Polybutylene Plastic 5/32 Tube OD x 1/4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting

Polybutylene Plastic 5/32 Tube OD x 1/4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting,Sealing Push to Connect Tube Fitting Polybutylene Plastic 5/32 Tube OD x 1/4 NPT Female Female Elbow USA,USA Sealing Push to Connect Tube Fitting - Polybutylene Plastic - Female Elbow - 5/32" Tube OD x 1/4" NPT Female: Industrial & Scientific,Satisfied shopping,Products with Free Delivery,Buy direct from the factory,Official Online Site- Free Return. x 1/4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting Polybutylene Plastic 5/32 Tube OD psihoterapija-belin.si.

Polybutylene Plastic 5/32 Tube OD x 1/4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting

Polybutylene Plastic 5//32 Tube OD x 1//4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting
Polybutylene Plastic 5//32 Tube OD x 1//4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting
Polybutylene Plastic 5//32 Tube OD x 1//4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting
Polybutylene Plastic 5//32 Tube OD x 1//4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting
Polybutylene Plastic 5//32 Tube OD x 1//4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting
Polybutylene Plastic 5//32 Tube OD x 1//4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting

Polybutylene Plastic 5/32 Tube OD x 1/4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting

USA Sealing Push to Connect Tube Fitting - Polybutylene Plastic - Female Elbow - 5/32' Tube OD x 1/4' NPT Female: Industrial & Scientific. USA Sealing Push to Connect Tube Fitting - Polybutylene Plastic - Female Elbow - 5/32" Tube OD x 1/4" NPT Female: Industrial & Scientific. Max Vacuum: 28 in. of Hg @ 72° F 。 Working Pressure: 145 psi 。 Max Pressure: 350 psi 。 O-Ring Material: Buna-N 。 Pipe Thread Material: Nickel-Plated Brass 。 Also known as one touch fittings, these tube fittings are designed to slide into the fitting with an internal grasping ring holding it in place. Intended for low pressure applications and for use with plastic and soft metal tubing. Polybutylene won't absorb moisutre, so these fittings are good for water and high-humidity air applications. 。 。 。

Polybutylene Plastic 5//32 Tube OD x 1//4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Polybutylene Plastic 5/32 Tube OD x 1/4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting

FII2606M - Pack of 10 Terminals WIRE FERRULE 26AWG/0.14SQMM,. JIAIIO SDA5090 50mm Bore 90mm Stroke Compact Air Cylinders SDA50X90 Dual Action Air Pneumatic Cylinder, Hex Coupling Metalwork Brass Pipe Fitting TXin 1/4 NPT Female X 1/4 NPT Female Pack of 5. JACKEL 1/2 HP Sump Pump System Model: JPACK15S-250V. 6 mm and 1/8 Pack of 20 Tube to Pipe Parker 169PLS-6M-2G-pk20 Prestolok PLS Push-to-Connect Fitting 6 mm and 1/8 Push-to-Connect and Male BSPP 90 Degree Elbow Pack of 20 Stainless Steel 316L. 223063SB TCM Equivalent Radial Shaft Seal 3 Pack, Nipple Spears 88 Series PVC Pipe Fitting 6 Length Gray 3/8 NPT Male Schedule 80, HARTING 61030000055 Inducom Crimp Ferrule 10,0-11,0mm. PVC 0 to 60 psi 1/4 X 1/4 1/4 X 1/4 Hayward Industries Hayward GG125X25060 Series GG Gauge Guard with Standard Gauge. UDP T10005011 Clear Vinyl Tubing 1/2ID X 3/4OD X 75 ft Spool, Clippard JFC-3BRP08 Meter In Adjustable Flow Control Valve 1/4 PQ Knurled Knob 1/4 PQ, Aluminum/Bronze Disc Milwaukee Valve CL223E Series Cast Iron Butterfly Valve Lug Style EPDM Seat Lever Handle 2 Flanged. Groz 47501 Electric Diaphragm DEF Transfer Pump 9 GPM 12V DC. Pack Of 5 Pkg Qty 5 Aignep USA Plugin Tee 4mm Tube x 4mm Stud.


Polybutylene Plastic 5/32 Tube OD x 1/4 NPT Female Female Elbow USA Sealing Push to Connect Tube Fitting


USA Sealing Push to Connect Tube Fitting - Polybutylene Plastic - Female Elbow - 5/32" Tube OD x 1/4" NPT Female: Industrial & Scientific,Satisfied shopping,Products with Free Delivery,Buy direct from the factory,Official Online Site- Free Return.