Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable

Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable,Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with,Buy SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable, Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,100% Satisfaction Guaranteed,Good product low price,Discover tens of thousands of new products. 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable Multi Charger Cable 3 in psihoterapija-belin.si.

Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable

Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable
Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable
Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable
Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable
Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable
Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable

Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable

SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable, Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More: Computers & Accessories. Buy SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable, Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. UNIVERSAL COMPATIBILITY: Multiple charger usb cable compatible with Various models of smart phones & Wireless Accessories, tablets, Bluetooth headset and more. 。 ADJUSTABLE: Adjustable invisible collection design with five different lengths,adjust the cable to the length you need in a second.Adjustable length range: 15.7 inch, 23.6 inch, 31.5 inch, 39.3inch and 45.2 inch. 。 DURABLE MATERIAL: Retractable multi-end adapter special strain relief design withstands 10,000 times of 90 degree bending tests. The high-quality aluminum housing makes the cable more durable and resistant to heat and corrosion. Ensure a longer service life. 。 RETRACTABLE &ANTI-WINDING: This multi port charging cable is convenient to storage.Print your favorite patterns on the aluminum alloy shell, will not fade, and make the product more eye-catching. Durable spring with roller design, it will not be disorderly even in the bag.TPE wire with flat shape design,soft&durable and anti-winding. 。 100% SATISFACTION GUARANTEE: Our #1 goal is to provide you with unparalleled customer service and we're only happy if our customers are happy! Shop with confidence because no matter what, we've got you covered!Please feel free to contact us, our customer service staff will reply you within 24 hours. 。 HELLO, DEAR FRIEND! WELCOME TO MY SHOP, EVERY PRODUCT IS CAREFULLY DESIGNED AND HIGH QUALITY!。Let's Make Charging Easier!。Multi Charger Cable has 3 different charging connectors, it's very convenient to charge several devices simultaneously or individually.。The 3 in 1 charging cable can meet your daily devices charging needs when you are going a long trip, in the office, in the car or at home, which makes your life more convenient, smart, and colorful, you deserve to own one.。PORTABLE DESIGN。Retractable design makes this cable ideal for storage in a wallet or bag. Simply pull Both ends of the cable and release them slowly. The cell phone cable will be stored neatly in its outer casing without tangling.。COMPATIBLE DEVICES。This retractable USB charger cable has 3 charging cords, for Type C ,Phone and Micro USB charging. (Phone can charge and transfer data, Tpye-c and Android can only charge)。DURABLE MATERIAL。Retractable multi-end adapter special strain relief design withstands 10,000 times of 90 degree bending tests. The high-quality aluminum housing makes the cable more durable and resistant to heat and corrosion. Ensure a longer service life.。SIZE:/(Unit:Cm/Inch/1 Inch = 2.54 Cm)。1st Length(15.7in/40cm)。2st Length(23.6in/in60cm)。3st Length(31.5in/80cm)。4st Length(39.3in/100cm)。5st Length(45.2in/115cm)。PACKAGE INCLUDE:。1x 3 in 1 Charging cable。PLEASE NOTE:。Please use 5V/2.4A-3.0A charger when charging multiple devices.。Maximum total output current: 3A。 。 。 。

Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable
Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable
Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable
Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable
Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable
Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C//Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable

Fixed Inductors 1mH 10% 50 pieces, USB-C & Type-C Cable Wyq ENK-CB102 Nylon Weaving USB to Type-C Data Transfer Charging Cable Color : Black Blue, FYL USB PC Data Sync Cable Cord Lead for Nikon DSLR D60/X D60/H D60/S D60DX Camera. DCM-USBBT-R5 USB Cables/IEEE 1394 Cables USB B Threaded 5M Cbl to Strip/Tin Pack of 2. SuperEcable 30970-5 Ft Cat6A Gigabit Network DSL Ethernet RJ45 Snagless Straight Patch Cable Blue Color, 50 pieces Resistor Networks & Arrays 56ohms 8Pin 2% Isolated, Belkin Cat6 Snagless Networking Patch Cable 7 ft. Size : 8 C.W.USJ LED Light Solar Powered Wall Mount 6 LED Bulb Lamp Illumination Doorplate Lamp House with Solar Battery 0.36Watts, JUMPER-H9992TR/A3047G/X 12 Pack of 250 H4BXT-10112-G1, Cable Length: 2m Occus 0.3-5M Computer Data Line USB 2.0 Extension Cord with Ears Mount Extension Cable Wired. Blue 2 Pack Multi Charging Cable USB Data Line Fabric Braided 7.2ft(2.2m) Multi Cable 3 in 1 Charging Cable for Mobile Phones Tablets and More. Amphenol Part Number MS27505E11B35A.


Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable


Buy SEDSED Le-Gend of Zelda Multi Charging Cable, Multi Charger Cable 3 in 1 Charging Cable Universal Charger Cord with Type C/Micro USB Port Compatible with Cell Phone Tablets More: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,100% Satisfaction Guaranteed,Good product low price,Discover tens of thousands of new products.