5 PRE-CRIMP 1857/19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10

5 PRE-CRIMP 1857/19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10,1722533012-05-L9-D Pack of 10 5 PRE-CRIMP 1857/19 BLUE,Buy 5" PRE-CRIMP 1857/19 BLUE (Pack of 10) (1722533012-05-L9-D): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Get the product you want,The Luxury Lifestyle Portal,Affordable prices with Fast Delivery! Pack of 10 5 PRE-CRIMP 1857/19 BLUE 1722533012-05-L9-D psihoterapija-belin.si.

5 PRE-CRIMP 1857/19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10

5 PRE-CRIMP 1857//19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10
5 PRE-CRIMP 1857//19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10
5 PRE-CRIMP 1857//19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10
5 PRE-CRIMP 1857//19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10
5 PRE-CRIMP 1857//19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10
5 PRE-CRIMP 1857//19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10

5 PRE-CRIMP 1857/19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10

5' PRE-CRIMP 1857/19 BLUE (Pack of 10) (1722533012-05-L9-D): Electronics. Buy 5" PRE-CRIMP 1857/19 BLUE (Pack of 10) (1722533012-05-L9-D): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases. Lead Free Status / RoHS Status: Lead free / RoHS Compliant 。 Moisture Sensitivity Level (MSL): 1 (Unlimited) 。 Standard Package: 10 。 Blue 18 AWG Jumper Lead Socket to Socket Gold 5.00" (127.00mm)。Specification: Lead Free Status / RoHS Status: Lead free / RoHS Compliant 。Moisture Sensitivity Level (MSL): 1 (Unlimited)。 LLC, Series:- Ultra-Fit , Part Status:-Active, Contact End:-Socket to Socket, Length:-5.00" (127.00mm), Wire Gauge:-18 AWG, Contact Finish:-Gold, Color:-Blue, Contact Finish Thickness:-30.0µin (0.76µm), Number of Rows:-1, Number of Conductors:-1。Additional Resources: Standard Package: 10。 。 。 。

5 PRE-CRIMP 1857//19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10
5 PRE-CRIMP 1857//19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10

Sistemska družinska terapija

je oblika psihoterapevtskega dela, pri katerem se v varnem okolju učimo učinkovite komunikacije med družinskimi člani – usklajujemo  vrednote, prepričanja, vire moči vsakega posameznika in družine kot celote z namenom, da bo skupno življenje zadovoljujoče za vse. 

Vsak sistem (skupino, družino ali partnersko zvezo) razumemo kot sklop medsebojno povezanih enot. Moteče vedenje in nezadovoljstvo posameznika je le odraz aktualne ali ponavljajoče se motnje v emocionalnem ravnovesju celotnega sistema. Težave posameznega družinskega člana so pomembno povezane s težavami, ki jih ima njegova družina ali partner.

Ker so svetovalni oz. terapevtski cilji in metode usmerjeni na celoten sistem, je zaželeno v obravnavo vključiti oba partnerja oz. celotno družino. V primerih, ko to ni mogoče, v terapijo lahko vključimo le del sistema/družine ali tudi samo posameznega člana, saj sprememba, ki jo vsak zase doseže, neizogibno pripelje do spremembe v celotnem sistemu. Pristop je uspešen pri razreševanju partnerskih konfliktov, vzgojnih dilem, obravnavi  individualnih težav posameznega družinskega člana, problemov odvisnosti… V terapiji razvijamo nove oblike sporazumevanja, reševanja problemov in medsebojne podpore. Družinska in partnerska terapija omogočata članom družine življenje v manj konfliktnih in motečih družinskih oz. partnerskih odnosih in boljšo zadovoljenost potreb vsakega od članov.

 

Analitična psihoterapija

Analitična psihoterapija sodi v družino t.i. dolgotrajnih, globinskih terapij. Ukvarja se z globljimi plastmi duševnosti, nezavednimi in potlačenimi, konfliktnimi vsebinami, ki krojijo način človekovega življenja, njegovega doživljanja in funkcioniranja. Z postopnim ozaveščanjem in analiziranjem teh vsebin začenja človek razumevati in spoznavati samega sebe, povezanost svojega ravnanja in doživljanja z zgodnjimi primarnimi izkušnjami iz otroštva.  Nauči se novih načinov obvladovanja in spoprijemanja z življenjem. Človeka osvobodi bojazni in ga usposobi za zrele objektne odnose. Znak uspešne psihoterapije je, da človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki jih ne more preseči.

Slikovita je Carusova  definicija,  ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe. Zakrpana obleka ni nikdar nova, a ravno tako greje in če jo krpa ljubeča roka, se je ne moremo sramovati.

 

Kognitivno vedenjska terapija

je klinično in raziskovalno podprta metoda psihoterapevtskega zdravljenja, pri katerem klient in terapevt skupaj odkrivata in rešujeta klientov problem v okviru odnosa med razmišljanjem (kognicijo), čustvovanjem in vedenjem. Jasno postavljenim ciljem sledita s pomočjo različnih kognitivnih in vedenjskih tehnik, usmerjeno na klientove  težave »tukaj in zdaj«. V zadnjem času je postala kognitivno vedenjska psihoterapija ena najpomembnejših psiholoških metod zdravljenja različnih psihičnih težav:

 • depresivne motnje,
 • anksiozne motnje,
 • obsesivno kompulzivne motnje,
 • postravmtske stresne motnje,
 • težave v medosebnih odnosih,
 • težave z obvladovanjem jeze.

