high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord

high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord,LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner Long Printer USB Cable,0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord, high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner: Computers & Accessories,Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2,100% Satisfaction Guarantee,Wholesale Online,Hot pin break out Style,Fast FREE Shipping,deliver and return is always free. Transmission for Printer/Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord high-Speed Built-in chip Enhanced Signal psihoterapija-belin.si.

high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord

high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord
high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord
high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord
high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord
high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord
high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord
high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord

high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord

Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord, high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner: Computers & Accessories. Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord, high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner: Computers & Accessories. USB 2.0 PRINTER CABLE : USB type A male to type B cable, suitable for connecting scanners, printers, servers, hard drives, and other USB devices to laptops, computers, or other USB-enabled devices to get Error-free data transfer. 。 HIGH SPEED TRANSFER : Up to 480 Mbps to transfer the data speed of USB 2.0 devices, USB Type B cable is backward compatible with full-speed USB 1.1 (12 Mbps) and low-speed USB 1.0 (1.5 Mbps). 。 GOLD-PLATED CONNECTOR AND SHIELDED USB 2.0 B CABLE : Corrosion-resistant gold-plated connector and foil / braided shield, with the best signal clarity and shielding, make USB male-to-USB B male cable have longer long-term performance, and it also protects RF / electromagnetic interference to the greatest extent Reduce interference. 。 PRINTER CABLE COMPATIBILITY : The LIQUN USB 2.0 printer cable is compatible with all USB B devices and is suitable for connecting scanners, printers, servers such as HP, Canon, Epson, Dell, Samsung, Brother, Lexmark, Xerox, and other USB devices) To a laptop, computer (Mac / PC) or other USB-enabled device, etc. 。 12-MONTH WARRRANTY : Our LIQUN printer USB cable is backed by a 12-month warranty and friendly customer service 。 LIQUN USB printer cable is a professional high-speed USB 2.0 cable。 Reasonable structure and high speed:。 This USB cable A male to B male is very durable. A to B high-speed USB cable not only enables you to use the printer reliably, but also its well-structured aluminum foil and braided shield reduces EMI / RFI interference and twisted-pair structure Crosstalk ensures error-free data transmission at high speeds up to 480 Mbps. Gold-plated copper contacts provide maximum electrical conductivity and minimize data loss.。 High-performance connection:。 LIQUN 2.0 USB A male to B male cable, as an alternative cable for connecting devices with USB Type B male ports (such as printers, scanners, fax machines, all-in-one devices and other USB devices)..。 Compatible devices:。 The printer cable is compatible with common devices with USB Type B connectors, such as Canon Pixma / MX522 / MX452, Epson XP-310 / Epson XP-410 /, Brother HL 2270DW / Brother MFCJ450DW, HP Envy 4500, Cyber Power, Dell, Fujitsu, IOGEAR, Lexmark and Samsung.。 High-speed data transmission:。 USB 2.0 devices can transmit data at speeds up to 480 Mbps. The printer cable is backward compatible with full-speed USB 1.1 and low-speed USB 1.0.。 Gold-plated connectors and braided shielding materials:。 The corrosion-resistant gold-plated connector and aluminum foil / braided shield make this flexible cable long-term use, 100% bare copper conductor, PVC jacket; copper braid and aluminum-polyester film foil without generating noise or signal loss. Keep the signal clear and the bandwidth loss low to achieve high performance.。 Package contents:。 1 X LIQUN USB 2.0 A to B male printer cable 30 feet 。 。 。

high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord
high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord
high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord
high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord
high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer//Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord

30R20/FL 120V Light Bulbs KOR 30 Watt R20 Flood E26 Base 30W Pack Of 6. BLACK / 12W / 1.5A Tablet with Micro USB 2.0 Cable will power up in a blink and up to 40% faster! Rapid Charger KIT for Lenovo Yoga Tablet 10 HD, 3/16 - Black DW1S3X-4.8-BK Dual Wall Adhesive Lined 3:1 Heat Shrink Tubing 4.8mm Free Priority Mail Shipping Quantity: 5 x 1 Foot Lengths, to 15 Pin SATA Computer Cooler Cooling Fan Power Cable Aiyide AYD-SATA-3P4P 3-Pin or 4-Pin PWM Connector 2 Pack SATA to 3 Pin / 4 Pin PMW 12V PC Case Fan Power Adapter Cable. EPtech 6FT AC Power Cord Cable for SHARP LC-46SE94U LC-52D43U LC-52D62U LC-52D64U LC-52D65U, Beads Blur Brightthe Square Three-in-One USB Cable is A Universal Interface Charging Cable Suitable for Various Mobile Phones and Tablets. Cable Length: 0.2m Cables 20cm OTG Data Charging Connector Cable Cord USB2.0 B Male to Micro 5pin B Male. Cable Length: 30mm Computer Cables Yoton FFC FPC Cable 0.5mm Pitch spacing 24 Pin Reverse Length 30mm 50mm 100mm 60mm 120mm 150mm 200mm Width 12.5mm, HD15 Male to Male Monitor Cable 6 VGA Beige V-1006. Morris 82231 15Amp 250V White Isolated Ground Duplex Receptacle Pack of 26 pcs, Snagless/Molded Boot Cat5e Ethernet Patch Cable ED744717 2 Feet Gray Pack of 4. Amphenol Part Number MS3102E36-10P, InstallerParts 350MHZ 1Gigabit/Sec Network/Internet Cable Professional Series Ethernet Cable CAT5E Cable UTP Booted 200 FT Blue 8 Pack.


high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2.0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord


0 Type A Male to B Male Printer Scanner Cord, high-Speed Built-in chip Enhanced Signal Transmission for Printer/Scanner: Computers & Accessories,Long Printer USB Cable LIQUN USB Printer Cable 30 Feet USB 2,100% Satisfaction Guarantee,Wholesale Online,Hot pin break out Style,Fast FREE Shipping,deliver and return is always free.