Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More

Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More,in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3,Buy Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,with exclusive discounts,Wholesale commodity,Fast, Safe & Secure Shopping Comparison. American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More Fast Charger Micro USB Cable psihoterapija-belin.si.

Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More

Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB//Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More
Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB//Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More
Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB//Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More
Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB//Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More
Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB//Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More

Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More

Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More: Computers & Accessories. Buy Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. ★Multi-function and Universal: No need to carry any other cables when you are in a car, taxi driver, business waiting zone, office, home or travelling. Our 3 in 1 Charging Cable is all in one portable charging solution for those who are on move all the time. 。 ★3 in 1 Retractable Charging Cable: This USB cable has 3 charging cords, for Type C/8pin Lightning/Micro USB charging. Not only for charging mobile phones but also has data transmission capability. 。 ★Retractable Design: Retractable USB cable design, with 5 different fixed levels of length.25 / 45 / 70 / 90 / 120 cm. You can get your ideal length as you want. 。 ★Portable and Easy for Daily Use: The USB 3 in 1 Multi charger cord is very easy to adjust the length and can be put in your handbag, laptop bag, pocket etc. Anyone can use this cable and it's a great safe way to charge your phone wherever you are if any outlets available. 。 ★Wide Compatiblility: Compatible with X/8/7/6/5. [Micro USB] Android Phones & Wireless Accessories, tablets, Bluetooth headset, external batteries, PS4 Xbox one controllers more. [Type-C] Compatible with Google Chrome book Pixel, Compatible with galaxy Note 9 8 S9 S8, LG G5 G6 V20, Google Pixel, Google Nexus 5X 6P, Huawei P9 10, Honor 8, HP Pavilion x2, Nokia N1, OnePlus, HTC 10 more. 。 Portable Design。The square enclosure design, small size, light weight, retractable connector cable hidden in square enclosure to avoid knots. Compact and portable for bags, even pocket-friendly, convenient to carry and perfect for travel, home, office, etc.。High Quality Materials。TPE wire + ABS + PC -- More durable.。Thickening interface -- More robust.。TPE cable -- More flexible.。Enhanced copper core -- More Stable.。High Speed Charging。The built-in copper core inner and the intelligent chip ensure charging more rapidly and stable.。Data Transmission -- apple connector。Not only for charging mobile phones but also has data transmission capability.。 。 。 。

Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB//Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More
Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB//Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More
Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB//Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More
Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB//Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More

Cable Length: 10cm, Color: 4 Poles Computer Cables 90 Degree Right Angled 3.5mm 3 4 Poles Audio Stereo Male to Female Extension Cable 10cm Short Cable Black. Set of 8 Bulbs 604227 Miracle LED Nature’s Vibe Relax Sweet Dreams Nighttime LED Light Bulb. DURAGADGET USB-C to Micro USB Gold Plated Data Transferring/Syncing/Charging Adapter Cable for Archos Sense 101X. Black 3.3FT 1M Cable OEM Adaptive Fast Charger Works for Huawei Nova Plus 15W with Certified USB Type-C Data and Charging Cable., Black 2ft Feet / 20 Pack Ethernet Patch Cord Cable Snagless Tab GearIT CAT6 Patch Cable Slim 28Awg. Power Cord Cable Plug Kircuit Samsung PN51D450 PN51D440 6 FT, Pack of 100 D5V0F4U6SO-7 TVS DIODE 5.5V 12V SOT26, 80A 2P 1- SQUARE D BY SCHNEIDER ELECTRIC QO280 CIRCUIT BREAKER THERMAL MAGNETIC. Pc Surface Aluminum Alloy Shell N/C Demon Slayer Kimetsu No Yaiba Anime Round Three-in-One Charging Cable TPE Cable, 2N5179 RF NPN Transistor LOT OF 20 By MOTOROLA.


Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More


Buy Fast Charger Micro USB Cable American Independent Day Symbol Eagle Multi 3 in 1 Retractable USB Cable with Micro USB/Type C Compatible with Cell Phones Tablets and More: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,with exclusive discounts,Wholesale commodity,Fast, Safe & Secure Shopping Comparison.