Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H

Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H,Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H Wall, Wall Mount Receptacle, 32 Contacts (BACC63BV22B32S6H): Microbore Tubing Connectors - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy BACC63BV22B32S6H - Circular Connector, BACC63 Series,High quality goods,Online fashion store,Styles Update Everyday, No More Than $39. 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H Wall Mount Receptacle Circular Connector psihoterapija-belin.si.

Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H

Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H
Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H
Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H
Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H
Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H
Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H
Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H
Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H

Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H

BACC63BV22B32S6H - Circular Connector, BACC63 Series, Wall Mount Receptacle, 32 Contacts (BACC63BV22B32S6H): Industrial & Scientific. Buy BACC63BV22B32S6H - Circular Connector, BACC63 Series, Wall Mount Receptacle, 32 Contacts (BACC63BV22B32S6H): Microbore Tubing Connectors - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Advanced fluid resistant elastometers, non rotating accessory teeth conforming to MS3155 。 Covered connectors 。 High reliability connectors 。 Operating temperature range from -55°C to +200°C 。 Glass filled epoxy insulator, silicone based elastomer grommet & seals 。 Description : The BACC63BV22B32S6H from Cinch is BACC63 series, MIL-DTL-26500 series equivalent wall mount receptacle with 32 contacts. These BACC63 series cylindrical connectors are qualified to Boeing specifications to satisfy general purpose requirements and unique product challenges for ing, environmental sealing, fluid resistance and vibration. These connectors have composite shells which are best for weight sensitive applications. These BACC63 series connectors have well-proven electrical capability to withstand extreme shock, exposure and vibration.。Advanced fluid resistant elastometers, non rotating accessory teeth conforming to MS3155。Covered connectors。High reliability connectors。Operating temperature range from -55°C to +200°C。Glass filled epoxy insulator, silicone based elastomer grommet & seals。Insulation resistance is 5000Mohm。Salt exposure of 96hour。Threaded coupling with 200 mating cycles。Stainless steel body material with passivated finish。Copper alloy crimp socket contacts with gold plating。Applications。Industrial, Commercial。Specification : 。Product Range : BACC63 Series。Circular Connector Shell Style : Wall Mount Receptacle。No. of Contacts : 32Contacts。Circular Contact Type : Crimp Socket - Contacts Not Supplied。Coupling Style : Threaded。Insert Arrangement : 22-32。Connector Body Material : Stainless Steel Body。Connector Body Plating : Passivated。Contact Material : Copper Alloy。Contact Plating : Gold。Insert Rotation : 6。Service Class : Environmentally Sealed, Vibration Resistant。Equivalent Specification : MIL-DTL-26500 Series。RoHS Compliant : No。RoHS Phthalates Compliant: To be advised。SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)。

Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H

Lawn & Garden 3/4 3/4 Jensen Distributing B and K 109-203 Drum & Barrel Valve, 3 mm ID x 5 mm OD 20 Length Fluorostore F0152N/A13-20 Metric PFA Tubing Transparent 20' Length Fluorotherm Polymers. Piston Shoe Set for Hydraulic Pump K7V63DTP112 New Holland E175B. Pipes & Hoses 2Pcs 304 Stainless Steel Embrace Hoop Expansion Screw Circular Hose Clamp Suspension Pipe Clips Fasteners For Tube PPR/PVC Tubes Size : 108 115. Blue 0.6 mm ID 1/16 OD PTFE Tubing 5 Meter. Manifold Block 1/4 NPT 8 Stations. Eaton Hansen 3K21118 Steel ISO-B Interchange Hydraulic Fitting Plug with Valve Neoprene Seal 3/8-18 NPTF Female 3/8 Body 3/8-18 NPTF Female 3/8 Body. HPS HTSRNBLK-031 1-1/4-1-3/8 ID Silicone Reducer Coupler Hose black 3 Length Silicone High Temp 4-Ply Reinforced 3 Length. Ginyia Power-Saving Solenoid Valve,Durable Plastic 1/2 DC 4.5V Water Control Electric Pulse Solenoid Valve Accessory,Pulse Solenoid Valve, Hoshizaki 4A2772-02 Water Valve 74035-60.


Wall Mount Receptacle Circular Connector 32 Contacts BACC63BV22B32S6H BACC63 Series BACC63BV22B32S6H


Wall Mount Receptacle, 32 Contacts (BACC63BV22B32S6H): Microbore Tubing Connectors - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy BACC63BV22B32S6H - Circular Connector, BACC63 Series,High quality goods,Online fashion store,Styles Update Everyday, No More Than $39.