10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB

10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB,PCB 10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with,10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB: Computers & Accessories,Same day shipping,Good store good products,Discover The Largest Selection Of Luxury. Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB 10pcs Micro USB 11pin Female psihoterapija-belin.si.

10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB

10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB
10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB
10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB
10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB
10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB
10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB
10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB
10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB

10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB

10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB: Computers & Accessories. 10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB: Computers & Accessories. You can sold the connector with DIY function. 。 10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB。for Sam sung S3 S4 S5 Note2&3 Cell Phone。You can sold the connector with DIY function.。10pcs in the package.。 。 。 。

10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB
10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB
10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB
10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB

KONGZIR Semiconductor Refrigeration Peltie Cooler Thermoelectric Peltier 144W Dual-core Semiconductor Refrigeration Peltier Air Cooling Dehumidification Equipment usb port module Semiconductor Refrig, 5-2 Day or Non-Programmable Universal 7 BRAEBURN 039-2220 Thermostat 2H/2C, Authentic Imperial Max Quick Charge USB Type-C Data Charging and Transfer Cable. Black / 5Ft. Pack of 30 MOSFET N-CH 500V 0.25A SOT89-3. EPtech LG 55LF6090/55LF6100/55LF6300/55LY340C/55UB8200/55UB9500 AC Power Cord, S YHDC Sensor de corriente de efecto Hall en Lazo cerrado y alcance Variable HKB 16 50A/4V, Circuit Protection; 30Vrms; 93V; 500A; Metal Oxide; 2750pF; Wire; 0.05W; 25ns EPCOS B72210S300K101 Varistor, RH100-26.9721-9-F-1005-TR-NS1 Surface Mount Microprocessor Crystal 26.972 MHz Qty of 3000. Black Product Type: Hardware Connectivity/Connector Cables 1 X Mini Displayport Male Digital Audio/Video Male To Female 15 Female Vga Monitor 1 X Hd Displayport To Vga Black Adapter Cable Addon Mini Displayport/Vga For Video Device, Deerthe Square Three-in-One USB Cable is A Universal Interface Charging Cable Suitable for Various Mobile Phones and Tablets, LOOGOOL 1Pc Aluminum Heat Sink Large Heatsinks for MOS Power Supply 100x45x18mm Circuit Board CPU Electronic Audio. Pack of 10 SI2314EDS-T1-E3 MOSFET N-CH 20V 3.77A SOT23-3, UNIDIR 1.5KW TVS DIODE Pack of 5 DO-201 408V 1.5KE480A 1.5KE480A. USB 3.0 Male A to Male B Data Sync Charge Cable Connector Adapter 10Ft, Rapidkut EK65904402T 4-40 H2 3-Flute High Speed Steel Taper Hand Tap-Br, MSD 250/2 Studio Stage Bulb MSD 250/2 8000K Lamp Ahlights S 8000K Lamp, 5 PRE-CRIMP A2103 BLUE Pack of 100 0002061101-05-L9, RES 0.003 OHM 1% 4W 2725 Pack of 30 CSS2725FT3L00.


10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB


10pcs Micro USB 11pin Female Socket Receptacle Board Mount SMT Type with PCB: Computers & Accessories,Same day shipping,Good store good products,Discover The Largest Selection Of Luxury.