2 ID 2 Male X Female NPSM 20' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM

2 ID 2 Male X Female NPSM 20' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM,20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM 2 ID 2 Male X Female NPSM 20' Length 2 ID 1240-2000-20, 20' Length, 2" ID: Industrial & Scientific,Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly, Green, 2" Male X Female NPSM, 65 psi Max Pressure,The latest design style,Online Shopping For Fashion,Explore the latest style products. Female NPSM 20' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM 2 ID 2 Male X psihoterapija-belin.si.

2 ID 2 Male X Female NPSM 20' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM

2 ID 2 Male X Female NPSM 20/' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM
2 ID 2 Male X Female NPSM 20/' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM
2 ID 2 Male X Female NPSM 20/' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM
2 ID 2 Male X Female NPSM 20/' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM
2 ID 2 Male X Female NPSM 20/' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM
2 ID 2 Male X Female NPSM 20/' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM

2 ID 2 Male X Female NPSM 20' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM

Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly, Green, 2' Male X Female NPSM, 65 psi Max Pressure, 20' Length, 2' ID: Industrial & Scientific. Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly, Green, 2" Male X Female NPSM, 65 psi Max Pressure, 20' Length, 2" ID: Industrial & Scientific. 2" ID X 20 ft Green PVC Suction Hose With Male and Female IPT Pinlug Fittings Attached 。 。 。

2 ID 2 Male X Female NPSM 20/' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

2 ID 2 Male X Female NPSM 20' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM

Pack of 4 Pack of 4 Adapter Eaton Products 3/8 Male JIC x 1/2 O-Ring Boss Male Eaton Aeroquip 202702-8-6S Steel Flared Tube Fitting 3/8 Male JIC x 1/2 O-Ring Boss Male, Apollo 77C10501A Bronze Ball Valve Pack of 5, Small Equipment Accessories IP 68 Lighting Vent Screw Air Vent Valve. Dante Products FP.GV.AC Antique Copper Floor Plate for Dante Globe Valve, Parker 3 HTX-S Triple-Lok Tube Union 3/16 JIC Steel, 1-1/4 Pipe Size Pressure Class 300# 1.66 ID 1-1/4 Pipe Size 1/16 Thick 1.66 ID Supplied by Sur-Seal 1/16 Thick Sterling Seal CRG1100.1250.062.300X20 1100 Carbon and Graphite with Nitrile Binder Ring Gasket Pack of 20 Carbon Fibers/Graphite/NBR. 1pcs Soft Rubber 16mm-12mm,22mm-18mm Straight Reducing Connector Pipe Connect Fittings Non-Standard Tube Connector,White,22mm to 18mm, 1.4x3.3x3.1 1.4x3.3x3.1 Legend Valve 101-066 Forged Brass Full Port Ball Valve Gland Follower. ¡­ 1/4 Quick Connector CUIWEI 1/4 OD Quick Connect Push in to Connect Water Tube Fitting. 70 Durometer Hardness 1-7/16 ID 1-5/8 OD Fluoropolymer Elastomer Pack of 10 1-7/16 ID Sur-Seal 1-5/8 OD Sterling Seal ORVT127x10 Viton Number-127 Standard O-Ring Pack of 10, 1 Box Ideal Tridon 1/2 x 3 to 5 Hy-Gear 57-0 Worm Gear #72 Hose Clamps 250/Box. Pack of 10 EFIELD 1/2 Inch Brass Ball Valve For Pex-A Pipe F1960 Expansion Type Only For Pex-A Pipe,Yellow Handle No Lead Brass UPC Certified-10 Pieces. PT Coupling 60286060SA60X60 Aluminum Reducer Cam and Groove Hose Fitting SA Spool Adapter 6 x 6 Adapter 6 x 6 Adapter, Simple Push Round at Both Ends Round Straight Push Connector 99.9~0Kpa Straight Push Connectors Pu Made for 1/4 5/16 3/8 Tube. CHUNSHENN 400BAR 0-40Mpa 10000PSI SUS304 stainless steel Digital Hydraulic Pressure Gauge with G1/4 Connector Hydraulic Equipment Gauges. Entweg Timed Peristaltic Pump,Timed Dosing Peristaltic Pump Metering Pump Smart Watering Device Amount Timing Control with 5 Meter Hose 160ml/min for Aquarium Laboratory Home Office.


2 ID 2 Male X Female NPSM 20' Length 2 ID 1240-2000-20 20 Length 65 psi Max Pressure Green Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly 2 Male X Female NPSM


20' Length, 2" ID: Industrial & Scientific,Abbott Rubber PVC Suction Hose Assembly, Green, 2" Male X Female NPSM, 65 psi Max Pressure,The latest design style,Online Shopping For Fashion,Explore the latest style products.