Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings

Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings,Jointer Pipe Connection Connector Fittings Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight,Buy Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings (Thread Specification : DN65): Pipes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Cost less all the way,Online Exclusive,Free shipping and free returns on all orders. connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings Thread Specification : DN65 Pipe psihoterapija-belin.si.

Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings

Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings
Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings
Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings
Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings
Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings
Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings
Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings
Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings

Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings

Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings (Thread Specification : DN65): Industrial & Scientific. Buy Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings (Thread Specification : DN65): Pipes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Quick installation, simple and flexible,space-saving. 。 Stainless Steel Body material is cofirm 。 High Pressure Durable 。 Sophisticated design, in line with unified standards 。 The special design of the slip lock connector to make it more convenient and labor saving for disconnection.。Technics: Casting。Connection: Female。Shape: Equal。Material: STAINLESS STEEL。Type: Coupling。Model Number: SSFS。Head Code: round。SIZE: DN6 DN8 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100。 。

Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings
Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings
Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings

1/4-18 NPT Thread to 3/16 Barb Eldon James L4-3NK Natural Kynar Threaded Elbow Pack of 10 Pack of 10 1/4-18 NPT Thread to 3/16 Barb, 500 Wire End Ferrule O/A L: 10mm-Pin L: 6mm 5 sub-packs 24AWG Lt Blue /Pkg 9026050000. Wika 855.21/4208005 9-75 Psig 855.21/4208005 Pressure Switch. Yellow Jacket 29048 Plus II 1/4 Hose with Compact Ball Valve Yellow 48 Fotronic Corporation 15250 48, 6 mm Composite Tube to Stand Pipe Push-to-Connect and Plug-in Parker FCCSPI731-6M Flow Control Regulator. 4 Pack HBD Thermoid NBR/PVC Fuel Line Hose Black 3/8 x 25 Length 0.375 ID. 8 mm and 3/8 Nylon Glass Reinforced 6.6 Parker 369PLPBJ-8M-6G-pk20 Composite Push-to-Connect Fitting 8 mm and 3/8 Tube to Pipe Pack of 20 Push-to-Connect and BSPP Single Banjo, Apache 98138065 3 x 50 Blue PVC Lay-Flat Discharge Hose with Aluminum Pin Lug Fittings, Nickel Plated Brass Swivel Elbow 12 mm Tube x 1/2 BSPP Thread AIGNEP USA 50115N-12-1/2 Push-in Fittings, Double Suction Self-Priming Pump ZC-750 Filling Machine for Booster Water Treatment Pesticides Diaphragm Pump. Caterpillar 2171456 217-1456 Piston Ring Kit X4 Replacement Caterpillar 247B 257B Cat 3024C.


Thread Specification : DN65 Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings


Buy Pipe connector 5pcs 304 Stainless Steel Female Straight Jointer Pipe Connection Connector Fittings (Thread Specification : DN65): Pipes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Cost less all the way,Online Exclusive,Free shipping and free returns on all orders.