yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500

yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500,ZENPAD 3S 10 Z500 yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS,Buy yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Free Delivery and Returns,Find new online shopping,Discover tens of thousands of new products. Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500 yan Dual USB Fast Wall psihoterapija-belin.si.

yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500

yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500
yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500
yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500
yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500
yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500
yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500
yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500
yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500

yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500

yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500: Computers & Accessories. Buy yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. 100% Brand New, High Quality 。 Highest quality generic wall charger for your Phone or Tablet The charger is equipped with 2 2A USB ports. This adapter can charge 2 USB devices simultaneously (1 cable included ) 。 Small and lightweight for convenience, portability and storage. I/C Chip technology prevents your battery against overcharging Colour: Black 。 USB Charging Reversible Data Charger Lead Cable This USB cable connects your device with your Mac or Windows PC USB port for data syncing and charging. Or you can connect to the fast adaptive USB power adapter for convenient charging from a wall outlet. 。 Extremely high quality USB cable Sync & charge device with the one cable Light weight Cable Length: 1m Colour: Black 。 Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord For ASUS ZENPAD 3S 10 Z500 。 。 。

yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500

40g Thermal Grease Silicone Compound Paste for PC CPU GPU Heatsink LED Chip Cooling 2.0 W/m-k, Amphenol Part Number MS3452W22-23SY. PVI5033RSPBF Infineon Technologies Isolators Pack of 10 PVI5033RSPBF. USB Charge and Data sync Plug Jack Connector Cable Charger for Home or Travel & via Power Ports/car/Wall/Battery Accessories Designed for Navman S200 Europe, POEwjCCk LED Light Bulbs 2W 3W AC DC 12V Silicone G4 2835SMD LED Bulbs for Chandelier Ceiling Lights Warm White 1pcs 2W, 12A 10 pieces TO-220-3 N CH 60V NTE ELECTRONICS NTE2390 MOSFET 0.2OHM. UXCE9 Uxcell Micro Vibration Motor Uxcell a13111900ux0489, Free 1pcs USB Cable PJRC 2.0 USB AVR develope Board for ps3. 6-Pack Sabrent 100 Watt 8-Port Family-Sized USB Rapid Charger + X3-3ft + X3-1ft 22AWG Premium Micro USB Cables. Transient Voltage Suppressors TVS SURF MT DO214AA TVS Diodes 50 pieces, E6C2-CWZ6C Incremental Rotary Encoder General-Purpose Encoder 50mm Diameter 400P/R. 12 Pack G8 120V 50W New GY8 Halogen JCD 120v 50w Bulbs GY8.6 Anyray A1706Y, Cable Length: Standard Computer Cables Yoton CPU Fan for MacBook Pro Retina 13 A1708 Cooling CPU Fan Replacement MLL42 EMC2978 Late 2016 Year, Klarlight G8 Dimmable LED Daylight Bulb 3 Watt Bi-pin Base Puck Light Bulbs 20 Watt Halogen Equivalent T4 JCD Type 110-130V Under Counter Lamp Klarlight LED Co Ltd. Arrowmounts AM-Cat5e-519RD 30 Cat5e RJ45 Ethernet LAN Network Patch Cable Booted Snagless Red, UWX-10124 Miniature Automotive Light Bulb Ushio 1001419.


yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500


Buy yan Dual USB Fast Wall Charger Charging Data Cable Cord for ASUS ZENPAD 3S 10 Z500: USB Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Free Delivery and Returns,Find new online shopping,Discover tens of thousands of new products.