DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100

DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100,Power Jacks, PJ-058B Pack of 100 DC Power Connectors,Buy DC Power Connectors Power Jacks, (Pack of 100)(PJ-058B): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Excellent quality,Amazing fashion, Amazing prices,excellent customer service and fast shipping. PJ-058B Pack of 100 DC Power Connectors Power Jacks, psihoterapija-belin.si.

DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100

DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100
DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100
DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100
DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100
DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100
DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100

DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100

DC Power Connectors Power Jacks, (Pack of 100)(PJ-058B): Electronics. Buy DC Power Connectors Power Jacks, (Pack of 100)(PJ-058B): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Inside Contact Diameter: 2.5 mm 。 Outside Contact Diameter: 5.7 mm 。 Mounting Style: Panel 。 Termination Style: Through Hole 。 Current Rating: 2.5 A 。 Specifications: Manufacturer: . 。 Product Category: DC Power Connectors 。 Product: Jacks 。 Inside Contact Diameter: 2.5 mm 。 Outside Contact Diameter: 5.7 mm 。 Mounting Style: Panel 。 Termination Style: Through Hole 。 Current Rating: 2.5 A 。 Voltage Rating: 24 V 。 Mounting Angle: Right Angle 。 Color: Black 。 Connector Type: Jack 。 Contact Plating: Nickel 。 Housing Material: Polybutylene Terephthalate (PBT) 。 Brand: CUI 。 Contact Material: Copper 。 Flammability Rating: UL 94 V-0 。 Contact Gender: Pin (Male) 。 Insulation Resistance: 100 MOhms 。 Maximum Operating Temperature: + 85 C 。 Minimum Operating Temperature: - 25 C 。 Product Type: DC Power Connectors 。 Factory Pack Quantity:500 。 Subcategory: Power Connectors 。 Unit Weight: 0.078308 oz。 。 。 。

DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100

UL Listed 8.2ft 2 Prong AC Power Cord for Klipsch R-120SW R-100SW 10 inch,R-20B,R-10B Subwoofer Extension Speaker Power Cord Cable Replacement. Min Non Dimmable GX23 Shape LED Lamp Qty 6 6 Pieces. Amphenol Part Number PT00SE-22-96PLC. Black Micro USB to OTG Works with Plum Gator Plus Direct On-The-Go Connection Kit and Cable Adapter!, 25W E12 CA8 Clear Bulb Pack of 24 Satco 25CA8 Incandescent Decorative Light, 1206A 20V On Semiconductor Dual N Channel Mosfet NTHD4508NT1G. 4000K 10 32-Watt Equivalent 10 Pack Medium Bi-Pin G13 Base 10-Pack 4000-Kelvin Philips LED 469585 LED InstantFit 4-Foot T8 Tube Light Bulb 1600-Lumen Cool White. Voltage Limit Board Super Farad Capacitor Lithium Battery Protection Balance Board 2.5V Voltage Limit PCB Capacitor Tester Lithium Battery Protection Board. Lysee Communications Parts VX-354 USB Programming Program Cord Cable For Vertex Two Way Radio VX-180 VX-200 VX-351 VX-210A VX-230 VX-300,VX-350 VX-210. 500 Lumens Remote Control Smart LED Bulbs No Hub Required Work with Alexa and Google Home Assistant 2 Packs 60w Equivalent Smart WiFi Light Bulb RGBW Dimmable Colors Changing E26 E27 Base. 5300VRMS VISHAY SEMICONDUCTOR ILQ30 OPTOCOUPLER 100 pieces PHOTO DARLINGTON.


DC Power Connectors Power Jacks, PJ-058B Pack of 100


Buy DC Power Connectors Power Jacks, (Pack of 100)(PJ-058B): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Excellent quality,Amazing fashion, Amazing prices,excellent customer service and fast shipping.