1/4 A-Lok Compression Fitting 1/4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline

1/4 A-Lok Compression Fitting 1/4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline,NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline 1/4 A-Lok Compression Fitting 1/4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker, Blunt Stem, 1/4" A-Lok Compression Fitting: Industrial Needle Valves: Industrial & Scientific,Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve, Inline, Hand Wheel,customers save 60% on order,High-End Fashion For Top Brand,Free next day delivery on everything. A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline 1/4 A-Lok Compression Fitting 1/4 psihoterapija-belin.si.

1/4 A-Lok Compression Fitting 1/4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline

1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline
1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline
1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline
1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline
1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline
1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline
1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline
1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline

1/4 A-Lok Compression Fitting 1/4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline

Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve, Inline, Hand Wheel, Blunt Stem, 1/4' A-Lok Compression Fitting: Industrial Needle Valves: Industrial & Scientific. Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve, Inline, Hand Wheel, Blunt Stem, 1/4" A-Lok Compression Fitting: Industrial Needle Valves: Industrial & Scientific. This NP series inline needle valve has a 3 stainless steel body, nylon / hand wheel, blunt stem, threaded bonnet, and double ferrule compression fittings on both ends for leak-resistant seals. It connects two pipes going in the same direction The 3 stainless steel body provides higher strength and more corrosion resistance than stainless steel. Operating temperatures range from -5 to +450 degrees F (-54 to +232 degrees C) at up to ,000 pounds per square inch gauge (psig) CWP (cold working pressure). The threaded bonnet provides a durable pressure tight seal. The non-rotating blunt R type 3 stainless steel stem, which provides on and off control of liquids, conforms to ASTM International (ASTM) A27 standards for stainless steel bars and shapes. The nylon / hand wheel, used to raise and lower the stem tip into and out of the flow, is strong yet lightweight is resistant to corrosion from most chemicals and solvents. PTFE (polytetrafluoroethylene) packing, which resists chemicals, moisture, and high temperatures and is located below the power threads, separates the threads and the thread lubricant from the flow. This panel-mountable valve comes with a 3 stainless steel panel nut. This valve ships with a black nylon / hand wheel with white, blue, green, red, and yellow options (available separately). This valve is used for process, instrumentation, and power applications in a variety of industries.。Needle valves are used for precise regulations of liquids or gases in a piping system by moving the tip on the valve stem (the needle) into and out of the flow. Both the shape of the stem tip and the fine threads on the valve stem help the needle to be placed at precise points between fully open and fully closed. A needle valve's material type determines its usage—for example, metal valves are suitable for high pressure environments, while composite valves can be used in light weight applications The bonnet on needle valves can be integral (forged or milled as part of the valve body for strength), threaded (for durable pressure-tight seals where removal or replacement is not needed), or union (fits over the valve stem and held in place with a ring nut for repeated removal and replacement). Hand wheels, lever, and T-bar handles are made from various composites and materials that can be color coded for quick identification. These valves are used as either stand-alone valves or as flow control valves for gauges or instruments that could be damaged by flow and pressure fluctuations. Needle valves are suitable for use in fine adjustment and regulated flow applications in industries such as gas, chemical, hot water heating, and in scientific labs and textile manufacturing.。 Hannifin manufactures electromechanical, hydraulic, and pneumatic motion technologies and systems for fluid handling, filtration, sealing and shielding, climate control, process control, and aerospace applications. The company, founded in 98, is headquartered in Cleveland, OH. 。 。 。 。

1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline
1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline
1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline
1//4 A-Lok Compression Fitting 1//4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

1/4 A-Lok Compression Fitting 1/4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline

150 PSI 4 Kuriyama SS-D400 ST-Steel Part D Coupler. 36 Contacts 2.54 mm 1 Rows, Through Hole DW-36-13-G-S-650 DW Series Pack of 5 Board-To-Board Connector Header. Pack of 10 for 1.375 Inch Pipe Post Tubing Rod OD Protective Cover Caplugs 1-3/8 to 1-7/16 Round Black Vinyl Flexible End Cap Bolt Screw Rubber Thread Protector Safety Cover, 1pc 1/2~4 UPVC Flange Ball Valve Industrial Water Treatment PVC Pipe Valve Garden Water Pipe Connector Union Joint DN20 Color : Grey, Diameter : 3I4 Inch DN15~DN100, uxcell 1/8 Inch Brass Cap 10pcs PT1/8 Female Pipe Fitting Hex Compression Stop Valve Connector 11x11mm. M PVC Nylon 1/4 x 1/4 NPTF Reelcraft S601013-35 Low Pressure Air/Water Hose Assembly 0.6 OD 300 Psi 3/8 x 35, Kimble Chase INLET FILTER BOTB 2UM 1/8Bottom-of-the-Bottle Inlet Filter KMBL. Universal Elbow SMC KQ2V07-35AS PBT & Brass Push-to-Connect Tube Fitting with Sealant 1/4 Tube OD x 1/4 NPT Male, Enerpac SCR-256H Single Acting Cylinder Pump Set RC-256 Cylinder with P-392 Hand Pump, F Cole-Parmer AO-31522-57 Nylon Manifold; 10 Outlets; 3/8 Inlet Npt. 99392513 Pack of 100 to Plug Thread Size 7/8-14 PE-HD to Plug Thread Size 7/8-14 Caplugs Inc Red Caplugs Plastic Threaded Plug for Flared JIC Fittings PD-100, Numatics 006-220D Double Z Board Pneumatic Manifold 006-220D, 1 inch AC220v DC24v DC12v motorized brass ball valve 3 way dn25 plumbing valve electrovalve electric drive actuator CN01 CN02 Inlet Voltage : DC24V, Wiring Control : CN02. EPDM 1/32 Thick 1/32 Thick 4.5 ID Assigned by Sur-Seal Inc of NJ Sterling Seal CRG7157.400.031.150X100 7157 60 Durometer Ring Gasket 4 Pipe Size Pressure Class 150# Pack of 100 4.5 ID. Sterling Seal CFF7106.1800.031.150X5 7106 Rubber 60 Durometer Full Face Gasket Pack of 5 of NJ Pressure Class 150# 1/32 Thick Neoprene 18 Pipe Size 1/32 Thick Supplied by Sur-Seal Inc 18 Pipe Size. 1-1/4 Gray PVC Ball Valve Solvent. Hydraulic Pump Coupling 172165-71200 for Yanmar Mini Excavator ViO27-5. C-Grid III 90136 Series 6 Contacts Signal 2.54 mm Through Hole Right Angle MOLEX 90136-2106-Pin Header 1 Rows. QWORK 10 Pack Pneumatic Push to Connect Air Fittings 1/4 Inch Tube OD x 1/4 Inch NPT Female Push in Connectors Air Line Quick Connect Fitting Air Hose Fittings, Specification : 12mm OD, Thread Type : SS316 YINGJUN Valves 3mm-12mm 1/8 1/4 3/8 1/2 Inch OD Tube SS304 316 Water Compression Oil Air Gas Fuel Line Handle Shut Off Switch Ball Valve.


1/4 A-Lok Compression Fitting 1/4 A-Lok Compression Fitting 4A-NP6LR-SSP Blunt Stem Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve Hand Wheel Inline


Blunt Stem, 1/4" A-Lok Compression Fitting: Industrial Needle Valves: Industrial & Scientific,Parker NP6 Series Stainless Steel 316 Needle Valve, Inline, Hand Wheel,customers save 60% on order,High-End Fashion For Top Brand,Free next day delivery on everything.