4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter

4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter,2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter 4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI,0 Active Adapter - 4K UHD @60Hz, 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz: Electronics,Accell DP to HDMI Adapter - DisplayPort 1,2 to HDMI 2,Orders over $15 ship free,Free Shipping, Free Returns,Free, same day shipping, easy returns. up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter 4K UHD @60Hz 3D Resolutions psihoterapija-belin.si.

4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter

4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter
4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter
4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter
4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter
4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter
4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter

4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter

Accell DP to HDMI Adapter - DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter - 4K UHD @60Hz, 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz: Electronics. Connect your PC or Mac with DisplayPort to any HDMI display 。 Supports resolutions up to 4K Ultra HD @60Hz and 3D resolutions up to full HD 1080p @120Hz 。 Compliant with DisplayPort 1 2a HDMI 2 0 and HDCP 2 2 。 Active adapter technology is universally compatible with all DisplayPort 。 No driver software or external power supply required 。 Get Connected to Your World with 。The HDMI Adapter - Active Displayport 1.2 to HDMI 2.0 (B086B-011B) enables your DisplayPort supported computer to connect to any HDMI high-definition display. With HDMI 2.0 throughput up to 18Gbps, this DisplayPort to HDMI adapter is ideal for 4K video at a smooth 60Hz frame rate. 's active adapter technology ensures compatibility with all DisplayPort equipped devices. Also compatible with AMD Eyefinity, NVIDIA Surround, and Intel Mosaic and Collage systems. 。 。Easy Set Up for this Advanced Tech 。Simply connect the DisplayPort end of the connector to your computer and plug your existing HDMI cable from the display into the adapter. No additional drivers or software necessary. The adapter converts the DisplayPort video signal into an HDMI signal at up to 4K UHD @ 60Hz. With support of the 4:4:4 color format, the adapter will enable true RGB color without the visual color degradation that occurs in other color formats that use subsampling. When audio is desired, the DisplayPort adapter will also transmit up to 8 channel audio for an immersive audio and video experience. 。 。All products are guaranteed to be defect free under a 2-year full-replacement warranty. 。 。***Resolutions may be limited by the specifications of your computer/graphics system or attached monitor/display. 。 。 。

4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter
4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter
4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter
4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter
4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter
4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter

Black and White Poly Print Multi USB Cable Type-C Cable Fast Charging Cable Compatible with iPhone,Android Smartphones,Tpye-C Universal Interface Mobile Phones and Tablets. 5.3KV PHOTOTRANSISTOR O/P 50 pieces SMD-6 VISHAY SEMICONDUCTOR H11D1-X017T OPTOCOUPLER, 24V AC Contactor,DIn Rail Household AC Contactor,2P 20A AC Contactor,24V 220V/230V 50/60Hz,1NO 1NC,35mm DIN Rail Mount,No Noise and Electric Spark During Operation, Cable Length: Other Cables 480M USB 2.0 Right Angled 90 Degree A Type Male Female Extension Cable 40cm, Warning May Start Talking About History Suitable for Any Mobile Phone Three in One Data Line. 1U or 2U. Gotd PCI-Express PCI-E 16X Riser Card Flexible Ribbon Extender Extension Cable for Small Computer and Server Case. Cable Length: 30M Singlemode 3M/5M/10M/15M/20M/30M/50M/80M/100M Computer Cables LC/APC-LC/APC SIMPLEX 9/125 Fiber Patch Cord Jumper Cable, 50 pieces Fixed Inductors 0.5uH 30% SMD 8040, 500 pieces Resistor Networks & Arrays 4.7K 1% Convex 4resistors, ShineBear USB 2.0 Type A Male to Female Adapter Extension Cable Extender Wire Cord 5/10/15/20/30m Cable Length: 20m. Cat 6 5 Pack 25 FT. Pure Copper Utp 25 Ft Blue Internet Cable UL Listed 5-Pack LAN RJ45 Cat6 Ethernet Cable Network, Cool Dragon Tribal Retractable Charging Cord Multi Charger Cable Type C 2 in 1 Charge Adapter. Fiber Optic Cable LC/APC to LC/APC Singlemode Duplex 2.0mm/3.0mm Outer Diameter OS2 9/125mm Fiber Optic Patch Cord 0.5M-200M 33m, 3.0mm Length Options. Can Be Charged and Data Transmission Synchronous Fast Charging Cable-Pawel-Czerwinski-Rujm3dbxcqw-Unsplash Charging Cable Round USB Data Cable, Tripp Lite USB 3.0 SuperSpeed Device Cable TRPU322006.


4K UHD @60Hz 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 Active Adapter Accell DP to HDMI Adapter


0 Active Adapter - 4K UHD @60Hz, 3D Resolutions up to 1920x1080@120Hz: Electronics,Accell DP to HDMI Adapter - DisplayPort 1,2 to HDMI 2,Orders over $15 ship free,Free Shipping, Free Returns,Free, same day shipping, easy returns.