8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs

8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs,Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs 8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air,8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings, CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs: Industrial & Scientific,Hot pin break out Style,Fast FREE Shipping,choose from our unique product range today. NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs 8mm OD to 1/2 Inch psihoterapija-belin.si.

8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs

8mm OD to 1//2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs
8mm OD to 1//2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs
8mm OD to 1//2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs
8mm OD to 1//2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs
8mm OD to 1//2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs

8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs

8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings, CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs: Industrial & Scientific. 8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings, CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs: Industrial & Scientific. Type:8mm Tube Od x 1/2" NPT Thread Push to Connect Air Fittings; Body Style: Male Straight,quick and Reliable connections; Fluid Admitted: Air, Water (No Freezing) 。 Pneumatic Fitting Working Pressure:0-1.0mpa | 0-150psi; Proof Pressure:3.0Mpa | 435psi; Negative Pressure:-100Kpa | -29.5 In Hg; Applicable: Pipe PU/ PA/ PE/ PVC; Working Temperature: 0-60°C | 32~140°F 。 Body and collar are made of Nylon 6.6, gripping ring is stainless steel, D seal and O-rings are Nitrile- corrosion resistance, ductility;The Stainless steel gripping ring ensures excellent tube retention while the D seal within the fitting provides a positive seal on the O.D. of the tube in both static and dynamic positions, due to an optimized design of the fitting cavity. 。 All items in Pneumatic composite range are silicone free,Elliptical sleeve help to connect tube easily by manual, no special tools required,Outside (Inside where applicable) hexagonal wrench tightening. 。 This Quick fittings are only used for industrial automatic apparatus and can not be applied on any medicinal equipment. 。 CAUTION 。 1.The tube connectors are primarily made for air and water (No Freezing). Other fluid types are highly prohibited.。 。 2. The use of pneumatic connector is limited to areas that are highly prone to fire outrage。 。 3. Don't use the connections in areas whose water temperature is above 60'C。 。 4. To avoid leakages and damage,you're advised to resist the temptation of adding extra loads to the push connectors USER GUIDE 。 。 5.Carefully examine the tube connectors ends for a right angle cutting. Don't also forget to check the external connectors surface for any scratch.。 。 6.Pneumatic composite should not be used for live swivel applications.。 。 7.Body and collar are made of Nylon 6.6, gripping ring is stainless steel, and D seal and O-rings are Nitrile.。 。 。 。

8mm OD to 1//2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs
8mm OD to 1//2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs
8mm OD to 1//2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs

Stenner Product #45MFL4B3SUAA, Yellow Jacket 46160 Brute II Manifold with Anchor and 1/4 Service Fittings R-410A Red/Blue Gauge bar/psi, of NJ White 6 x 6 Supplied by Sur-Seal Inc Pack of 4 1 mm Thick Sterling Seal 24SH.16x6x4 24SH Expanded PTFE Sheet 6 x 6. +/ 1/2 12 Diameter Plastic Supply PVCC12 PVC Coupling 6 Length, Pump 12V 0.9A Self-Priming Water Pump Single Cylinder Piston Pump With 10 Meters Lift, Harris KH1002 Model 401C Single Stage Regulator 125 psi Harris Products Group CO2. of NJ Pack of 24 Pressure Class 150# Supplied by Sur-Seal Inc Green Band with White Stripe Sterling Seal 9000IR5316PTFE150X24 316L Stainless Steel Spiral Wound Gasket with 316SS Inner Ring and PTFE Filler for 5 Pipe, Female Thread Rapid Water Intake Valve Quick Coupling Valve for Home Garden Irrigation Fittings Water Intake Valve 4PCS/Set G3/4in 25mm DN20, silicone tube 16 mm ID X 23 mm OD 3.3 Silicone rubber flexible tube Translucent water air hose tube for pump transfer, Copper Tube 2M Soft Copper Tube Pipe OD 4mm x ID 3mm for Refrigeration Plumbing. AVX Shaft Oil Seal TC 28x50x10 Rubber Covered Double Lip With Garter Spring, uxcell 100 Pcs 13mm-19mm Adjustable Pipe Tube Hose Clamp Clip 8mm Width. Gems PS61-100-M10Z-B-FLF18 Series PS61 OEM Subminiature Pressure Switch Circuit 2970-4350 psi Range SPST N.C 18 Factory Flying Leads M10 x 1.0 Straight Steel Fitting Pack of 10. V5011N3012/U v5011-7 Honeywell 2-Way Valve, COILHOSE FLEXCOIL .467 ID X 15 NO Fittings PU12-15W1-G. Tube to Pipe Pack of 5 10 mm and 3/8 Push-to-Connect and BSPP Twin Banjo Glass Reinforced 6.6 Parker 369PLPTJ-10M-6G-pk5 Composite Push-to-Connect Fitting Nylon 10 mm and 3/8, AQUATROL 742GG-M2L-40 Series 742 Safety Relief Valve 40 psi 1-1/4 Inlet x 2 Outlet Size 1-1/4 Inlet x 2 Outlet Size, Dixon EL90150B 1-1/2 FNPT Threaded 90° Elbow 1.5 ID 125# Brass 1.5 ID.


8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings,CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs


8mm OD to 1/2 Inch NPT Male Push to Connect Fittings Air Fittings, CEKER Tube Fittings Push in Pneumatic Connector Fitting Quick Release Air Compressor Fittings for 3D Printer 2Packs: Industrial & Scientific,Hot pin break out Style,Fast FREE Shipping,choose from our unique product range today.