DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack/5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking

DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack/5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking,Pack/5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5, UL-Listed, 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking - Yellow: Cat 6 Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors | 5 Pack/5FT, 24 AWG 550MHz,Good products online NOW,Find your favorite product,Free shipping and free returns on all orders. Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack/5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet psihoterapija-belin.si.

DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack/5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking

DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack//5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking
DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack//5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking
DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack//5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking
DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack//5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking
DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack//5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking

DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack/5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking

DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors | 5 Pack/5FT, 24 AWG 550MHz, UL-Listed, 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking - Yellow: Computers & Accessories. Buy DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors | 5 Pack/5FT, 24 AWG 550MHz, UL-Listed, 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking - Yellow: Cat 6 Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. VERSATILE USE: The high performance Cat6 Ethernet Cable with 24 AWG copper wire provides universal connectivity for LAN network components such as PCs, computer servers, printers, routers, switch boxes, network media players, NAS, VoIP phones, PoE devices, and more. 。 MATERIAL: Made of 100% pure copper. Molded design snagless boot design keeps the contact area under the hood clean. Sometimes if you choose CCA (aluminum) - which is cheaper but this will destroy the quality of your home/office network in the long run. Our cables also use RJ45 connectors with the thickest gold plating standard (50 micron contacts) to prevent corrosion and ensure cable longevity. 。 QUALITY YOU DESERVE: Cat6 performance at a Cat5 price but with higher bandwidth; Future-proof your network for 10-Gigabit Ethernet (backwards compatible with any existing Cat 5 cable network); Meets or exceeds Category 6 performance in compliance with the TIA/EIA 568-C.2 standard. 。 UNIVERSAL BACKWARD AND FORWARD COMPATIBILITY: In addition to supporting all pre-Cat6 ethernet devices, our cables future-proof your network. Their max transmission speed is 10-Gigabits (250+ Gigabytes per sec / 10000BASE-T). This makes DynaCable cords equally ideal for residential or commercial use, whether in living rooms, offices, or large data centers. UL 444, TIA/EIA 568-C.2, RoHS Compliant: Meets all testing and safety standards for both commercial and residential use. 。 SATISFACTION GUARANTEE: You will get 100% satisfaction through our shipping, return and refund policy. We guarantee that you will be amazed by our product quality and services. You will also get Lifetime Performance Warranty. 。 DynaCable 5 Feet Heavy Duty CAT6 Ethernet Cord (5-Pack / Yellow) 。DynaCable's professional grade network cables are designed to handle all your heavy-duty network use scenarios. Ensure that your network can function at its maximum potential. All DynaCables are warrantied for life, making this the best value available for an ethernet cable purchase.。The DynaCable Difference:。- 24 AWG | enhanced cable thickness and build over 26 AWG competitors.。- 550Mhz | full Cat6 performance vs. poorer cables which have 250Mhz bandwidth.。- Durable Heavy Duty Polymer Jacket | tough housing guarantees line integrity.。- Eight Professional Grade Pure Copper Strands | free from the signal degradation of inferior conductors (e.g. CCA wire and impure copper).。- Molded Snagless Boot Design | keeps contact area under the hood clean, allows easy installation.。- Gold-plated RJ45 50 Micron Contacts | thickest gold plating standard prevents corrosion, ensures cable longevity.。- UL 444, TIA/EIA 568-C.2, RoHS Compliant | meets all testing and safety standards for both commercial and residential use.。Universal Backward and Forward Compatibility: in addition to supporting all pre-Cat6 ethernet devices, our cables future-proof your network: their max transmission speed is 10-Gigabits (250+ Gigabytes per sec / 10000BASE-T). This makes DynaCable cords equally ideal for residential or commercial use, whether in living rooms, offices, or large data centers.。Includes:。5-Pack of Yellow 5 Feet CAT6 。Lifetime Performance US Warranty 。 。 。

DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack//5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking
DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack//5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking
DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack//5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking
DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack//5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking
DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack//5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack/5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking

YCDC E27 LED Grow Light 85-265V 50W Lamp+Holder US Plug Indoor Hydroponic Flower. 5 Pack 1Gbps Network/Internet Cable BoltLion BL-690847 Bootless Cat5e RJ45 Ethernet Cable 100 Feet 350MHZ Professional Series Blue, Pack of 2 USB Type A Plug U3A00004-1M USB 3.0 Black U3A00004-1M USB Cable 3.3 ft USB Type B Plug Plastic Armored 1 m. 1 piece AVAGO TECHNOLOGIES HCNR201-500E OPTOCOUPLER 5000VRMS PHOTODIODE. POSITAL IXARC UCD-IPT00-XXXXX-VTB0-PAQ Incremental Rotary Encoder, 0.0625W 0603 Thick Film 5% Tolerance Pack of 20 50V Inc. 8.2 Ohm Resistance NTE Electronics SR1-0603-8D2 Surface Mount Resistor with Nickel Barrier. Mxfans Black USB Programming Cable Adapter 39.37 Length, CROUSE HINDS RD60 REFLECTOR. Thick Film Resistor 0402 1% 1/16W RC0402F Yageo 1.02K ohm 100ppm SMD Continuous strip of 500 Surface Mount. HangTon HE21 9 Pin Connector Waterproof Outdoor Panel Mount Socket Plug Power Automotive Industrial Threaded HangTon Connect, Occus Cable Length: Other Cables 4.9FT Portable Retractable RJ45 Ethernet Wire LAN Cord Internet Network Cable. Connectors 1PC 5ft F/F Serial RS232 Null Modem Cable Female to Female DB9 FTA Cross Connection 9 Pin Data COM Cable Converter PC Access Cable Length: 1.5m, Color: Light Grey. Amphenol Part Number MS27472P10A99P.


DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors 5 Pack/5FT UL-Listed 24 AWG 550MHz Yellow 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking


UL-Listed, 10 GB Max Speed for Fast Computer Networking - Yellow: Cat 6 Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Buy DynaCable Heavy Duty Cat6 Ethernet Copper Cable with Snagless RJ45 Connectors | 5 Pack/5FT, 24 AWG 550MHz,Good products online NOW,Find your favorite product,Free shipping and free returns on all orders.