a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828

a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828,2 64 Contacts 09032646828 a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of, Receptacle, 2,54 mm, 2 Row, a + c, (Pack of 2): Microbore Tubing Connectors - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy 09032646828 - DIN 41612 Connector, 64 Contacts,New Fashions Have Landed,Discount Prices, Easy Exchanges,Get fast shipping and price match guarantee. 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828 a c, DIN 41612 Connector psihoterapija-belin.si.

a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828

a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828
a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828
a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828
a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828
a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828

a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828

09032646828 - DIN 41612 Connector, 64 Contacts, Receptacle, 2.54 mm, 2 Row, a + c, (Pack of 2): Industrial & Scientific. Buy 09032646828 - DIN 41612 Connector, 64 Contacts, Receptacle, 2.54 mm, 2 Row, a + c, (Pack of 2): Microbore Tubing Connectors - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. No. of Contacts : 64Contacts 。 Gender : Receptacle 。 Pitch Spacing : 2.54mm 。 No. of Rows : 2 Row 。 Rows Loaded : a + c 。 Description:- The 9032646828 is a 64-position 2-row straight female DIN-signal Connector with copper alloy contacts and a PBT insulator. It has IDC flat cable termination and flange. 。 2A at 20°C Current 。 1000V Test voltage 。 20m? Maximum contact resistance Applications:- Industrial。Specifications: No. of Contacts : 64Contacts 。 Gender : Receptacle 。 Pitch Spacing : 2.54mm 。 No. of Rows : 2 Row 。 Rows Loaded : a + c 。 Contact Plating : Gold Plated Contacts 。 Contact Material : Copper Alloy 。 No. of Mating Cycles : 400Product Information: RoHS Compliant: Yes 。RoHS Phthalates Compliant: To be advised 。 SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) 。 The date & lot code information will be displayed on your packaging label as provided by the manufacturer。Authorized Distributor。 。 。 。

a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828

Maslin 5 Sets 304 Stainless Steel 16mm Ferrule Ring Sets for Double Ferrule Tube Pipe Fitting Connector, AF C3169-01 Allen Head Plug 1/16 Male Pipe .313-27 Threads 8 Pack. HM2P71PME124GFLF Conn Hard Metric HDR 95 POS 2mm Press Fit ST Thru-Hole Tray 5 Items. 24 Hirose 24 DF11-24DP-2DSA Df11 Series Through Hole Header Hrs Tin Plated Contacts Rohs Compliant: Yes 2 Mm Wire-to-Board Connector, 110 psi -65 Degree F Midwest Control SRH25-110 ASME Hard Seat Safety Valve 400 Degree F Temperature Range 1/4 1/4, m x M26 Code 61 JIC 37 Degree & Split Flange m End Types 2 Tube OD 2 Tube OD Carbon Steel Eaton Aeroquip 500024-32S 90 Degree Split Flange Tube Elbow End Size 2 JIC, 500 Pack 037 Buna/NBR Nitrile O-Ring 70A Durometer Black Sterling Seal and Supply, 0.9 lb Weight SPX Power Team Corporation 4-Way/3-Position Valves SPX Power Team 202778 Solenoid and Motor Remote Hand Control with 10 Cord, 0.88 0.88 Zinc Plated Steel Dixon 1254-10H Male JIC Screw Thread Hydraulic Plug, Permco W09-01 Pack of 15 For Use With Permco 2100 Series Motors Permco W09-01 Hydraulic Pump Replacement Part Permco 2100 Series Pumps, 2-3/8 ID 60 Length Black HBD Thermoid CR 1158 Softwall Aromatic Fuel SAE 30R2 Type 2 Hose 200 PSI.


a c, DIN 41612 Connector 2.54 mm 2 Row Receptacle Pack of 2 64 Contacts 09032646828


Receptacle, 2,54 mm, 2 Row, a + c, (Pack of 2): Microbore Tubing Connectors - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy 09032646828 - DIN 41612 Connector, 64 Contacts,New Fashions Have Landed,Discount Prices, Easy Exchanges,Get fast shipping and price match guarantee.