3-3/4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side

3-3/4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side,degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side 3-3/4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90, 3-3/4" > 4" ID, Blue: Radiator - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose, 25 PSI Maximum Pressure, 4" Leg Length on each side,Cost less all the way,Online Exclusive,Free Delivery & 365 Days Returns Policy. HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side 3-3/4 4 ID Blue HPS psihoterapija-belin.si.

3-3/4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side

3-3//4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side
3-3//4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side
3-3//4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side
3-3//4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side
3-3//4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side
3-3//4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side

3-3/4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side

HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose, 25 PSI Maximum Pressure, 4' Leg Length on each side, 3-3/4' > 4' ID, Blue. Buy HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose, 25 PSI Maximum Pressure, 4" Leg Length on each side, 3-3/4" > 4" ID, Blue: Radiator - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. HPS 3-3/4 inch - 4 inch 4-ply Reinforced 90 Degree Elbow Reducer Silicone Hose Blue 95 millimeter - 102 millimeter features 4-ply reinforced and knitted premium polyester fabric with high temperature silicone rubber, for which meet or exceed SAEJ20 Standard and is engineered for extreme temperature and various pressure ranges where high performance levels are required. HPS Silicone Hose is commonly used for joining two hard pipes while reducing the possibility of connections coming apart or having your hard pipes or other equipment break. HPS silicone hoses are used by professionals in industries such as high performance racing vehicles, commercial truck and bus, Marine, agricultural and off highway vehicles, turbo diesel, food and beverage, and general manufacturing industries. Temperature Range: - 65 degree Fahrenheit to + 350 degree Fahrenheit (177 degree Celsius). Silicone hose is compatible with water or anti-freeze such as coolant. Silicone hose is not compatible with fuel or oil. 。 。 。

3-3//4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

3-3/4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side

3/8-19 BSPP Male 3/8 Port Size Plug 3/8 Body 3/8-19 BSPP Male 3/8 Port Size 3/8 Body Eaton Hansen B3T20BS Brass Straight Through Ball Lock Hydraulic Fitting. 1 Pack Size 250 V-Ring V-Ring VA-250 8.86 Shaft. Making Immersion Chiller,51mm Wanggang 1M Soft Copper Tube Copper Pipe OD 5mm x ID 4mm for Refrigeration Plumbing, 8Bc8-S Bulkhead Union,Carbon Steel,Comp,1/2In. Burst Supergrip Launcher. 1/32 Thick Pressure Class 300# Sterling Seal CRG7157.1400.031.300X20 7157 60 Durometer Ring Gasket 14 Pipe Size Pack of 20 EPDM 14 ID. 60 Black Yellow Jacket 16460 Plus II Heavy Duty Charging Hose,CA 1/4 Angle End x 1/2 Flare. Super Swivel SS 04FP25XFP25-Z-V 1/4 Female Pipe X 1/4 Female Pipe. HARTING DIN 41612 Connectors DIN-POWER F048MR-3,0C1-1-CLIP, Pack of 10. Red Pack of 100 110 Silicone O-Ring 70A Durometer. 100 Psi Max Silicone Hump Coupler Hose SHC-050-L4-HOT HPS 1/2 ID 500F Max Ultra High Temp 4-Ply Aramid Reinforced Orange 4 Length 4 Length Pressure Silicone Temperature. 10000 psi Pressure 1/2 Male NPT x 1/2 Female NPT Connection Size PIC Gauge NV-SS-1/2-HS-180-MXF 316 Stainless Steel Straight Needle Valve with Hydraulic Service Seat. Swivel Branch Tee 6 mm Tube x 12 x 1.0 BSPP Thread Nickel Plated Brass AIGNEP USA 50215N-6-M12X1 Push-In Fittings, 1 Tube OD x 1-1/4 Flange 1 Tube OD x 1-1/4 Flange BREGG Flange 45 Degree Elbow Code 62 Brennan 1803-16-20 Steel JIC Flared Tube Fitting. Pack of 10 1/2 Pipe Size Pressure Class 150# 1/8 Thick Sterling Seal CFF7540.500.125.150 7540 Vegetable Fiber Full Face Gasket 0.84 ID. Conn; Term Blk; 410 GP Series; 20 to 18 AWG; 4 Pole; 300 V; 5 A Marathon Special Products 410GP04PSB.


3-3/4 4 ID Blue HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose 25 PSI Maximum Pressure 4 Leg Length on each side


3-3/4" > 4" ID, Blue: Radiator - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy HPS HTSER90-375-400-BLUE Silicone High Temperature 4-ply Reinforced 90 degree Elbow Reducer Coupler Hose, 25 PSI Maximum Pressure, 4" Leg Length on each side,Cost less all the way,Online Exclusive,Free Delivery & 365 Days Returns Policy.