5 Inches to 7 Feet 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch

5 Inches to 7 Feet 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch,Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch 5 Inches to 7 Feet 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40, OD 1,050 inch] (Selected Length: 10 Inches): Pipes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe (Bluish tint), Choose Your Length (5 Inches to 7 Feet) [Pipe ID 0,804 inch,A fun and fashionable brand,shipping them globally,Latest design, brand quality, fast service. 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch 5 Inches to 7 Feet psihoterapija-belin.si.

5 Inches to 7 Feet 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch

5 Inches to 7 Feet 3//4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch
5 Inches to 7 Feet 3//4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch
5 Inches to 7 Feet 3//4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch
5 Inches to 7 Feet 3//4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch
5 Inches to 7 Feet 3//4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch
5 Inches to 7 Feet 3//4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch

5 Inches to 7 Feet 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch

3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe (Bluish tint), Choose Your Length (5 Inches to 7 Feet) [Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch] (Selected Length: 10 Inches): Industrial & Scientific. Buy 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe (Bluish tint), Choose Your Length (5 Inches to 7 Feet) [Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch] (Selected Length: 10 Inches): Pipes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ¾ Inch Clear PVC Pipe (SCH40, Bluish Tint) 。 Pipe has approx. ID of 0.804 inch and approx. OD of 1.050 inch. 。 Works with standard PVC SCH40/SCH80 fittings & Cement. 。 Pipe is rigid (not flexible) 。 Max Pressure @ 73.4F is 480 PSI. 。 3/4 Inch diameter Clear 40 PVC pipe (Schedule 40), Cut to Length.。PVC pipe is measured by the nominal inside-diameter (ID), not the outside-diameter (OD).。Pipe has an approximate ID of 0.804 inch and an approximate OD of 1.050 inch.。This pipe is manufactured in strict compliance to ASTM D1785.。Pipe has a bluish tint to prevent yellowing from UV light (as seen in pictures).。For use with standard PVC fittings and PVC cement.。This pipe should be protected from the sun. Extended exposure to ultraviolet light may cause discoloration and the heat may cause warping.。Length Tolerance: +/- 1/1 Inch。Please note that there is no product packaging with this product, it is just the pipe itself.。How to cut: If you need to cut the pipe, you should avoid using a ratchet-style PVC cutter, as that will likely break this pipe. Instead, use a saw such as a hacksaw, miter saw or radial arm saw, or one of the pipe cutters that you tighten a little, turn on the pipe, tighten some more and turn on the pipe and repeat until the pipe is cut. 。 。 。

5 Inches to 7 Feet 3//4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch
5 Inches to 7 Feet 3//4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

5 Inches to 7 Feet 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch

Ross Controls D2173B7001W 21 Series High Temperature Valve Non-Locking Manual Override 3/2 Single Solenoid Controlled 1-1/2 Exhaust BSPP 24 VDC 1-1/4 In-Out 1-1/2 Exhaust BSPP 24 VDC Normally Closed Spring Return 1-1/4 In-Out, Parker 32PLPSP-12M-10M-pk5 Composite Push-to-Connect Fitting Tube to Tube Push-to-Connect Tube Expander 12 mm and 10 mm Glass Reinforced 6.6 Nylon Pack of 5, 2 inch HSH-Flo Sanitary Stainless Steel 304 Tri-Clamp Ferrule Type Double Acting Pneumatic Ball Valve, 7 ID 7-1/4 OD Pack of 25 Sterling Seal ORSIL262x25 Number-262 Standard Silicone O-Ring has Excellent Resistance to Oxygen Sur-Seal Inc. 7 ID Pack of 25 Ozone and Sunlight Vinyl Methyl Silicone 70 Durometer Hardness 7-1/4 OD. CEKER 1/4 PT Female Thread to 6mm Tube OD Straight Union Push in Joint Pneumatic Connector Push to Connect Quick Fittings for Industry Automatic 5Packs, 5 Pcs Air Hose Quick Connect,1/4 NPT Air Fittings Industrial Type I/M,1/4 Basic Body Size,Air Compressor Accessories Kit,1/4 NPT Air Hose Fittings 1/4 NPT Air Fittings Industrial Type I/M 1/4 Basic Body Size Automan Pro FIXSMITH Air Coupler Plug Kit. Dixon Valve M15-25UC Synthetic Uncoupled Mill Hose 25 Length 112 psi Maximum Pressure 1-1/2 ID 25' Length 1-1/2 ID Dixon Valve & Coupling, Contact Tin Plated Contacts, 08-65-0804 Crimp Pack of 1000 KK 254 41572 Series Socket 22 AWG, 0.39in H0.34/6 Turquoise Altech 2622.0/100 Ferrule Insulated 22 AWG 0.24in 0.24in 0.10in Dia. Magnetic Suspension Levitating Air Flower Pots Home Office Decorations Creative Design Levitation Bonsai Garden Pots,Floating Bonsai Pot Fun Gift. qty10 1.625 X 1-1/2 Std Black Cap MOCAP RVCC9045-10 Round Vinyl Caps. 2 x 3 Sch 40 Brass Nipple. Silicon Gasket 304 Stainless Steel for Homebrew - Color: Stainless Steel Tri Clamp Xucus Union 38mm Pipe O/D Sanitary 1.5 Tri Clamp Weld Ferrule. 14 mm Swing Stroke Clockwise Rotation 06917730 63 mm Bore 90 Degree Swivel Angle Single Side 15 mm Straight Stroke Fabco-Air FHL63X90R Steel Hydraulic Swing Clamp Cylinder. Gems Sensors D2014-C204 430F Stainless Steel General Purpose High Flow Solenoid Valve 225 psig Pressure 1/8 Orifice 24 VDC Voltage 1/8 Orifice Gems Sensors & Controls 0.21 Cv. Expanded Teflon/PTFE Soft 1/2 Pipe Size 1/16 Thick Pack of 10 0.84 ID Sterling Seal CFF1501.500.062.300X10 1501 Full Face Gasket Pressure Class 300#, 244194 Zerodis Airless Spray Pump Accessories Aftermarket Repair Kit for Graco 390 695 795 1095 3900 5900 7900. Pipe Fitting Genova Sanitary Elbow 90° Hub 6 Pipe Size.


5 Inches to 7 Feet 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe Selected Length: 10 Inches Choose Your Length Bluish tint Pipe ID 0.804 inch, OD 1.050 inch


OD 1,050 inch] (Selected Length: 10 Inches): Pipes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy 3/4 Inch Diameter Clear PVC Schedule 40 Pipe (Bluish tint), Choose Your Length (5 Inches to 7 Feet) [Pipe ID 0,804 inch,A fun and fashionable brand,shipping them globally,Latest design, brand quality, fast service.