6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire

6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire,28 AWG Eco-Friendly Wire 6710 BK001 Alpha Wire, 28 AWG Eco-Friendly Wire, Alpha Wire: Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy 6710 BK001,best prices, best service,enjoy free shipping now,Unrivalled Quality and Value,Get your own style now,Free shipping and free returns on eligible items. AWG Eco-Friendly Wire 6710 BK001 Alpha Wire 28 psihoterapija-belin.si.

6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire

6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire
6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire
6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire
6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire
6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire
6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire

6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire

6710 BK001, 28 AWG Eco-Friendly Wire, Alpha Wire: Electronics. Buy 6710 BK001, 28 AWG Eco-Friendly Wire, Alpha Wire: Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 28 AWG Eco-Friendly Wire 。 。 。

6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire

5mm LED Ultra Bright Diode Lamp,B-MyDreams DC 3V 20mA 0.06W Diffused Round Blue Light Pack of 100 pcs, Soft White S14 Light Bulb Shatter-Proof and Waterproof IP65 DGE String Lights Accessories 1.5 Watt LED Replacement Light Bulb 2 Pack, 15Feet 9 PIN/ 4PIN Bilingual FireWire 800 FireWire 400 Cable Black. SuperEcable Made in USA 75 Ft 23 AWG STP Cat6a Ethernet Patch Cable UL CMR- BLUE, 3000K, Flame-10PACK LAGPOUSI Candelabra LED Bulbs 3W LED Light Bulbs Chandelier Light Bulbs E12 LED Lights 25-Watt Candles Equivalent 300 Lumens Lights Bulbs for Christmas Lights Home Decor, Electronics-Salon 1PCS Dual SPST-NO 10Amp Power Relay Module AC/DC 12V Control Voltage.. FMB-I Compatible with 26AWG Replacement for Dell Cable 17 Inch Sata to Sata Cable Assembly. Monoprice 24-inch SATA III 6.0 Gbps Cable w/Locking Latch Black. JUMPER-H1503TR/A3048L/H1503TR10 H2AAG-10110-L8 Pack of 100. 739W-X2/45 AC Power Plugs & Receptacles TAMPER RESIST AC RECEPT 15A, - Pack of 40. FTDI Chip USB-SC09 for Mitsubishi FX0 FX0S FX1S FX0N FX1N FX2N A FX/A Series PLC Programming Cable Download Line. Cable Length: Other Computer Cables 30pcs/lot Micro Mini USB Jack Socket Connector Charging Port for Motorola Droid Xoom 2 MZ607 MZ608 MZ609 MZ615 MZ616 Tablet. 10-Amp/125-volt Orange Lynn Electronics C13C1410AOR-6F Power Cord IEC 60320 C13 to IEC 60320 C14 SJT Jacket, ST64 100W Equivalent E26 Medium Base 360 Degrees Beam Angle Pack of 1 Leools LED Edison Bulb 10W Dimmable 4000K Neutral White 1000LM Vintage LED Filament Bulbs ST21, Weehey Corn Bulb 220V G9 Base 2835 SMD LED Silica Gel Mini Corn Light Bulb for Pendant Chandelier Desk Table Decoration Lamp. Pure Bare Copper Wire RJ45 Stranded UTP Red 14ft Monoprice 102311 Cat6 Ethernet Patch Cable 24AWG 550Mhz Network Internet Cord.


6710 BK001 Alpha Wire 28 AWG Eco-Friendly Wire


28 AWG Eco-Friendly Wire, Alpha Wire: Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy 6710 BK001,best prices, best service,enjoy free shipping now,Unrivalled Quality and Value,Get your own style now,Free shipping and free returns on eligible items.