USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x

USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x,to 140x USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x,Buy Aven 26700-422 Cyclops 2,0 Digital Microscope HDMI + USB [13x to 140x] with 4X Lens: USB Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Sell & More Promotion Services,The latest design style,We offer a Satisfaction Guarantee at its best. 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x USB with 4X Lens Aven psihoterapija-belin.si.

USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x

USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x
USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x
USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x
USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x
USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x
USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x
USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x
USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x

USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x

Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI + USB [13x to 140x] with 4X Lens: Electronics. Buy Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI + USB [13x to 140x] with 4X Lens: USB Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Designed to maximize efficiency and operator comfort 。 Micro SD slot provides for instant capture of images and video - no PC required 。 Crystal-clear 1080p full HD 。 New dual screen mode using HDMI and USB outputs simultaneously 。 13x-140x magnification 。 2-megapixel sensor provides exceptionally crisp, high resolution images 。 Built-in 30 LED ring light equipped with adjustable intensity for various lighting options 。 ’s innovative 2700-422 Cyclops 2. 0 Digital Microscope features built-in HDMI and USB outputs with 4x objective lens and allows operators to view images on a monitor or PC - or both simultaneously. Features a built-in MicroSD card slot for capturing instant image/video files with no PC required. Includes the advanced imaging and measurement software, Cyclops stand with fine focus adjustment, high magnification of x to 40x, dual LED pipe lights, 4x objective lens, and the Cyclops IR remote control. 。 。 。

USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x
USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x
USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x

Ohaus 83033666. Ohaus Universal AC Adapter for The YJ Series, Qiupei Electric Microscope VGA HD Video Camera 720P 13MP Industry 3.5X-90X Simul-Focal Trinocular Stereo Microscope Science Educational Lab Home Color : Black, Size : One Size, Lunt Solar Systems Day and Night Modular Professional Telescope LS60MT Observer Package All-in-one 60mm Aperture Refractor Astronomy Kit for Observing The Sun & Space, Set of 4 Wooden Teacher Classroom School Passes Ruler Themed Office Hall Nurse and Bathroom Pass. Nitrip DM4 2MP 500/1000X Digital Electronic Microscope 4.3 Display Magnifier with LED Light Aluminum Alloy Holder. Biological Microscope Microscope Set Children Student 1200X Zoom with Projector PTL-1200 60X Objective LenKids Children, Meiji Techno MT5300ED LED Ergonomic Trinocular Dermatology Microscope. 4.3 inch 600X high pressure LCD USB wireless electronic digital microscope for printed circuit board for fine printed text examination. Five Star Advance Index Card Keeper. 200X Handheld USB Microscope with 370nm Ultraviolet LEDs Q-Scope UV370 2MP 10X-50X. Microscope Slide Preparation Prepared Microscope Slides Professional Prepared Classification Becomes Plastic, YH-KE 800X 4.3 LCD Display Digital Microscope High Brightness 8 LEDs Portable USB Microscopes Soldering Mikroskop Magnifier Office Supplies, OMAX 3.5X-90X Digital Zoom Articulating Arm Trinocular Stereo Microscope with 9.0MP USB Camera and 144 LED Ring Light with Light Control Box, Camisin USB Digital Microscope 40X-1000X Handheld Microscope Camera for Students Engineers Biology Microbiological Observation. ZLF Schistosomiasis Model Biology Teaching Science Models Male and Female Combined Biology Zoology Specimen Teaching Tool. XMB25 Slide operation dovetail stage X-Axis:/±6mm movement,25x25mm stage surface..


USB with 4X Lens Aven 26700-422 Cyclops 2.0 Digital Microscope HDMI 13x to 140x


Buy Aven 26700-422 Cyclops 2,0 Digital Microscope HDMI + USB [13x to 140x] with 4X Lens: USB Microscopes - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Sell & More Promotion Services,The latest design style,We offer a Satisfaction Guarantee at its best.