IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247  10pcs

IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247  10pcs,TO-247  10pcs IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET,IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247  10pcs: Industrial & Scientific,Fantastic Wholesale Prices,Deals of the day up to 25% off,find the top-rated products at today*s lowest prices. Power MOSFET TO-247  10pcs IRFP9240 IRF9240 Original psihoterapija-belin.si.

IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247  10pcs

IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247/  10pcs
IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247/  10pcs
IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247/  10pcs
IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247/  10pcs
IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247/  10pcs
IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247/  10pcs

IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247  10pcs

IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247  10pcs: Industrial & Scientific. IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247  10pcs: Industrial & Scientific. IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247 10 pc NEW FL, USA. 。 。 。

IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247/  10pcs
IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247/  10pcs

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247  10pcs

5 pieces Transient Voltage Suppressors 600W 6.8V 5% Uni TVS Diodes. 2700K Color Sunlite PLD18/E/SP27K 18-Watt Compact Fluorescent Plug-In 4-Pin Light Bulb, QIP7216 HD Set-Top Box ReadyWired Power Cable Cord for Motorola QIP7100, ShineBear Computer Motherboard 19pin Female Header to 9pin Male Port Cable Converter Card Adapter Cable Length Black, Lightning Cable Nylon Weave Timed Digital Display USB Lightning Cable Fast Charging Anti-Overcharge Suitable for Lightning Interface Apple Devices. Avec USA 230001 Valux Series Premium LED Headlight Lighting Kit H1, Wattage Cold White 15W 15W 5W 10W 15W 30W LED COB Downlights Living Room Recessed Ceiling Spot Lamp 3000K/4000K/6000K High Cooling System Size. 4 Units Blackfire Twist 3AAA LED Tactical Light Mossy Oak/Camoflage. Shatterproof E12 Candelabra Base Fantado 25-Pack Warm White .5-Watt LED G40 Globe Light Bulb. Computer Cables 19CM PCI-E Riser Card Extender PCI-E 16X Soft Flat Extension Cable Cable Length: 190mm, LeVanier 6-Pack E14 120V 6W 550 Lumens UL cUL LED Bulb Dimmable Chandelier Candle Light 60W Equivalent 25000 Hours C11 B11 Warm White 3000K, Tripp Lite U042-036 36 USB 2.0 Active Cable.


IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247  10pcs


IRFP9240 IRF9240 Original Power MOSFET TO-247  10pcs: Industrial & Scientific,Fantastic Wholesale Prices,Deals of the day up to 25% off,find the top-rated products at today*s lowest prices.