Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width

Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width,Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter, DCMT 2(1,5)1 Insert Size: Industrial & Scientific,Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder, Round with Flat Shank, Steel, Internal, Screw Clamp, Left Hand, 10mm Shank Diameter, 125mm Length x 7mm Width,shop for things you love,Quick delivery,Shop now for fast and free shipping. DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width Steel 1.5 1 Insert Size psihoterapija-belin.si.

Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width

Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width
Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width
Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width
Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width
Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width
Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width
Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width

Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width

Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder, Round with Flat Shank, Steel, Internal, Screw Clamp, Left Hand, 10mm Shank Diameter, 125mm Length x 7mm Width, DCMT 2(1.5)1 Insert Size: Industrial & Scientific. Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder, Round with Flat Shank, Steel, Internal, Screw Clamp, Left Hand, 10mm Shank Diameter, 125mm Length x 7mm Width, DCMT 2(1.5)1 Insert Size: Industrial & Scientific. 7 degrees clearance angle 。 Screw clamping uses positive single sided inserts and is the first choice for both internal and external longitudinal turning of long slender components. 。 Insert geometries and grades for all materials 。 Wiper geometries available for high feeds and excellent surface finish 。 Conventional steel shank design for all insert shapes and in different angles 。 internal and external turning with positive basic-shape insert. CoroTurn 107 is the first choice for external and internal machining of small, long and slender components. Sharp cutting edges and excellent chip control ensure a soft cutting action and low cutting forces, giving an outstanding surface finish to the component. Geometries designed for high pressure coolant is now available for stainless steel and HRSA materials. Low cutting forces. Excellent edge strength, outstanding chip control, screw clamping ensures stability and unobstructed chip flow. 。 。 。

Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width

WEI-LUONG Tools 7pcs 3-10mm 5 Flute HSS Countersink Drill Bit Set Carpentry Reamer Woodworking Chamfer End Milling Drill Bit. USA Made Super Tool 40576 HSS T-Slot Cutter High Speed Steel Staggered Tooth 9/16 Diameter 15/64 Wide 1/4 Bolt Diameter 1/2 Shank. Pack of 10 ZDGT150404R-K85 WXN15 Walter Milling Insert ZDGT150404R-K85 WXN15. SHDIATOOL 1/2 Inch Shank Round-Over Router Bits 15MM Radius Corner Rounding Edge-Forming Marble Granite Quartz Stone, 9/16 Size Bottoming Style YG-1 Z7600 HSSE-V3 Forming Tap with Oil Groove for Multi Purpose 12 UNC Thread per Inch TiN Finish. ZYL-YL High Hardness Carbon Steel F1 Boring Head Boring Tool 1-1/2-18UNF Tail Thread M12 MT3 Shank Tail Thread with Hex Wrench Boring Head, RISHET TOOLS 11402 TPGB 321 C2 Multi Layer TIN Coated Solid Carbide Inserts Box of 10, Pack of 10 Light Chip Breaker 0.1299 Thick 08 Inscribed Circle Sandvik Coromant 490R-08T308E-ML 1040 PVD Coated Solid Carbide CoroMill 490 Shoulder Indexable Milling Insert 0.0315 Nose Radius. Threaded Shank Drill Bit 0.0980 Case of 50. Fullerton Tool 14034 0.0820 Diameter 0.5000 Flute Reamer, DWTST1-1/2-14T 1-1/2-14 HSS Special Thread Taper Tap. 118° Standard Point 33/64 Diameter Carbide Tipped Taper Length Twist Drill, 1 Cutting Diameter WIDIA TCF1000R5SSF100D Top Cut 4 Indexable Drill 1 Shank Right Hand Cut 5xD Insert Size D. IRWIN Countersink Drill Bit Set for Metal 5-Piece 1877793. Carbide Flat Bottom Drill Bit 180° Drill Bit Point Angle Flat Bottom Drill Bit Size #13, #52 Size ALTIN Coated 7/8 Flute Length 135 degree Angle Split Point 1-7/8 Overall Length Titan CD60852 M42 Heavy Duty Cobalt Jobber Drill. Snappy Tools Replacement Tin Coated HSS Twist Drill for 5/32 Inch TCT Countersink #49610. Annular Cutters Accusize Industrial Tools 11/16 Cutting Dia 3/4 Weldon Shank 2 Cutting Depth H.S.S 2081-2016, 10 Piece Heller Tools 292979 2.72 x 7mm x 4.3 Steel drill bit0950 of HSS.


Steel 1.5 1 Insert Size DCMT 2 Screw Clamp 10mm Shank Diameter Left Hand Round with Flat Shank Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder Internal 125mm Length x 7mm Width


DCMT 2(1,5)1 Insert Size: Industrial & Scientific,Sandvik Coromant A10K-SDUCL 07 Turning Insert Holder, Round with Flat Shank, Steel, Internal, Screw Clamp, Left Hand, 10mm Shank Diameter, 125mm Length x 7mm Width,shop for things you love,Quick delivery,Shop now for fast and free shipping.