WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome

WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome,Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver,WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel, Chrome - -,Shop Authentic,Everyday low prices,High quality live low-cost online mall! Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome WQERLC Sink Tap Bathroom Sink psihoterapija-belin.si.

WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome

WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome
WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome
WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome
WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome
WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome

WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome

WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel, Chrome - -. ♢ the Water Outlet of This Faucet Makes the Water Delicate and Soft, Avoiding Splashes, Drops and Noise. You Can Switch from Cold Water to Hot Water with a Flexible Handle, and the Flow and Temperature of the Water Are Easily Controlled by a Single Lever. Its Elegant Design Fits Perfectly with Your Sophisticated Bathroom. 。 ♢ the High Quality Ceramic Disc Box Ensures No Water Leakage, Draining Connection and Continuous Operation. It Can Withstand Water Pressures up to 2.0 Mpa, So the Flow Rate is the Same Whether It is High or Low Water Pressure. 。 ♢ Durable Multi-Treatment, It Can Avoid Scratches, Corrosion and Tarnishing of Hot and Cold Basin Faucets, Excellent Resistance to Corrosion, a Glossy and Beautiful Surface and a Durable Novelty. Do Not Worry About Water Residues. 。 ♢ Solid Brass Material: the Handle is Made of Zinc Alloy and the Whole Body is Made of 100% Lead-Free Solid Brass to Ensure Quality and Durability. All Technologies Comply with First Class Standards. Enjoy the Water Quality in Your Life 。 ♢ Modern Faucet of the Bathroom Vanity Faucet, Uniquely Designed in a Breathtaking Contemporary European Style, with a Contemporary Design That Makes It Even More Valuable, with Free Standard Hot and Cold Water Hoses. 。 ♢ Your Satisfaction is Our Greatest Pursuit. If You Have Any Questions, Please Feel Free to Contact Us, We Will Reply to You Within 24 Hours。♦♦♦ Type: Basin Faucets。♦♦♦ Type: Ceramic Plate Spool。♦♦♦ Hot Cold Water: Yes。♦♦♦ Weight Per Package: 2Kg。♦♦♦ Surface Treatment: Chrome。♦♦♦ Feature: Metered Faucets。♦♦♦ Valve Core Material: Ceramic。♦♦♦ Faucet Body Material : Copper。♦♦♦ Style: Contemporary。♦♦♦ Installtion : Deck Mounted。♦♦♦ Pack:1 Pieces Faucet + 2 Pieces Hot and Cold Pipe。♦♦♦ Due to Hand Measure, the Size May Have 1-2 cm Error。♦♦♦ Due to Different Monitor, the Color May Have Difference。♦♦♦ Due to Long Shipping, the Item May Damage in Transit, If the Item Damage, Pls Contact Us Firstly Immediately Before Leave Feedback, Thanks for Your Understanding。♦♦♦ My Dear All Clients from Different Countries,Please Take a Notice.。♦♦♦ When You Place Order for the Faucets, Please Remark the Connector Size, 1/2" or 3/8".Or Other Size.。♦♦♦ Otherwise, We Will Send 1/2" Size for You.。♦♦♦ Thanks for Your Cooperation!!!!。 。

WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome
WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome
WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome

CXKSB Universal Accessories Flexible Faucet Sprayer 360 Sink Faucet Sprayer Jet Filter Diffuser Water Saving Nozzle Faucet Connector Kitchen and Bathroom Accessories Kitchen and Bathroom Accessories. Pack of 10 GS-Tek C0212410 Vespel Ferrule 1/4 to 1/16. 2 OD X 10 L 1/4 Quick Connect 2 OD X 10 L CFS COMPLETE FILTRATION SERVICES EST.2006 1/4 Quick Connect Stage 5 Inline Carbon Filter for under-sink RO filtraiton drinking water system, Plus PH002 UF Membrane Filter Value Bundle Compatible with pH Recharge pH Restore & pH Refresh Invigorated Water PH001 3-Pack Alkaline Water Filter. iSpring AHPF12MNPT12X2 WSP50GR Reusable Spin Down Sediment Water Filter White 50 Micron with Hose, 3M 4US-RO-M01H Quick Change RO Under Sink Membrane Filter Fits System 4US-RO-S01H. Pre & Post Filters w/ Membrane SET TFC-435 Microline 435 R.O. 6-Pack 16x30x1 3M Filtrete Ultra Allergen Filter, BOE 04/10 PC Replacement Filter Element for Boge BOF 0040 1 Micron Particulate/.1 PPM Oil Removal, 2-PACK Of 5 Micron 10 Big Blue String Wound Sediment Water Filter Cartridges, 24 Width x 24 Height x 2 Depth Mechanical MERV 8 Pack of 12 Pack of 12 Sterling Seal FI-4402-SP1 Purolator Hi-E 40 Extended Surface Pleated Air Filter 24 Width x 24 Height x 2 Depth, Scale Sentry Scale Prevention Salt Free Water Conditioner Whole House System Up to 15 GPM. Raritan Raw Water Strainer. Red Dome Aerated Stream Honeycomb Neoperl 10 9350 5 Standard Flow Perlator HC Aerator Insert with Washer 2.2 GPM Regular.


WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel,Chrome


WQERLC Sink Tap Bathroom Sink Tap Kitchen Sink Tap Kitchen Faucets Silver Single Handle Pull Out Kitchen Tap Single Hole Rotating Water Mixer Tap Mixer Tap Nickel, Chrome - -,Shop Authentic,Everyday low prices,High quality live low-cost online mall!