Cilj relativno kratke in časovno omejene obravnave je opremiti klienta z učinkovitimi veščinami in orodji za spoprijemanje z različnimi težavami in izzivi v življenju.

 

Mediacija

Mediacija je prostovoljen in neformalen način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe- mediatorja, ki strankama  pomaga doseči takšen dogovor , ki je še sprejemljiv za obe strani.

Reševanje sporov z mediacijo se v sodobni družbi prebija v ospredje kot nova paradigma reševanja konfliktov, to je nova kultura dialoga in nova pot komunikacije, ki naj bo spoštljiva in konstruktivna, ne glede na različnost stališč in interesov sogovornikov v mediaciji.

Rešitev spora je v mediaciji  hitrejša, cenejša, orientirana v prihodnost, kreativna in bolj uglašena na potrebe in interese  strank.

V mediaciji ni poraženca in ni zmagovalca, stranke same oblikujejo rešitev spora, zato velja, da mediacija v splošnem veča zadovoljstvo strank in  utrjuje trajnost rešitve spora. Stranke si lahko za prihodnost  na  novo uredijo medsebojna razmerja.

Pri družinski mediaciji  gre za mediacijo v družinskih sporih med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema ali med starši in otroki oz. osebami, ki imajo po zakonu obveznosti in pravice v razmerju do otroka. Rešujejo se spori iz njihovih medsebojnih osebnih razmerij in tistih premoženjskih razmerij, ki so posledica razpada zakonske ali zunajzakonske zveze.

Med zakoncema ali zunajzakonskima partnerjema se rešujejo spori o medsebojnem preživljanju, obsegu, deležih in načinu delitve skupnega premoženja in prevzemu najemnega razmerja. Med starši oz. tretjimi osebami in otroki  se rešujejo spori o varstvu in vzgoji otrok, stikih otroka s starši ali tretjimi osebami in preživnini.

 

Kakšni so argumenti za družinsko mediacijo? Družinska mediacija izboljšuje odnose v družini in postavlja temelje za boljše sodelovanje partnerjev med seboj in z otroki tudi po razpadu partnerske zveze, otrokom pa daje vzor, da je mogoče urejati odnose konstruktivno tudi po razhodu.  Pozitivni učinki družinske mediacije so zlasti:

 • Zmanjševanje obračunavanja partnerjev med seboj in z otroci.
 • Starše spodbudi k večji odgovornosti in skrbi za otroke tudi po razhodu.
 • Zmanjšujejo se pritiski staršev na otroke.
 • Posledice prenehanja partnerske zveze se lahko celostno razrešijo, upoštevaje konkretne življenjske okoliščine partnerjev in otrok.
 • Zmanjša se čas in stroški, potrebni za ureditev odnosov in družinsko-pravnih razmerij po razhodu.
 • Spodbuja k odločanju za sporazumno razvezo in prostovoljno izvrševanje sodnih odločb.
 • Zagotavlja nadaljevanje stikov med starši in otroki tudi po razhodu, jača povezanost med starši in otroki in izboljšuje njihove odnose.

 

Psihološko svetovanje

Psihološko svetovanje je dejavnost, pri kateri svetovalec uporablja veščine, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih psihologije in drugih področij znanosti z namenom pomoči ljudem, ki se soočajo z osebnimi težavami oz. z željami po izboljšanju kvalitete življenja.

 

Psihosocialno svetovanje

V psihosocialnem svetovanju poteka obravnava čustvenih in vedenjskih težav. S tehnikami svetovalnega pogovora pomagamo klientu poglobiti uvid v lastno emocionalno stanje. Nudimo pomoč pri doseganju sprememb ter prenosu naučenega iz svetovalne situacije v vsakdanje življenje, kar klientu omogoča boljše delovanje v družbi in se ga usposobi, da v prihodnje sam razrešuje svoje emocionalne in socialne probleme.

 

5 PRE-CRIMP 1857/19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10

Edison MEN5 Dual Element Midget Non-Rejection Time Delay Fuse 5 Amp 250 Volt AC, Computer Cables rj45 Female Socket to rj45 Male Gender Changer ethernet Extension LAN Bulkhead Panel Mount cat5 Patch Cord Cable Length: 100cm UTP, Color: Cat 5e 24AWG. G4T5 Germicidal Fluorescent Light Bulb GE 15872, Black 20 Feet CNE500034 Snagless/Molded Boot Cat5e Ethernet Patch Cable. USB 3.1 Type C USB-C to DC 20V 7.95.4mm Power Plug PD Emulator Trigger Charge Cable for Laptop. 0845250009-10-R7-D Pack of 10 10 PRE-CRIMP A1858/19 RED. Mercury Vapor ANSI H37 EYE 69819-250 Watt 48 Lumens per Watt 12,000 Lumens 5700K H250, BoxWave Jet Black AllCharge 3-in-1 Cable GoPro Max Cable for GoPro Max, POSITAL IXARC UCD-IPH00-XXXXX-5A7S-UAW Incremental Rotary Encoder, AK500/14-OE-11-0.5 Pack of 25 CORD SJT 14AWG 3COND 0.5M. Micro USB to OTG Works with Samsung SM-T217AZKAATT Direct On-The-Go Connection Kit and Cable Adapter! Black.


5 PRE-CRIMP 1857/19 BLUE 1722533012-05-L9-D Pack of 10


Buy 5" PRE-CRIMP 1857/19 BLUE (Pack of 10) (1722533012-05-L9-D): Power Cables - ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases,Get the product you want,The Luxury Lifestyle Portal,Affordable prices with Fast Delivery!