US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos

US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos,2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set,Buy Jadpes Microscope Camera, 21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos(US:110V): USB Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,High quality with Low price,Fashion flagship store,Discover The Largest Selection Of Luxury. USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI psihoterapija-belin.si.

US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos

US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos
US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos
US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos
US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos
US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos
US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos

US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos

Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos(US:110V): Electronics. Buy Jadpes Microscope Camera, 21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos(US:110V): USB Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. With USB2.0 and HDMI two video output interface. 。 It can display live images directly on any HDMI monitor, projector or TV via HDMI cable. 。 Support Maximum 64GB TF card, remote control, auto/manual exposure, RGB setting, AWB, digital zoom, etc. 。 Superior 21MP CMOS sensor, high resolution, clear images. 。 It can be used with C-Mount or CS mounting camera and placed in a microscope to expand your field of visiones. 。 。 Specification:。 Model: kp-2100。 Plug type & voltage: US plug 110V。 Module: FHD216。 Sensor: 21MP CMOS。 Optical format: 1/2. 3 inches。 Pixel size: 1.335um x1.335um。 Interface: HDMI (type A), USB (type B), TF card。 Image resolution: 21MP。 Resolution of video recording: 2K @ 30FPS, 1080p @ 60FPS。 HDMI resolution: 1920*1080p, 60FPS。 Can output with USB at the same time。 HDMI scale: support 4:3, 16:9, 16:10。 USB2.0 (without driving): 1920*1080 @ 30FPS, 1280*720 @ 30FPS, 640*480 @ 30FPS。 Can output with HDMI at the same time。 TF card: Maximum 64 GB (NOT included)。 AWB: color correction WB / Auto / Manual。 R.G.B independent value adjustment。 Exhibition: Auto / Manual。 Cross lines: 8 lines. You can set the color, width and position。 Brand lines: 2lines。 Lines of points: 2 lines. You can set the color, width and position。 Definition contrast color gain: support。 Mono negative: Support。 Digital zoom: support。 Remote control: Support。 Remote control battery: 1 x CR2025 button battery (NOT included)。 Mirror: Horizontal vertical mirror。 Language: English / simplified Chinese。 Input voltage: DC 12 V。 Power consumption: MAX 0.15W 12V, 0.12A。 Lens interface: C / cs。 Camera size: 7.5*7.5*2cm / 2.9*2.9*0.8in。 Weight: Approx. 478g/16.8oz。  。 Package List:。 1 * Camera。 1 * Power Adapter。 1 * HDMI Cable。 1 * USB Cable。 1 * CD。 1 * IR Remote Control (Battery is not included) 。 。 。 。

US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos
US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos
US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos
US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos
US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos

Riboaoy Mini Finger Counter LCD Electronic Digital Counter Range 0-99999 Black. Height and Depth Blocks. 100-240V, European Standard Microscope Camera High Definition Industrial Microscope Camera Microscope for PC lab. GGPUS Refractor Telescope with Tripod & Finder Scope Travel Scope Portable Telescope for Kids & Astronomy Beginners Blue, U.S. regulations Oumefar Portable USB Industrial Microscope Camera Microscope Camera High Precision for Industry. TFCFL 34MP HDMI Industry Video Microscope Set System USB Camera 180X C-Mount Lens LED Support Remote Control, Halloween Scary Mask Costume Disgusting Vinyl Big Eyes Alien Party Cosplay Props Flesh Color Halloween Supplies for Woman Man Child XINMI LTD, Real Western Diamond Back Rattlesnake Coiled Striking Mount Stuffed Hide Skin Taxidermy. Color : Black, Size : One Size DHUYUN Handheld Digital Microscope Portable Electron Digital Microscope WiFi Wirelessly 1000x High Definition Magnifying Glass Educational Gifts, 10X-30X 0.3MP Digital Rotation Binocular Stereo Microscope, Handy Art Metallic Tempera Paint 6 per Set. New RAIN Telescopes for Kids Beginners,70Mm Caliber Astronomical Telescope,Optical Lens,Stargazing Getting Started Telescope with Tripod,3X Barlow Lens,Package 3,Package 3.


US:110V Jadpes Microscope Camera,21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos


Buy Jadpes Microscope Camera, 21MP HDMI USB C-Mount High-Definition Industrial Microscope Camera Set 2K 1080P HD Video Camera Can Take Pictures and Videos(US:110V): USB Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,High quality with Low price,Fashion flagship store,Discover The Largest Selection Of Luxury.