USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1/2 Tube OD x 1/2 NPT Male Polybutylene Plastic

USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1/2 Tube OD x 1/2 NPT Male Polybutylene Plastic,OD x 1/2 NPT Male Polybutylene Plastic USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1/2 Tube,USA Sealing Push to Connect Tube Fitting - Polybutylene Plastic - Male Branch Tee - 1/2" Tube OD x 1/2" NPT Male: Industrial & Scientific,Tax-Free. Free Shipping,Good Product Online,High quality goods,fast worldwide delivery,Receive exclusive offers for New arrival! Tube Fitting Male Branch Tee 1/2 Tube OD x 1/2 NPT Male Polybutylene Plastic USA Sealing Push to Connect psihoterapija-belin.si.

USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1/2 Tube OD x 1/2 NPT Male Polybutylene Plastic

USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1//2 Tube OD x 1//2 NPT Male Polybutylene Plastic
USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1//2 Tube OD x 1//2 NPT Male Polybutylene Plastic
USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1//2 Tube OD x 1//2 NPT Male Polybutylene Plastic
USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1//2 Tube OD x 1//2 NPT Male Polybutylene Plastic
USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1//2 Tube OD x 1//2 NPT Male Polybutylene Plastic
USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1//2 Tube OD x 1//2 NPT Male Polybutylene Plastic

USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1/2 Tube OD x 1/2 NPT Male Polybutylene Plastic

USA Sealing Push to Connect Tube Fitting - Polybutylene Plastic - Male Branch Tee - 1/2' Tube OD x 1/2' NPT Male: Industrial & Scientific. USA Sealing Push to Connect Tube Fitting - Polybutylene Plastic - Male Branch Tee - 1/2" Tube OD x 1/2" NPT Male: Industrial & Scientific. Max Vacuum: 28 in. of Hg @ 72° F 。 Working Pressure: 145 psi 。 Max Pressure: 350 psi 。 O-Ring Material: Buna-N 。 Pipe Thread Material: Nickel-Plated Brass 。 Also known as one touch fittings, these tube fittings are designed to slide into the fitting with an internal grasping ring holding it in place. Intended for low pressure applications and for use with plastic and soft metal tubing. Polybutylene won't absorb moisutre, so these fittings are good for water and high-humidity air applications. 。 。 。

USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1//2 Tube OD x 1//2 NPT Male Polybutylene Plastic

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1/2 Tube OD x 1/2 NPT Male Polybutylene Plastic

Cal Hawk Tools BAH2100O 100 x 1/4 NPT Orange Air Compressor Polyurethane Hose, x 13inch High 11inch Dia Tamco Industries 5 Gallon Black Crock, 1/2 FPT x 1/2 Barb Elbow Adapter Plastic. Xucus 8mm Hose Barb Length 64mm Brass Barbed Pipe Fitting Coupler Connector Adapter for Fuel Gas Water, Parker Hannifin Corporation 3/8 Push-to-Connect Tube x 1/4 Female NPTF Nickel Plated Brass Pack of 5 Pack of 5 Parker Hannifin 66PLP-6-4-pk5 Prestolok PLP Female Connector Push-to-Connect Fitting 3/8 Push-to-Connect Tube x 1/4 Female NPTF. H7N Liquiflo 970088 Gear, Geberit 624.245.00.5 Mepla Intermediate pressare Elbow 45 Degree. Mini 3/8 Female x 3/8 Male NPT Brass Ball Lever Shut Off Valve Water/Air/Pneumatic/Fluid Water Oil and Gas, Midland 28-465 Aluminum 10Port Pneumatic Manifold 1000 psi 1/4 NPT x 3/8 NPT. no-branded DN15 DN20 DN25 DN30 Water Valve Electric Actuator Thermal Actuator Valve Radiator Valve Without Actuator Valve ZYUS Color : Silver, Size : DN20, Womens Summer High Waist Plaid Swing Ruffle Frill Mini Bodycon Skirt Bow Knot Floral Print Dress. Gits Manufacturing 350-1 25/32 Overall Height Gits 01230 Oil Hole Covers and Cup Style L Elbow Drive In Oiler. Dixon 62209 1/2 FNPT SCH80 Polypro Tee. Alemite 307111 Quick-Detach Air Coupler 1/4 NPT. 480 400 8, 4.00-8 4.80x4.10x8 Inner Tube TR13 Straight Stem fits Other Models in Description +Free e-Book 480x400x8, Threaded Fitting Square Head Plug NOM: 5 Malleable Iron Galvanized, Transparent Blue 5/16” ID x 15’ PUE516-15W1-T Flexeel Coil No Fittings. Pack of 100 Pressure Class 300# 1 Pipe Size Tan 1/32 Thick Sterling Seal CRG7540.100.031.300X100 7540 Vegetable Fiber Ring Gasket. 304 Stainless Steel 150# 1 Male x 1/2 Female thread Size Midland 62-512 304 Stainless Steel Hex BUSHING, WECO 110-A-111/08 Conn; Term Blk; PCB; Plug; Plug-in Screw; 8; 3.5 mm; 30-16 AWG; 8 A; 300 V.


USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Male Branch Tee 1/2 Tube OD x 1/2 NPT Male Polybutylene Plastic


USA Sealing Push to Connect Tube Fitting - Polybutylene Plastic - Male Branch Tee - 1/2" Tube OD x 1/2" NPT Male: Industrial & Scientific,Tax-Free. Free Shipping,Good Product Online,High quality goods,fast worldwide delivery,Receive exclusive offers for New arrival!