S5LS20216ASPGEQQ1

S5LS20216ASPGEQQ1,S5LS20216ASPGEQQ1,S5LS20216ASPGEQQ1: Rf Transistors: Industrial & Scientific,Excellence quality,Free Shipping and Free Returns,Save even more with Free Pickup + Discount. S5LS20216ASPGEQQ1 psihoterapija-belin.si.

S5LS20216ASPGEQQ1

S5LS20216ASPGEQQ1
S5LS20216ASPGEQQ1
S5LS20216ASPGEQQ1
S5LS20216ASPGEQQ1
S5LS20216ASPGEQQ1

S5LS20216ASPGEQQ1

S5LS20216ASPGEQQ1: Rf Transistors: Industrial & Scientific. S5LS20216ASPGEQQ1: Rf Transistors: Industrial & Scientific. New and Original 。 IC 。 。 。

S5LS20216ASPGEQQ1

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

S5LS20216ASPGEQQ1

Pack of 100 ERA-3AEB8661V RES SMD 8.66KOHM 0.1% 1/10W 0603. SIEMENS UV366 600A 600Vh 3W Used, 6ft FireWire i.link Black Abergetty 4440182 IEEE-1394 4Pin to 4Pin Cable. Gold Color Shell Bullet Shape ELETA 6 Pack E12 LED Candelabra/Chandelier Bulbs Non-Dimmable Warm White Light 3W. Aexit 100pcs General Transistors Propose 2N3906 40V 200mA TO-92 Package MOSFET Transistors PNP Transistor, Pack of 100 H4BXG-10105-W1 JUMPER-H9991TR/A3047W/X 5, Magnet Charging Cable USB Type-C Micro USB for Acer Chromebook 11 C732 Cable BoxWave - Jet Black Acer Chromebook 11 C732 MagnetoSnap AllCharge Cable. 10Pcs P48x5x48 Compact Aluminum Heat Sink Cooler Chip,Overheating Prevention Cooling Fin for Circuit Board Chip for Router,CPU,Amplifier,Power Supply. Digital Closed Loop Single Axis Fiber Optic Gyroscope Fog AngileLight-200A with Bias Instability 0.5 Degree per Hour, Brother Singer Sewing HP Epson Canon Printer Sony Playstation PS3 PS4 6 Ft YOOYE TV Power Cord/Cable for Sony Hisense Insignia JVC Sharp TCL Toshiba Samsung Vizio LG TV, Heat Sinks HEATSINK FOR TO-263 BLK ANODIZED, DA-T263-101E-TR Pack of 40, Male Disconnect Blue 16-14Awg Pk100. Happyshopping Mini USB HUB 3 in 1 Type-C/USB-C to 3 x USB 3.0 Cable Color : Red Black ,Light and Beautiful Easy to Carry., 50 pieces Audio Amplifiers Stereo Headphone Amp G-Class 1.3mA 36mW, 2019 Tab A 10.1 8.4 Olort 2 Pack 10 Ft Type C Charging Cable USB Charger Cord Compatible with Samsung Galaxy S10 S9 S8 S20 Plus S10E; Note 10 9 8; Tablet Tab S6 S6Lite 2017 8.0. YXY 3Pack Molex to SATA Cable 4-Inch 4P TO SATA 15P Serial ATA Power Cable Cord For 2.5 3.5 SATA HDD, yan AC Adapter Charger for Neat NeatDesk ND-1000 NeatConnect NC-1000 Power Cord PSU, 50 pieces BLACK VOLEX 2166H POWER CORD 1.8M 7A NEMA 1-15P/IEC C7, RV Lighting,Boat,Camper lamp 2pcs Cold White, 9W Landscape Garden Yard 2 Pack E26 E27 Base DC12V-24V LED Light Bulb 12 Volt Low Voltage Bulbs 9w for Home.


S5LS20216ASPGEQQ1


S5LS20216ASPGEQQ1: Rf Transistors: Industrial & Scientific,Excellence quality,Free Shipping and Free Returns,Save even more with Free Pickup + Discount.