ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker

ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker,Bluetooth Party Speaker ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable,Buy ABLEGRID 1,5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Discount special sell store,Great prices and Fast Shipping,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices! Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power psihoterapija-belin.si.

ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker

ABLEGRID 1.5M//5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker
ABLEGRID 1.5M//5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker
ABLEGRID 1.5M//5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker
ABLEGRID 1.5M//5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker

ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker

ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker: Computers & Accessories. Buy ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 100% Brand New High Quality Never USED 。 AC Power Charger Cable,Standard 2-Prong U.S. Design 。 Confirmed Compatible with:Work with most brands PC like Toshiba, IBM, Sony, DELL, Compaq, HP, NEC, Acer, AST, etc 。 Length: 5ft(1.5m); Color: Black 。 ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch RECHARGEABLE BLUETOOTH PARTY SPEAKER 。 This is a BRAND NEW, Black, Double Barrel, 2 prong, AC Power Cord for Printers, Laptops and many other electronics that use AC Adapters. It is constructed of high quality cable . These power cords can be used with any of the the AC Adapters that use a figure 8 connector. Same Day Shipping from USA! 。 Descriptions:。 00% Brand New High Quality Never USED (non-OEM)。 AC Power Charger Cable,Standard 2-Prong U.S. Design。 color: Black。 Fits into any standard outlet。 Great as a replacement power cord。 Get a second cord for travel。 Use this cable with laptop computers, notebooks, game consoles, printers and any other 。 electronic devices that use a 2-prong power cord。 Plugs into any US standard wall outlet。 Accessory Only, device not included。 Picture is of the actual item.。 。 Confirmed Compatible with:。 Work with most brands PC like Toshiba, IBM, Sony, DELL, Compaq, HP, NEC, Acer, AST, etc。 。 Package include:。 x New Power Cord Cable。 。 。 。

ABLEGRID 1.5M//5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker
ABLEGRID 1.5M//5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker
ABLEGRID 1.5M//5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker

Valueline FTP CAT 5e network cable 30m blue VLCP85110L30. Pandamama Mini SAS 4i SFF-8087 36P 36-Pin Male to 4 SATA 7-Pin Splitter Adapter Cable 0.5M Connecter Support for 10 GBPs Band. 6 PRE-CRIMP A1857/19 BLUE Pack of 100 0845250032-06-L9. Bkstone Charging Cable Phone USB Cable Charging Compatible with Phone XS MAX XR X 8 8 Plus 7 7 Plus 6s 6s Plus 6 6 Plus and More, 50 Item TDK NLFC453232T-100K-PF NLFC Series 10 uH 10% 0.21 Ohm DCR 250 mA Shielded Wirewound Power Inductor s, 1 Pack ACL 150 Feet RJ45 Snagless/Molded Boot White Cat5e Ethernet Lan Cable, AO Smith 53 4.4-Inch Frame Diameter 1/12 HP 1550 RPM 115-Volt 2.6-Amp Sleeve Bearing Fan Coil Century Electric/AO Smith Motors Co, 5-Pack Lynn Electronics CAT6-10-BLB 10-Feet Booted Patch Cable Blue. Black 0.5 Meters Durable Fast Charging Cable Dual Adapter for USB-C Device for Thunderbolt3 Adapter Cable Sugoyi Portable Data Cord, 12 amp 1 Pole ASI NDB5-J412-1P DIN Rail Mount Circuit Breaker 240V 13 mm Width UL 1077 Supplemental Protection, RES SMD 1.3M OHM 5% 1/10W 0603 CR0603-JW-135ELF Pack of 10000, 14 CAT5E Patchcord for Copper UTP Wire Morris 88320 Pack of 23 pcs, Blue Blue Panduit CJ5E88TBU Category-5E 8-Wire T-Style Jack Module 4-Pair, PRO OTG Power Cable Works for Huawei nova 3 with Power Connect to Any Compatible USB Accessory with MicroUSB, LODFIBER E1MG-100FX-OM Brocade Compatible 100BASE-FX SFP 1310nm 2km DOM Transceiver, Banner TL50YRAQ Tower Light 18-30VDC 45mA. 3/4 Stud Hole Spacing 2.78 Length Burndy YA28L-2TC14E2 Two Hole Hylug Code Conductor Standard Barrel Copper Compression Terminal 1.02 Tongue Width Purple 1/4 Stud Hole Size 4/0 AWG Conductor. Computer Cables 5-200 pcs New Charging Connector for Coolpad Y90 Y80D Y76 Y60-c1 5317 Y75 Y80-C Y75g S1 Micro USB Dock Charger Connector Port Cable Length: 100 pcs.


ABLEGRID 1.5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker


Buy ABLEGRID 1,5M/5FT Long 2-Prong Power Cord Cable for QFX PBX-61160 15inch Rechargeable Bluetooth Party Speaker: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Discount special sell store,Great prices and Fast Shipping,Enjoy the cheap discounted prices at Competitive Prices!