,Shop now for fast and free shipping.