Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline

Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline,Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS, Lockable Lever Handle, 1" Flanged: Industrial Ball Valves: Industrial & Scientific,Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve, Class 600, Inline,Officially Licensed Shop Online,Leisure Shopping,Easy gift-giving with free shipping. 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline Lockable Lever Handle Class 600 psihoterapija-belin.si.

Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline

Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline
Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline
Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline
Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline
Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline

Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline

Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve, Class 600, Inline, Lockable Lever Handle, 1' Flanged: Industrial Ball Valves: Industrial & Scientific. Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve, Class 600, Inline, Lockable Lever Handle, 1" Flanged: Industrial Ball Valves: Industrial & Scientific. This class 600 FS50 series stainless steel 316 inline fire safe ball valve has a lockable lever handle and flanged connections on both ends. The valve is fire safe and meets American Petroleum Institute (API) 607 4th Edition standards for safety. This valve body is made of stainless steel 316 for higher strength and greater corrosion resistance than stainless steel 304. Stainless steel 316 is sometimes called "marine-grade stainless steel" due to its resistance to chloride corrosion. This valve has a lockable lever handle for manual on/off control. The valve is full port for reduced friction; its inner diameter is the same as the inner diameter of the connecting pipe for maximum operating efficiency. This valve has flanged ends for bolting to compatible-sized pipe flanges. The maximum working temperature is 500 degrees Fahrenheit. This valve meets American Society of Mechanical Engineers (ASME) B16.34 standards for quality assurance.。Ball valves use a spherical disc to control the flow between pipes, tubes, or hoses. Flow is allowed when the hole that pierces the ball-shaped disc is in line with the inlet and outlet of the valve. Flow is blocked when the ball is horizontally swiveled 90 degrees, so that the hole of the ball is perpendicular to the opening of the valve. Ball valves can be referred to as full port or reduced port (also known as regular or standard port) depending on the inner diameter of the valve. A ball valve is full port if the hole of the ball is the same size as the inner diameter of the connecting pipeline (resulting in lower friction) and is reduced port if the hole of the valve is one pipe size smaller than the pipe, resulting in less flow through the valve than through the shaft of the pipe. Ball valves may have a handle or lever that aligns with the ball's position (open or closed) for manual operation. They are primarily used in air, gas, liquid, and steam applications.。 manufactures a wide variety of valves, including stainless and carbon steel ball, gate, globe, and check valves. The company, founded in 1986 and headquartered in Chicago, IL, meets International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 standards based on Sharpe's design and manufacturing of valves.。 。 。 。

Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline

12mm/0.47inch Total Length 1m/3.3feet MHUI Copper Round Tube Refrigeration Tubing Hollow Soft Coil T2 Bright Smooth Interior Outer Diameter Wall Thickness,1.5mm/0.06inch, 25 Items HM2J07PE5110N9LF Conn Hard Metric M 110 POS 2mm Press Fit RA Thru-Hole Tray, Male to Female Thread PCB Board Brass Pillars Separator M2x4mm 100pcs, Parker Hannifin 68C-12-12 Brass Male Connector Compression Fitting 3/4 Compression Tube x 3/4 Male Thread 3/4 Compression Tube x 3/4 Male Thread Parker Hannifin Corporation, Pack of 5 1/8 6 mm Pack of 5 1/8 Tube to Pipe Parker 68PLSSP-6M-2-pk5 Prestolok PLS Push-to-Connect Fitting 316L Stainless Steel Plug-in Stem and Male Pipe Standpipe, 5/8 JIC Male 5/8 JIC Male JIC Large Hex Union Eaton Weatherhead C5306X10 Carbon Steel SAE 37 Degree Flare-Twin Fitting, CRG7106.1200.125.150X1 7106 Rubber 60 Durometer Ring Gasket Pressure Class 150# 12 Pipe Size Inc 12.75 ID 1/8 Thick Sterling Seal & Supply Neoprene, Parker FF-501-10FO Non-Spill Hyd Quick Coupler Size 10 SAE Female. Sold in packages of 8 Pkg Qty 8, 316 Ss Schedule 10 Concentric Reducer 3/4x1/2 Butt-Weld Female, 14 Pack T-Bolt Band Clamp 3/4 Wide x 0.025 Thick Campbell Fittings 2-1/4 Hose. Virgin Teflon Sterling Seal CFF7530.1200.031.150X20 7530 Full Face Gasket 12 Pipe Size PTFE 1/32 Thick Pressure Class 150# White Pack of 20, Strongest Most Flexible Rubber Air Hose BluBird Lightest 3/8 x 100 - BB38100, Pack of 10 Molex D-Sub Contacts FCT TERM HPWR RA PC RCPT 40 AMP 8-12AWG, x 2 1/2 in Smith Cooper 150# Ductile Iron 6 in Concentric Reducer Flanged Fittings, 4-1/2 Length NA 1-11-1/2 Thread Size 1 Diameter 4-1/2 Length Midland Metal Midland 49-106 SCH 40 Welded 316 Stainless Steel Nipple 1inches OD 1 Diameter 1-11-1/2 Thread Size 316 Stainless Steel, Orange 1 3/4 x 50 Mil-Spec Hose with Brass 1 1/2 NPSH Couplings. Through Hole, 2.54 mm Locking Lead ESQ Series Board-To-Board Connector ESQ-103-24-G-S-LL Receptacle Pack of 20 3 Contacts, 59 Lengths 95mm Borosilicate Glass Tubing case/4.


Lockable Lever Handle Class 600 1 Flanged 1 Flanged Smith-Cooper International SV50666010FS Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve Inline


Lockable Lever Handle, 1" Flanged: Industrial Ball Valves: Industrial & Scientific,Sharpe Valves FS50 Series Stainless Steel 316 Fire Safe Ball Valve, Class 600, Inline,Officially Licensed Shop Online,Leisure Shopping,Easy gift-giving with free shipping.