M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242

M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242,SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242 M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme,1 NVMe Enclosure Support M,2 Nvme SSD 2280 2260 2242: Computers & Accessories,M,2 Enclosure M,2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M,2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3,Great prices, huge selection,We offer a premium service,Affordable prices with Fast Delivery! Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242 M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure psihoterapija-belin.si.

M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242

M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242
M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242
M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242
M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242
M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242
M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242
M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242

M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242

M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242: Computers & Accessories. M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242: Computers & Accessories. TRANSER IN NO TIME - NVMe SSD to a USB-C Gen 2 at USB 3.1 Gen 2, you can easily to get up to 10Gbps speeds during high performance NVMe media. Advanced JMS583 chip ensure No DROPPING during data transfer. USB Type-C and USB 3.0 (Type-A) cables. Fast and Stable 。 TOOL-FREE NVME M.2 ENCLOSURE - Plug and play. No screw needed. 100% tool-free allows you quick and easy installation of your M.2 NMVe SSDs (M.2 NVMe SSD 2280 2260 2242) NOT compatible with M.2 SATA SSDs, M.2 PCIe AHCI SSDs, M.2 PCIe devices such as WiFi and capture cards, mSATA SSDs, and non-M.2 form factor SSDs. 。 BUILT-IN SILENT FAN FOR HEAT DISSIPATION - Strong and durable aluminum alloy shell is the fist protection of aiding heat dissipation. Built-in fan will incress the heat dissipation of Speedbyte nvme enclosure. 3x bette than common nvme enclosure. 5V 6000 RPM, smart active when connect to your pc or mobile phone. 。 MORE COMPATIBILITY - Compatibility with Windows, Mac, and Linux. SSD file system must be supported on host operating system to be accessible. As with all SSDs, new media must be formatted before use.Also compatible with various device,such as PS3,Xbox One S,Sony PS4,PS4 Slim,PS4 Pro,Laptop,Mobile phone,router and so on. 。 NO WORRY - No Questions Ask! Just email us for whatever issues, you will receive friendly customer service within 24 hours and we’ll save your time from product returning. So you never have a loss purchasing our products, but you will lose a chance trying something really cool if you miss it! Worry no more and try this new! 。

M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242
M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242
M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242

Transil SM6T Series 25.6 V 2 RoHS Compliant: Yes DO-214AA Pack of 5 SM6T30AY Unidirectional Transient Voltage Suppressor SM6T30AY TVS, 100 pieces TDK NLCV32T-470K-PF POWER LINE IND 47UH,180MA,10%,14MHz, Pack of 10 CDP16G/AE16G/CDP16G DIP CABLE C6PPG-1618G. 26K Inverse Operation 24 VAC Gems 16DM3A0 16D Series DPDT Load Circuit Board Control 1/16 Panel Standoff Without Enclosure and Retrofit Plate. Insignia 6 AC Power Cable Black, Monoprice Cat6 Ethernet Patch Cable Snagless RJ45 Stranded 550MHz UTP CMR Riser Rated Pure Bare Copper Wire 28AWG Blue 30 feet SlimRun Series. Pack of 100 SMBJ8.5CD-M3/H ESD Suppressors/TVS Diodes 8.5V 600W Bidir TransZorb 3.5% Tol,, 5 Pieces 28x28x15mm Cooling Radiator High Power Black Anodized BGA PC CPU Heatsink, Fixed Inductors 1.0uH 0.026ohm 3.01A 50 pieces. PRO OTG Cable Works for Fly Titan IQ4511 Right Angle Cable Connects You to Any Compatible USB Device with MicroUSB, Pack of 250 0430310002-02-V2 2 PRE-CRIMP A2016V VIOLET. SuperEcable -20672-3 Pcs/Pack 20 Ft UTP Cat5E UL 24Awg Pure Copper Gray Ethernet Network Patch Cable, White+Black Authentic Short Two 8inch USB Type-C Cable for Google Pixel 2 Also Fast Quick Charges Plus Data Transfer!.


M.2 Enclosure M.2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M.2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3.1 NVMe Enclosure Support M.2 Nvme SSD 2280 2260 2242


1 NVMe Enclosure Support M,2 Nvme SSD 2280 2260 2242: Computers & Accessories,M,2 Enclosure M,2 NVMe Enclosure Tool-Free Aluminum NVMe SSD Enclosure M,2 Nvme SSD Enclosure with Built-in Silent Fan Cooler USB C and USB 3,Great prices, huge selection,We offer a premium service,Affordable prices with Fast Delivery!