HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1/4 x 1-3/4 x 6

HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1/4 x 1-3/4 x 6,3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1/4 x 1-3/4 x 6 HHIP, 9 Pair, 1/4" x 1-3/4" x 6": Industrial & Scientific,HHIP 3900-3009 Parallel Set,Fast, Free Shipping and Returns,A Wise Choice,Do our best to make your shopping happy. Pair 1/4 x 1-3/4 x 6 HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 psihoterapija-belin.si.

HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1/4 x 1-3/4 x 6

HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1//4 x 1-3//4 x 6
HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1//4 x 1-3//4 x 6
HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1//4 x 1-3//4 x 6
HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1//4 x 1-3//4 x 6
HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1//4 x 1-3//4 x 6

HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1/4 x 1-3/4 x 6

HHIP 3900-3009 Parallel Set, 9 Pair, 1/4' x 1-3/4' x 6': Industrial & Scientific. HHIP 3900-3009 Parallel Set, 9 Pair, 1/4" x 1-3/4" x 6": Industrial & Scientific. Made from fine quality tool steel that has been stress relieved against distortion 。 Precision ground and hardened 。 These precision parallels are recommended for layout work, standards and set-up 。 The holes are designed for easier handling and set-ups 。 Case hardened RC 55 to 62 on 2 sides, top and bottom only 。 1/4 X 1-3/4 X 6" Parallel Set with 9 Pairs ~ Made from fine quality tool steel that has been stress relieved against distortion.~ Precision ground and hardened. ~ These precision parallels are recommended for layout work, standards and set-up. ~ The holes are designed for easier handling and set-ups. ~ Case hardened RC 55 to 62 on 2 sides, top and bottom only. ~ Tolerance is Parallel to 0.0003 on 2 sides, top and bottom. ~ The dimensions are witching 0.001" allowance. ~ Complete with fitted durable plastic case. ~ Sizes included are 1/4 x 3/4 x 6", 1/4 x 7/8 x 6", 1/4 x 1 x 6", 1/4 x 1-1/8 x 6", 1/4 x 1-1/4 x 6", 1/4 x 1-3/8 x 6", 1/4 x 1-1/2 x 6", 1/4 x 1-5/8 x 6", 1/4 x 1-3/4 x 6". 。 。 。

HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1//4 x 1-3//4 x 6
HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1//4 x 1-3//4 x 6
HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1//4 x 1-3//4 x 6
HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1//4 x 1-3//4 x 6
HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1//4 x 1-3//4 x 6

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1/4 x 1-3/4 x 6

Metal Pergola Arbor,7.5 Feet Wide x 6.4 Feet High or 4.6 Feet Wide x 7.9 Feet High,Assemble Freely 2 Sizes,for Various Climbing Plant Wedding Garden Arch Bridal Party Decoration Wide Arbor. High Speed Steel 19/32 Drillco Drill Bit Black & Gold 135° Point 3 Pack 1/2 Shank S&D Drills, DWTSMH27X1.5 m27x1.5 Carbon Steel Special Thread Hex Dies, Top Brand CUREC00974 Flat Stock 0.188 3 W 3 ft.. 25mm Machine Carbide Tip MT 3 Morse Taper Shank Milling Reamer. Facibom Two 16mm x 8mm White Steel Straight Shank T-Slot Milling Cutters for Milling Metal Machining Cnc Milling Machines. Bohrcraft 11190100510 Boc 11190100510 Spiral Drill Bit HSS-G DIN 338 Black Split Point Type N 5.1 mm Professional Basic Quadro, V 1, Pack of 10, Yato Yt-4449 Hss Twist Drill Bit 8.0Mm 10Pcs|Drill Bit Set For Metal|Din 338|Maximum Speed 3800|Mechanical|Automobile|Industrial Tools|Power Tools|Drill Machines|Driller|Drill Bit For All Purpose|, 12.5mm Tungsten Carbide Tipped Straight Shank Reamer. YJZG Screw Spiral Point Thread Kit Metric M3 M4 M5 M6 M8 M10 Metalworking Hex Shank Machine Taps Plug Hand Tap Drill Bits Thread Diameter : M6, 1/8 Long Cobalt Threaded Drill Bit.


HHIP 3900-3009 Parallel Set 9 Pair 1/4 x 1-3/4 x 6


9 Pair, 1/4" x 1-3/4" x 6": Industrial & Scientific,HHIP 3900-3009 Parallel Set,Fast, Free Shipping and Returns,A Wise Choice,Do our best to make your shopping happy.