HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs

HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs,Air Fittings Tube Black-5pcs HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit,HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs: Industrial & Scientific,FREE & FAST Shipping,Aftermarket Worry-free,We provide you with the latest high quality products. 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs HONJIE Push to Connect Fittings psihoterapija-belin.si.

HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs

HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs
HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs
HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs
HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs
HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs
HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs
HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs
HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs

HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs

HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs: Industrial & Scientific. HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs: Industrial & Scientific. Features:。 .The sleeve is designed as an oval shape,which is covienient in assembly and disassembly.。 2.All models of push lock fittings are designed to suit your pneumatic piping needs perfectly.。 3.The release ring of conforms with the ellipse design to ensure that the disconnecting of connect push is in good shape.。 4.Widely used in industries automatic production equipment like machinery, electronics, automobile, packaging and medical.。 5.The clip of connecting air pipe is made of strong plastic material, which is not easy to fall off after connection Adopt sealing component, keep good sealing, not easy to leak.。 。 Specification:。 .Color:Black。 2.Weight:04g。 3.Size:3/8 inch OD。 4.Applicable Tube:PU / PA / PE / PVC。 5.Ambient Temperature: -25°C to + 55°C。 .Working Pressure:0-.0MPa | 0-50psi。 .Working Temperature:-20-80°C | -4~°F 。 。 Package Included:5 x Air Fittings。 。 。 。

HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs
HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs
HONJIE Push to Connect Fittings 3//8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs

25 g 4.34 mm 0926-0-15-20-76-14-11-0 Connector Spring Loaded Contact Pin 0926-0-15-20-76-14-11-0 Contact Pack of 50 Point 2 A, U4711RR 3/4X1/2X3/4 SXSXS TEE CPVC CTS, 70 Durometer Hardness Pack of 10 Pack of 10 Sterling Seal ORVT447x10 Viton Number-447 Standard O-Ring 9 ID 9-1/2 OD 9 ID 9-1/2 OD Fluoropolymer Elastomer Sur-Seal. BSPP Pack of 5 Parker 0220 10 00 39-pk5 Hex Head Plug with Bi-Material Sealing Male Brass G1/8, White 1-1/2 Size Midland Metal 1-1/2 Size Midland 940-288 PCV Ball Valve. uxcell Hose Swivel Joint 1/2PT Male Pipe X G1/2 Female Pipe Anti-Twist Hose Fitting for Pressure Power Washer Hoses 3Pcs, Plastic Quick Connect Male/Female Coupling Connector 3/16 Hose Barb Insert 3 Set/Pack, Type III+ Series Gold Plated Contacts, Crimp/Solder Contact 16 AWG Multimate Pack of 20 66181-1 Socket, Wilden 08-1121-03 Stainless Steel Valve Seat for M8 Diaphragm Pumps, TOMOE 700G Manual Iron Wafer 4IN Butterfly BALVE D637757, Compatible with Gear Pump 07432-71203 for Komatsu D65 D75 D80, Green Lightweight All-Weather Flexibility with 1/4-Inch Brass Male Fittings Kink Resistant Bend Restrictors YOTOO Hybrid Lead-in Air Hose 3/8-Inch by 10-Feet 300 PSI Heavy Duty, 10 mm Glass Reinforced 6.6 Tube to Tube Nylon Pack of 20 Parker 364PLP-10M-pk20 Composite Push-to-Connect Fitting Push-to-Connect Tee, Pack of 50 Black with a smooth finish Pressure Class 150# 1/8 Thick 6.62 ID Sterling Seal CFF7000I.600.125.150X50 7000I Grafoil Full Face Gasket 6 Pipe Size, Wilmar Corporation W11090 Fire Hose Nozzle. 6Pcs Threaded PVC Tee Fittings Pipe Chicken Coop Accessories for Elbow Connector 40mm Diameter, P/N 94-137-00 Shurflo 9300 Valve Kit EDPM, 5 3/8 in Outside Dia,Aramid Fiber Compatible Nitrile Binder Gasket Blue-2040017817, Lincoln 369901 Tube Manifold 4070523.


HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs


HONJIE Push to Connect Fittings 3/8 inch OD Y Splitter Push Fit Air Fittings Tube Black-5pcs: Industrial & Scientific,FREE & FAST Shipping,Aftermarket Worry-free,We provide you with the latest high quality products.