10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original

10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original,10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original,10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original: Industrial & Scientific,shipping them globally,Cheap good goods,Provide the best products for every a customers. 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original 10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F psihoterapija-belin.si.

10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original

10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original
10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original
10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original
10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original
10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original
10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original
10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original
10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original

10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original

10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original: Industrial & Scientific. 10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original: Industrial & Scientific. The quality of the product is good.Product weight:0.1kg (0.22lb.) 。 we will test the product Before shipping.Estimated Delivery Time: 6-24 days(trackable)----- We provide Expedited Shipping service : 2-7 days.(excluding handling time).If the order amount above US $120, we will use Expedited Shipping service for free. 。 We are a professional distributor of electronic components. We also sell other kinds of products. just search the model number in our store. 。 We make every effort to provide customers with satisfactory service.any question,please feel free to contact me. 。 。We will test it before shipment.。 。Reference Weight:0.1kg (0.22lb.)。 。 。 。

10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original

ZYZYZ USB C Cable 1.5M USB Type C Fast Charging Cable Lead Nylon Braided USB C Charging Comes with Led Light. Cable Length: 500cm Computer Cables USB 3.0 A Male AM to USB 3.0 B Type Male BM USB3.0 Cable 0.3m 0.6m 1m 1.5m 1.8m 3m 5m 1ft 2ft 3ft 5ft 6ft 10ft 30cm 1 3 5 Meters, AT86RF233-ZUR Pack of 10 IC RF TXRX+MCU 802.15.4 32-VFQFN, Cable Length: Other Cables New CH340 USB to RS232 COM Port Serial PDA 9 pin DB9 Cable Adapter Support Windows7 Wholesale Occus, Copper Wire 22ga 1lb 500 Ft.half Hard, Premium Cord Patch Cable UTP RJ45 RJ45 CAT6 0.25 m Orange. Replacement for Light Bulb/Lamp 17801atr Light Bulb by Technical Precision 4 Pack, 32W T8 TCP E2-1IS32-277-N Instant-Start Electronic Ballast 277V 1 or 2-Lamp F32T8. yan 2 Pack Micro USB Male to USB 2.0 Female Host OTG Cable. 2W 1% Tolerance Metal Film Resistors 5 Bands for DIY Electronic Projects and Experiments Axial Lead uxcell 30Pcs 2.2K Ohm Resistor, SUMIDA AMERICA COMPONENTS CR54NP-220MC CR Series 22 uH 20 % Tolerance 1.11 A Surface Mount Power Inductor s 25 item, GE Lighting 10183 15 Watt 18 Cool White Fluorescent Tube Light Bulb G.E Lighting 043168980500. FYL AC Adapter for Wagan 2595 2467 2485 2464 2454 2544 2355 EL2354 Jump Starter PSU, Semoic 9Cm 4 Heat Pipe 4 Pin Single Fan with Light CPU Fan CPU Heatsink for Intel 775/1150/1155/1156/1366 for ADM All. USB to parallel adapter 6 by Tripp Lite U206-006-R New.


10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original


10PCS STF13NM60N TO-220F 13NM60N TO220F 13NM60 MOSFET N-CH 600V 13A New Original: Industrial & Scientific,shipping them globally,Cheap good goods,Provide the best products for every a customers.