15ft USB 2.0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer

15ft USB 2.0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer,imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer 15ft USB 2.0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon,Buy 15ft USB 2,0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Shopping with Unbeatable Price,Great quality,free shipping and great service today. 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer 15ft USB 2.0 Extension & psihoterapija-belin.si.

15ft USB 2.0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer

15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer

15ft USB 2.0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer

15ft USB 2.0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer: Computers & Accessories. Buy 15ft USB 2.0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. USB 2.0 A-Male to A-Female high-speed extension cable. Date conductor is 28AWG, Power conductor is 24AWG. 。 Extends your USB connection to your computer for use with printers, cameras, mice, keyboards and other USB computer peripherals 。 Active repeater provides clarity of signal at longer distances than a normal cable 。 No external power required; Plug and Play; Shares available USB power between cable itself and attached device 。 10 ft USB 2.0 A Male/B Male Printer Cable Included 。 USB 2.0 active repeater cable is a bus powered extension cable that can be used to increase the length of a device cable without signal loss and potential performance problems. USB limits a cable s length to 16 feet. Any length above 16 feet requires the use of an active repeater that has a signal booster built in. 。 。 。

15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer
15ft USB 2.0 Extension /& 10ft A Male//B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

15ft USB 2.0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer

Gas Discharge Tubes 350VDC 1KADC 1AAC 1.5pF Axial Thru-Hole 2045-35-BLF 50 Items. LASCO 16-8437 Air Line Quick Coupler Starter Kit with 1 1/4-Inch Coupling and 1 Female Plug. ADM1186-1ARQZ, OTG Micro-USB to USB 2.0 Right Angle Adapter works for Huawei D2-6114 is High Speed Data-Transfer Cable for connecting any compatible USB Accessory/Device/Drive/Flash/ and truly On-The-Go! Black, No Plate New Construction 6 Inches Juno Lighting IC23 W G 6-Inch IC Rated Universal Incandescent Housing with Floating Socket with Push in Electrical Connectors and Air-Loc Gasket, ISQ74X Isocom Components 2004 LTD Isolators Pack of 100 ISQ74X, USB Hub,Cords White TV YaeCCC Cable Management Organizer Box Power Strips Hider Power Cords Hider for Desk Set of Three Computer. uxcell 10Pcs DIP Mounted Miniature Cylinder Slow Blow Micro Fuse T2A 2A 250V Red, Chargers for Cables SD Cards YiwuYshi Descendants 3 Mal Universal Cable Storage Bag for Travel and Household Goods Storage Phones USB, CABLECHOICE Cat5e Ethernet Cable 24AWG Network Cable with Gold Plated RJ45 Snagless/Molded/Booted Connector 350MHz Yellow 20-Pack - 7 Feet 1Gigabit/Sec High Speed LAN Internet/Patch Cable. Texas Instruments LM393P LM393 Dual Differential Comparators DIP-8 Breadboard-Friendly Pack of 20, - UL CSA CMR and 100% Copper 50u Gold Plating Made in USA 150 Ft Shielded Cat6a STP 10G High Performance Snagless STP Ethernet Patch Cable 23Awg Blue. 20pcs/lot 2N7000 TO92 Small MOSFET 200 mAmps 60 Volts N-Channel TO-92 and New, Mini Travel USB Optical Mouse with Retractable Cable Sabrent Premium 3-Port Aluminum Mini USB 3.0 Hub. HP Lot-50 2-Ft 3-Conn 68-Pin SCSI Cable 5184-9423-L99 Internal CBL w/Terminator, 75Va 24Vac Class 2 Transformer, 15a male to 30a female 12 RV Camper Power Electrical Adapter Amp DogBone Converter.


15ft USB 2.0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer


Buy 15ft USB 2,0 Extension & 10ft A Male/B Male Cable for Canon imageCLASS MF9150c Color Laser Multifunction Printer: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Shopping with Unbeatable Price,Great quality,free shipping and great service today.