1 piece Speakers & Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ

1 piece Speakers & Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ,& Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ 1 piece Speakers,Speakers & Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ (1 piece): Industrial & Scientific,Global fashion,Orders over $15 ship free,Discover tens of thousands of new products. 3MA 5V 78DBA 4000HZ 1 piece Speakers & Transducers psihoterapija-belin.si.

1 piece Speakers & Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ

1 piece Speakers /& Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ
1 piece Speakers /& Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ
1 piece Speakers /& Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ
1 piece Speakers /& Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ
1 piece Speakers /& Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ
1 piece Speakers /& Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ
1 piece Speakers /& Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ
1 piece Speakers /& Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ

1 piece Speakers & Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ

Speakers & Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ (1 piece): Industrial & Scientific. Speakers & Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ (1 piece): Industrial & Scientific.

1 piece Speakers /& Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1 piece Speakers & Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ

4 Pack Four Westinghouse Lighting 3104920 50-Watt Equivalent Adjustable Recessed Downlight Dimmable Bright White LED Energy Star Light Bulb with Medium Base. Replacement for Microtek Satellite F Light Bulb by Technical Precision 2 Pack. W5100 Network Control Switch 8 Channel W5100 Network Control Switch 5V Internet Relay Module P2P WiFi Module Mobile Phone Control, Fixed Inductors RF CHOKE 1.0mH 5% 50 pieces. PRO OTG Cable Works for Kyocera Urbano L01 Right Angle Cable Connects You to Any Compatible USB Device with MicroUSB. Pack of 250 JUMPER-H1502TR/A2015V/H1500TR 8 H2ABT-10108-V4, Rechargeable Control Up to 3 Apple Mac and Windows Computers and Laptops Logitech MX Anywhere 2S Wireless Mouse Hyper-Fast Scrolling Graphite Bluetooth or USB Use On Any Surface, Damp Rated UL Listed E26 Medium Base 65W Equivalent 650 Lumens 1-Pack LED Flood Light Bulb Dimmable 9W 4000K Cool White Luxrite BR30 LED Light Bulb. VISHAY DRALORIC CRCW120610R0FKEAHP RESISTOR 500MW ±1% 10 OHM 1 piece. 2016 with Power Connect to Any Compatible USB Accessory with MicroUSB PRO OTG Power Cable Works for Samsung Galaxy J5. SORAA 18.5W LED PAR30L GU24 2700K Vivid 36° DIM 930 LUMENS CRI 95 Light Bulb Pack of 5. Purple Gold Plated MyCableMart 6 Network Patch Cord CAT5E Stranded, FYL AC DC Adapter Charger for OTC 3421-04 Genisys & EVO OTC 342104 Power Supply Cord. ISO ARRAY 10KOHM 5% SMD 1 piece YAGEO YC164-JR-0710KL RESISTOR 4RES. Short Lever White Water and Oil Tight Siemens 52SA2BBB Heavy Duty Selector Switch B Cam Code 3 Positions Momentary Spring Return From Left Operation. 5-Pack 250v Slow Blow Axial Glass Fuse 0.5A 500mA 5x20mm, Fuji Labs 6Ft Cat.6 STP Industrial Outdoor Ethernet Cable, Light to Digital Converters Light to Digital 30x Sensitivity 100 pieces.


1 piece Speakers & Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ


Speakers & Transducers 3MA 5V 78DBA 4000HZ (1 piece): Industrial & Scientific,Global fashion,Orders over $15 ship free,Discover tens of thousands of new products.