Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter

Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter,Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y,5mm Splitter Cables line Converter - (Cable Length: 32cm, Color: Red): Audio & Video Accessories - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Computer Cables 2Pcs 3,5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3,Best Trade in Prices,Authenticity Guaranteed,Shop now for fast and free shipping. Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter Cable Length: 32cm, Color: Red psihoterapija-belin.si.

Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter

Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter
Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter
Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter
Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter
Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter

Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter

Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter - (Cable Length: 32cm, Color: Red): Computers & Accessories. Buy Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter - (Cable Length: 32cm, Color: Red): Audio & Video Accessories - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Cable length: 32cm, Color: Red 。 Gold plated connectors for better sound quality and less loss. 。 Oxygen-free copper material ensures audio signal transmission without loss. 。 Made of high elastic TPE material, it is durable. Lightweight and small, convenient to carry. 。 Two male ports: one for Headphone Jack on your PC/Laptop, the other for Mic Jack on your PC/Laptop. 。

Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter
Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter
Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter
Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter
Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter

9 Amp Motor 2-1/2 Rubber Head 10' Flexible Shaft 2-1/2 Rubber Head 10 Flexible Shaft OZTEC 1.2OZ-FS10OZ-HR250OZ Concrete Vibrator 1 Phase AC/DC, Fixed Inductors 680uH 20% 50 pieces 125C 40C, LED4E12B1124K Case of 36 Elite Series LED 4W Candelabra Blunt Tip Deco. Varistors 30V 250A 800pF 1000 pieces, SnS 3HE00047AA Compatible with ALCATEL-Lucent 3HE00047AA 2.5G/OC48 SFP 40km SMF Transceiver Module. 8KB RAM DSP DSC 16 Bit 5V DSC 64KB ECC Flash dsPIC33EV64GM006-I/MR Pack of 10 Digital Signal Processors amp; Controllers, 3m Butt Connectors Idc Red 100 Box. Wiring Bridge 2809225 PHOENIX CONTACT MPB 18/1-4, Accessory USA 6FT 1.8M AC Power Cord Outlet Socket Cable Plug Lead for Bose AV3-2-1II AV321II Powered Speaker System Subwoofer Media Center Receiver. Color : Blue Length: 3.6m Black ,Size: 3.6m x 4.7cm Todayday Light and Beautiful Car Modified Polyester Seat Belt Harness Racing Safety Seat Belt. Hosa Edge CMK-010AU Neutrik XLR3F to XLR3M Microphone Cable 10 Feet, Harper Grove Printer Cable 50 Pack for HP PhotoSmart B8550 C3140 C3150 C3180 C3190 C4180 C4210 C4235 C4240 C4250 C4270 C4272 C4273 C4275 C4280 C4283 15FT USB 2.0 A to B Printer Scanner Cord. TVS DIODE 5.5V 4.2V 6TSOP IP4285CZ6-TD,125 Pack of 100. RICH-Po 60LED Solar Light Garage Light Deformable LED Ceiling Lights Wide Angle Illumination Folding Bulb. GOWOS Cat6 Flat Ethernet Cable 32AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Snagless/Molded/Booted Connector 550MHz 10 Feet - Black 10 Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable, C2G/Cables to Go 28292 LVD/SE VHDCI M/M Cable 6 Feet, Beige. Limit Switches 1M Cble,Flying Leads 1NC/1NO Side Rotary, 15PACK Day Light UL Certified Clear Bulb Dimmable E26 Base 120VAC 5000K 4.5W to Replace 40W Incandescent Bulbs LED2020 LED ST21 Filament Edison Bulb, White MIYAKO USA MIYAKO 50 Feet Coaxial Cable Double Shielded Braid F Type Gold Plated Connectors.


Cable Length: 32cm, Color: Red Computer Cables 2Pcs 3.5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3.5mm Splitter Cables line Converter


5mm Splitter Cables line Converter - (Cable Length: 32cm, Color: Red): Audio & Video Accessories - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy Computer Cables 2Pcs 3,5mm Stereo Audio Y Splitter Female to Dual Male Headphone Adapter Cable 2018 3,Best Trade in Prices,Authenticity Guaranteed,Shop now for fast and free shipping.