12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A/125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord

12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A/125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord,5-20P to C19 Power Cord 12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A/125V 12 ft, Molded NEMA, 12 AWG - Iron Box Part # IBX-4929 (12 ft, Molded): Electronics,NEMA 5-20P to C19 Power Cord - 20A/125V,Manufacturer Price,free delivery worldwide,Save even more with Free Pickup + Discount. # IBX-4929 20A/125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord 12 AWG Iron Box Part psihoterapija-belin.si.

12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A/125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord

12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A//125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord
12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A//125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord
12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A//125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord
12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A//125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord
12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A//125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord

12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A/125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord

NEMA 5-20P to C19 Power Cord - 20A/125V, 12 AWG - Iron Box Part # IBX-4929 (12 ft, Molded): Electronics. NEMA 5-20P Plug to C19 Connector 。 Message us for custom lengths 。 12/3 AWG, SJT Jacket 。 Rated for 20 Amps, 125V 。 5-20 power cord. Male end has an 5-20 plug, female end has an C9 connector. Cable uses a heavy duty 2 AWG jacket, and is rated for 20 amps and 25V. 。 。 。

12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A//125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord
12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A//125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A/125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord

Chokes 4mH MIN 10 pieces Common Mode Filters. USB 2.0-B Female to Micro USB Male Connector Adapter Coupler Gender Changer. Type K -40 to 400 Degrees F Temperature Range Cooper-Atkins 50208-K Fry Vat Thermocouple Probe. Generic 10 in 1 Charger USB Cable Data Transfer Cable for iPod Motorola Nokia Samsung LG Sony Ericsson K750 USB Adapter. LO Y876-Q2S1-24-Z LO Y876-Q2S1-24-Z OSRAM Opto Semiconductors Inc Pack of 100 Optoelectronics, Color: 1.5m Calvas 20pcs Swiss Power Cord IEC C13 Power Lead Extension Cable 0.5m 1.5m 2m 3m 18AWG For PC Computer Monitor TV Epson Printer Radio. 3+Tab 25 Items TO-220FP Tube Trans MOSFET N-CH 600V 13.5A 3-Pin STP14NK60ZFP. SIEMENS UV425 U 400A 240Vh 4W Used, DIP-40 16MHZ 8BIT ATMEL ATMEGA32-16PU MCU ATMEGA. FYL AC Adapter Charger for Kodak EASYSHARE M381 M753 M763 M853 M863 M873 M883 V1003. Link Depot USB30-6-MM 6 Type A Male USB 3.0 Cable, Hard Drive Xbox Card Reader USB 3.0 Extension Cable 20 ft Oculus VR Printer VCZHS USB 3.0 Extension Cable A-Male to A-Female for USB Flash Drive Camera Keyboard,Playstation, Sensky BS009 12V 24V PIR Sensor LED motion sensor Switch Motion Timer Function Sign Control PIR Controller LED Strips Lighting. OMNIHIL 30 Feet Long High Speed USB 2.0 Cable Compatible with Numark MixTrack Pro 3.


12 AWG Iron Box Part # IBX-4929 20A/125V 12 ft, Molded NEMA 5-20P to C19 Power Cord


12 AWG - Iron Box Part # IBX-4929 (12 ft, Molded): Electronics,NEMA 5-20P to C19 Power Cord - 20A/125V,Manufacturer Price,free delivery worldwide,Save even more with Free Pickup + Discount.